Tìm kiếm : 1x264 Thấy 10000 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 500 Show 1 - 20 of 10000

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2014-07-31 4.67 GB Dr.WaiintheScriptureswithNoWords1996ViE720pBluRayDD5.1x264 TayTO.mkv
(mark.dn48)
2 2020-02-29 106.52 KB 5e58e5862092c.TheSpyUndercoverOperation20131080pNFWEB DLDD5.1x264 ARiN.srt
(fs2019)
/Phim lẻ mới nhất (Cập nhật liên tục)
3 2015-07-21 84.40 KB BrokebackMountain2005mHDBluRayAC35.1x264 EPiK I Max.vn.srt
(fs2019)
/000 phim/Brokeback Mountain/BrokebackMountain2005mHDBluRayAC35.1x264-EPiK_I-Max.vn.srt / Chuyện Tình Núi Brokeback (2005) | hân vật chính của phim là hai chàng cao bồi Jack Twist (Jake Gyllenhaal đóng) và Ennis Del Mar (Heath Ledger đóng). Họ gặp nhau
4 2015-07-21 3.32 GB BrokebackMountain2005mHDBluRayAC35.1x264 EPiK I Max.vn.mkv
(fs2019)
//BrokebackMountain2005mHDBluRayAC35.1x264-EPiK_I-Max.vn.mkv / Chuyện Tình Núi Brokeback (2005) | hân vật chính của phim là hai chàng cao bồi Jack Twist (Jake Gyllenhaal đóng) và Ennis Del Mar (Heath Ledger đóng). Họ gặp nhau vào mùa hè năm 1963 khi cùng
5 2018-12-24 4.39 GB Peppermint.2018.720p.BluRay.DD5.1x264 SbR.mkv
(hungdaitavip)
6 2022-05-21 2.33 GB X.2022.m1080p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
7 2022-05-20 1.83 GB Umma.2022.m1080p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
8 2022-01-26 4.39 GB Eternals.2021.m1080p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
9 2022-01-26 3.31 GB Eternals.2021.m720p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
10 2022-01-26 1.84 GB Eternals.2021.m720p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
11 2022-02-04 1.94 GB Exotica.1994.m1080p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
12 2022-01-21 2.11 GB Deadlock.2021.m1080p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
13 2022-01-21 1.44 GB Deadlock.2021.m720p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
14 2022-01-21 2.33 GB Infinite.2021.m1080p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
15 2022-03-01 3.31 GB Eternals.2021.m720p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(fs2019)
16 2022-04-29 2.12 GB Gold.2022.m1080p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
17 2022-05-03 2.22 GB Dog.2022.m1080p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
18 2022-04-10 2.03 GB WarHunt.2022.m1080p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
19 2021-12-11 1.48 GB Dangerous.2021.m720p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)
20 2021-11-25 1.93 GB Antidote.2021.m1080p.BluRay.DD5.1x264 XMD.mkv
(xemaydinhso2)

1 2 3 4 5 ... 500 Show 1 - 20 of 10000