Tìm kiếm : Tra Thấy 1976 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 99 Show 1 - 20 of 1976

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2018-09-16 579.68 MB Phan mem ra de kiem tra tri viet.rar
(lelythihoang)
2 2012-11-14 170.09 MB gra.mp4
(princess_lion289)
3 2012-11-14 11.15 KB gra.ass
(princess_lion289)
4 2019-03-26 80.62 KB Thanh tra.pdf
(tailieu_phim_4share)
Thanh tra Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
5 2017-05-30 6.12 MB KIỂM TRA.rar
6 2015-09-25 33.42 MB THAM TRA.rar
7 2015-09-25 9.12 MB THAM TRA.rar
8 2018-07-10 130.27 MB Tra sau.zip
9 2019-01-16 344.84 MB Tra da.mp4
10 2016-11-08 781.61 MB Ora PSS.7z
(ca.thang4.nh)
11 2012-11-21 7.83 MB Na Tra.rar
(natra141984)
12 2012-11-19 7.83 MB Na Tra.rar
(natra141984)
13 2012-09-21 10.50 KB kiem tra SDB
14 2019-03-26 60.00 KB 7. Mẫu lập kế hoạch thanh tra kiểm tra.xls
(tailieu_phim_4share)
Mẫu lập kế hoạch thanh tra kiểm tra của tổng chi cục thuế
15 2019-03-26 206.50 KB 5. Quy trình thanh tra kiểm tra doanh nghiệp.doc
(tailieu_phim_4share)
Nội quy quy trình thanh tra kiểm tra doanh nghiệp
16 2020-02-11 15.37 MB bài kiểm tra.xls
(ducxn2ccic)
17 2019-12-17 7.54 MB Standee Tra sau.ai
18 2019-03-26 31.00 KB de kiem tra.doc
(tailieu_phim_4share)
19 2019-03-26 93.00 KB Phiếu điều tra .doc
(tailieu_phim_4share)
PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo, phiếu điều tra nhằm đánh giá kết quả đào tạo 
20 2019-03-26 342.85 KB Kiểm tra marketing.pdf
(tailieu_phim_4share)
Tiến trình quản trị marketing bao gồm hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing. Kiểm tra marketing nhằm phát hiện những sai lệch giữa thực hiện với kế hoạch, xác định nguyên nhân gây nên

1 2 3 4 5 ... 99 Show 1 - 20 of 1976