Tìm kiếm : tin Thấy 8129 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 407 Show 1 - 20 of 8129

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 3.03 MB Thông tin vệ tinh.pdf
Thông tin vệ tinh đã trở thành một phương tiện thông tin rất phổ biến và đa dạng. Nó thể hiện từ các chảo anten truyền hình cho gia đình cho đến các hệ thống thông tin toàn cầu truyền các khối lượng số liệu và lưu lượng thoại lớn cùng với các chương trình
2 2019-03-26 4.55 MB Nguyen Tan Tien Grammar Rules Nguyễn Tân Tiến.pdf
3 2018-11-28 136.22 MB tan.tif
4 2019-10-24 1.18 MB THIEP TAN GIA TIN DUC 7X13.cdr
5 2019-03-26 14.41 MB an toàn thông tin máy tinh.pdf
6 2019-03-26 856.31 KB Bài giảng thông tin vệ tinh.pdf
Tài liệu tham khảo về thông tin về tinh
7 2019-03-26 28.50 KB MANG TIÊN TIẾN.doc
8 2023-05-26 6.01 GB Tin.and.Tina.2023.1080p.WEB.h264 EDITH.mkv
9 2019-03-26 1.28 MB Hệ thống thông tin vệ tinh chương 3.pdf
Cấu tạo của vệ tinh thông tin - khái quát cấu trúc khối - tải thông tin (tải hữu ích ) - Payload : các bộ phát đáp , anten
10 2019-03-26 2.24 MB Hệ thống thông tin vệ tinh chương 4.pdf
Mạng vệ tinh - Tính chất chung của mạng vệ tinh - các dịch vụ băng rộng - các dịch vụ chuyển mạch - mạng điểm , đa điểm : phân phối tín hiệu , truyền hình trực tiếp DTH , quảng bá dữ liệu , phát thanh
11 2019-03-26 1.37 MB Hệ thống thông tin vệ tinh chương 5.pdf
Đường truyền vệ tinh - sơ đồ đường truyền vệ tinh - băng tần thông tin vệ tinh - hệ số tăng ích của anten , diện tích hiệu dụng của anten , công xuất bức xạ đằng hướng tương đương
12 2019-03-26 743.49 KB Hệ thống thông tin vệ tinh chương 7.pdf
Điều chế và đa truy cập - tín hiệu analog - tín hiệu số băng gốc - điều chế số FSK , PSK , điều chế lại - các phương pháp đa truy cập FDMA , TDMA , CDMA
13 2019-03-26 892.59 KB Hệ thống thông tin vệ tinh chương 8.pdf
Thiết bị phát đáp - các hình thức phát đáp : phát đáp đơn thuần , phát đáp có xử lý tín hiệu : xử lý tín hiệu chuyển mạch , định tuyến , tạo dạng búp sóng , điều chế lại
14 2019-03-26 853.27 KB Hệ thống thông tin vệ tinh chương 9.pdf
Thiết bị trạm mặt đất - cấu hình trạm mặt đất - các yêu cầu : EIRP của thiết bị phát lên , G/T của hệ thống thu - Các thiết bị vô tuyến : Anten và thiết bị định hướng búp sóng , bộ khuếch đại công suất lớn , đổi tần lên và xuống
15 2019-03-26 1.51 MB Hệ thống thông tin vệ tinh chương 10.pdf
Hệ thống định vị nhờ vệ tinh - khái quát về hệ thống định vị GPS - cấu hình của hệ thống vệ tinh GPS - nguyên lý xác định vị trí của GPS - máy thu GPS
16 2019-03-26 97.00 KB Ngân hàng câu hỏi Thông tin vệ tinh.doc
Tài liệu tham khảo về Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần mônThông tin vệ tinh (3 tín chỉ) dùng cho đào tạo bậc đại học theo học chế tín chỉ chuyên ngành điện tử viễn thông.
17 2019-03-26 2.02 MB Hệ thống thông tin vệ tinh chương 1.pdf
Vệ tinh nhân tạo được con người đặt lên những quỹ đạo nhất định , cho phép thực hiện trong vũ trụ những nhiệm vụ mà làm trên mặt đất thì khó khăn hơn , tốn kém hơn
18 2019-03-26 1.92 MB Hệ thống thông tin vệ tinh chương 2.pdf
Qũi đạo vệ tinh - Đặc tính chuyển động của vệ tinh trên quĩ đạo , các định luật của Kepler , các quĩ đạo : địa tĩnh , trung gian , thấp , đồng bộ mặt trời , nghiêng , dẹt
19 2019-03-26 273.61 KB Tiến trình phát triển hệ thống thông tin.pdf
Dự án được chia thành những vòng lặp hoặc giai đoạn ngắn để dễ dàng kiểm soát. Cuối mỗi vòng lặp, phần thi hành được của hệ thống được sản sinh theo cách thêm vào dần dần.
20 2019-03-26 919.00 KB Hệ thống thông tin di động vệ tinh.doc
Ngày nay các hệ thống truyền thông di động cá nhân đã phát triển với mục tiêu mở rộng các dịch vụ di động và cố định mặt đát cũng như cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt cho các hệ thống vệ tinh. Luận văn giới thiệu giới thiệu sự phát triển của hệ thống

1 2 3 4 5 ... 407 Show 1 - 20 of 8129