Tìm kiếm : mua (đuôi file: docx) Thấy 326 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 17 Show 1 - 20 of 326

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 146.52 KB mua ban trong ch.docx
2 2019-03-26 332.91 KB mua trong o dau.docx
3 2021-04-08 11.90 KB MUA TIỀN ĐIỆN TỬ REMITANO.docx
4 2019-03-26 15.59 KB kinh nghim mua ban chug khoan.docx
5 2018-01-17 1.16 MB WI TEC TK CMP 15 HUONG DAN SUA CHUA BAN LE CUA CABIN.docx
6 2018-01-17 1.16 MB WI TEC TK CMP 27 HUONG DAN KIEM TRA, SUA CHUA NGUON CUA VMT.docx
7 2019-03-26 92.64 KB Xem phong thủy trước khi mua nhà.docx
  Xem phong thủy trước khi mua nhà Nếu bạn đang tìm mua một căn nhà và bạn muốn nó thật đẹp, thoải mái, mang lại cho bạn vận may và củng cố sức khỏe thì nơi đó phải có phong thủy tốt. Dưới đây là một số vấn đề cần xem xét về cân bằng phong thủy khi
8 2019-03-26 98.73 KB Tư vấn mua nhà hợp phong thủy.docx
  Tư vấn mua nhà hợp phong thủy   Thay đổi nhà cửa cho phù hợp với điều kiện kinh tế, nhân khẩu, nghề nghiệp, nhu cầu sinh hoạt học tập của mỗi gia đình là điều thường xảy ra trong quá trình
9 2019-03-26 19.46 KB Hợp đồng mua bán ngoại thương Nội dung và cách...
I. KHÁI QUÁT VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG (HĐMBNT).
10 2018-01-17 1.16 MB WI TEC 046 HUONG DAN SUA CHUA VA BAO TRI BO PHAN GANTRY CUA QC.docx
11 2017-01-04 5.21 MB phu luc 03 KB mua 3G tren VTShop.docx
12 2018-01-17 1.16 MB WI TEC TK CMP 24 HUONG DAN SUA CHUA XI HOI CUA BINH HOI TK TT.docx
13 2018-01-17 1.16 MB WI TEC 050 HUONG DAN SUA CHUA, BAO TRI THAY DOI SPREADER VA HEAD BLOCK CUA RTG.docx
14 2018-01-17 1.16 MB WI TEC 043 HUONG DAN SUA CHUA BAO DUONG NGUON NANG LUONG CUA XE RS EH FL.docx
15 2018-01-17 1.16 MB WI TEC TK CMP 17 HUONG DAN SUA CHUA GIAM XOC CUA CABIN TK RS EH FLT PK.docx
16 2018-01-17 1.16 MB WI TEC 048 HUONG DAN SUA CHUA, BAO TRI NGUON NANG LUONG VA MAY PHAT DIEN CUA RTG.docx
17 2019-03-26 258.04 KB Nâng cao chất lư­ợng công tác quản trị mua hàng.docx
Trong cơ chế thị trường, để thực hiện chiến lược phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp đã và đang khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của của chế cũ. Từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp b­ớc sang cơ chế quản trị kinh doanh
18 2019-03-26 222.87 KB Nâng cao chất l­ượng công tác quản trị mua hàng.docx
Trong cơ chế thị trường, để thực hiện chiến lược phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp đã và đang khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của của chế cũ. Từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp b­ước sang cơ chế quản trị kinh doanh
19 2019-03-26 258.07 KB Nâng cao chất lươợng công tác quản trị mua hàng.docx
Trong cơ chế thị trường, để thực hiện chiến lược phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp đã và đang khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của của chế cũ. Từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp bơớc sang cơ chế quản trị kinh doanh
20 2019-03-26 245.30 KB Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng.docx
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận đề tài gồm ba chơương lớn: Chương 1: cơ sở lý luận chung về quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thng mại. Chương 2: Khảo sát và đánh giá về công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam

1 2 3 4 5 ... 17 Show 1 - 20 of 326