Tìm kiếm : iso (đuôi file: doc) Thấy 182 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 10 Show 1 - 20 of 182

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 1.38 MB vi ISO 9000.doc
2 2019-03-26 125.50 KB QUI TRINH XAY DUNG ISO 9000.doc
Đối với bất kỳ tổ chức nào, cách duy nhất để giữ được khách hàng chính là việc cam kết với vấn đề chất lượng
3 2019-03-26 35.00 KB Các bước áp dụng ISO 9000.doc
Một tổ chức hỗ trợ chuyên nghiệp với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp rất nhiều trong việc rút ngắn thời gian tiến tới chứng nhận, giúp các doanh nghiệp đi đúng hướng và tránh
4 2019-03-26 790.00 KB Đo an ISO 9000 nhom 5.doc
5 2019-03-26 121.50 KB ISO 9000 với việc cải tiến các hoạt động của doanh nghiệp.doc
Vận dụng triết lý quản trị của Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000' target='_blank' class='dictionaryreplace' title='click vào để xem nghĩa của từ'>ISO 9000 để cải tiến các hoạt động liên quan đến chất
6 2019-03-26 125.00 KB Quyển 3 Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO (P6).doc
Tài liệu tham khảo về hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 áp dụng cho quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
7 2019-03-26 57.00 KB Quyển 3 Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO (P5).doc
Tài liệu tham khảo về hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 áp dụng cho quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
8 2019-03-26 78.00 KB Quyển 3 Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO (P4).doc
Tài liệu tham khảo về hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 áp dụng cho quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
9 2019-03-26 57.00 KB Quyển 3 Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO (P3).doc
Tài liệu tham khảo về hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 áp dụng cho quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
10 2019-03-26 272.50 KB Mot so cau so sanh ve LCK.doc
11 2017-05-03 33.00 KB Mau so.doc
12 2017-05-03 33.00 KB Mau so.doc
13 2017-05-03 33.00 KB Mau so.doc
14 2016-03-20 41.50 KB so may.doc
15 2014-12-02 68.50 KB so dep.doc
16 2019-03-26 35.50 KB so sanh.doc
17 2013-02-20 67.00 KB Đề thi thực hành ISA.doc
18 2019-03-26 317.50 KB Mot so dang toan ve phan so lop 5.doc
19 2013-01-09 23.50 KB so luong may tram vuot qua so luong cho phep.doc
20 2013-01-09 23.50 KB so luong may tram vuot qua so luong cho phep.doc

1 2 3 4 5 ... 10 Show 1 - 20 of 182