Tìm kiếm : quan (đuôi file: docx) Thấy 1687 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 85 Show 1 - 20 of 1687

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 28.61 KB QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG.docx
2 2019-03-26 66.15 KB TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP.docx
3 2019-03-26 64.20 KB Tầm quan trọng của công tác quản trị thông tin doanh nghiệp.docx
PHẦN MỞ ĐẦU Lí do chọn đề tài Ngày nay việc thành công trong một công ty doanh nghiệp kinh doanh phụ thuộc vào yếu tố, điều kiện nhưng trong thời gian hiện nay thông tin có vị trí quan trọng hàng đầu. Trong bất kỳ hoạt động của các cơ
4 2019-03-26 22.13 KB Quản lý lương hưu ở BHXH quận Hai Bà Trưng.docx
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) QUẬN HAI BÀ TRƯNG-THÀNH PHỐ HÀ NỘI
5 2019-03-26 59.50 KB Tổng quan về phương pháp trắc nghiệm khách quan.docx
Chương I: Tổng quan về phương pháp trắc nghiệm khách quan
6 2019-03-26 1.43 MB Xây dựng hệ thống quản lý bán sách qua mạng.docx
Thế giới ngày nay đã có nhiều tiến bộ mạnh mẽ về công nghệ thông tin (CNTT) từ một tiềm năng thông tin đã trở thành một tài nguyên thực sự, trở thành sản phẩm hàng hoá trong xã hội, tạo ra một sự thay đổi to lớn trong lực lượng sản xuất, cơ sở hạ tầng,
7 2019-03-26 35.73 KB Xây dựng và quản lý chương trình phúc lợi là yếu...
I.Cơ sở lí luận về QTNL và Phúc lợi 3
8 2016-03-18 374.81 KB quan tri mar.docx
9 2019-03-26 20.56 KB Phân tích mối quan hệ hữu cơ giữa các đối tượng...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 2
10 2019-03-26 510.17 KB Quản lý xuất nhập kho tại công ty thương mại Quang Vinh.docx
Chương 1:Khảo sát thực tế 5
11 2019-03-26 221.86 KB Quản trị quan hệ giá trị khách hàng bán buôn tại...
Đây là luận văn được viết vào năm 2007 về quản trị giá trị quan hệ khách hàng
12 2019-03-26 1.62 MB Tổng quan về OpenCV.docx
OpenCV là một thư viện xử lý ảnh nguồn mở của Intel. Nó có nhiều tác dụng như : nhận dạng mặt, dò tìm mặt, phát hiện mặt, lọc Kalman, nó thể hiện sự đa dạng của trí tuệ nhân tạo
13 2019-03-26 17.97 KB Bà Huyện Thanh Quan.docx
14 2019-03-26 39.98 KB Quan điểm thân dân.docx
1. Thế nào là tư tưởng " thân dân". 2
15 2019-03-26 249.06 KB Tổng quan về UNIX.docx
Giới thiệu tổng quan về Unix
16 2015-05-10 1.18 MB Tổng quan hệ thống.docx
17 2019-03-26 39.50 KB Tính tất yếu khách quan vai trò quản lý vĩ mô của...
CHƯƠNG I: TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VAI TRÒ QUẢN LÝ KINH TẾ VI MÔ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ
18 2019-03-26 54.28 KB Nâng cao năng lực trong hệ thống cơ quan quản lý...
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở NƯỚC TA 4
19 2019-03-26 68.18 KB Nâng cao năng lực trong hệ thống cơ quan quản lý...
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở NƯỚC TA 3
20 2019-03-26 98.90 KB Công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại cơ quan...
Từ hàng chục năm nay, chính sách BHXH đã góp phần quan trọng trong việc trợ cấp vật chất, hỗ trợ đời sống cho những đối tượng BHXH và gia đình họ khi gặp phải những rủi ro, biến cố. Trong cuộc sống dẫn đến việc bị giảm hoặc mất sức lao động, giảm hoặc

1 2 3 4 5 ... 85 Show 1 - 20 of 1687