Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'lkt': 7 (7) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 88.50 KB slide lkt c5 5456.ppt.ppt
  Chương 5: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG  KINH DOANH, THƯƠNG MẠII.KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG Ở VIỆT NAMII.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠIIII.HỢP ĐỒNG MUA BÁN  HÀNG HOÁIV.HỢP
2 2019-03-26 151.50 KB lkt cdn c1 7705.ppt.ppt
  Luật du lịch quốc tế là hệ thống những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội có yếu tố nước ngoài liên quan đến hoạt động du lịchQuốc gia là chủ thể cơ bản của luật quôc tế.
3 2019-03-26 366.60 KB 04 lkt bai1 tr 1 14 8976.pdf.pdf
  Nội dung Pháp luật kinh tế trong nền kinh tếthị trường • Khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh • Nội dung chính của pháp luật kinh tế• Nguồn của pháp luật kinh tế•
4 2019-03-26 552.64 KB 05 lkt bai2 tr 15 38 210909 6107.pdf.pdf
  Khái niệm, các đặc trưng của doanh nghiệp • Khái niệm doanh nghiệp • Các đặc trưng pháp lý của doanh nghiệp • Phân loại doanh nghiệp • Các loại hình
5 2019-03-26 741.48 KB 07 bai 4 lkt 230909 tr 79 116 3975.pdf.pdf
  Nội dung • Cơ sở lý thuyết của pháp luật cạnh tranh • Các khái niệm kinh tế cơ bản liên quan đến Luật Cạnh tranh • Vi phạm pháp luật cạnh tranh và trách nhiệm
6 2019-03-26 796.63 KB 06 lkt bai3 240909 tr 39 78 6402.pdf.pdf
  Mục tiêu của bài học: Trang bị cho học viên kiến thức về các yếu  tố  cấu thành hợp  đồng và các  điều kiện  đểhợp đồng có hiệu lực • Giúp học viên
7 2019-03-26 796.63 KB 06 lkt bai3 240909 tr 39 78 3061.pdf.pdf
  Trang bị cho học viên kiến thức về các yếu tố  cấu thành hợp  đồng và các  điều kiện  đểhợp đồng có hiệu lực • Giúp học viên hiểu được những vấn đề pháp  lý

First | Prev | [1] | Next | Last