Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'module': 125 (125) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2015-01-08 14.36 KB Module thanh toan BaoKim.vn Opencart v1.5.x.rar
2 2017-08-01 30.15 KB module offline pc ha giang.xls
3 2014-07-25 85.00 KB ICND210S07L03 Module Summary.pps
4 2014-07-25 86.00 KB ICND110S03L04 Module Summary.pps
5 2014-07-25 86.50 KB ICND210S03L03 Module Summary.pps
6 2014-07-25 87.50 KB ICND210S02L06 Module Summary.pps
7 2014-07-25 88.50 KB ICND110S06L04 Module Summary .pps
8 2014-07-25 91.00 KB ICND110S02L09 Module Summary.pps
9 2014-07-25 91.50 KB ICND210S04L03 Module Summary.pps
10 2014-07-25 93.00 KB ICND110S04L11 Module Summary.pps
11 2014-07-25 94.00 KB ICND210S05L03 Module Summary.pps
12 2014-07-25 94.00 KB ICND210S08L05 Module Summary.pps
13 2014-07-25 95.50 KB ICND210S06L03 Module Summary.pps
14 2014-07-25 108.00 KB ICND110S01L09 Module Summary.pps
15 2014-07-25 109.50 KB ICND110S05L06 Module Summary.pps
16 2013-06-18 120.49 KB TranQuocVuong 1202773 Module 9.rar
17 2019-03-26 148.88 KB Giáo trình hoàn chỉnh vi điều khiển PIC 3.pdf
GPSIM cũng là một trình mô phỏng dành cho vi điều khiển PIC thiết kế ứng với từng module phần cứng, cho phép giả lập các thiết bị đặc biệt được kết nối với PIC, ví dụ như LCD, LED...
18 2016-09-11 236.00 KB fot module.dll
19 2019-03-26 276.25 KB Managing Employee Performance.pdf
This module is one of six developed as part of a project involving the production of human resources management tools for use in the cultural sector. A second project involved the production of a report on Best Practices in human resources management
20 2019-03-26 299.72 KB CEH v5 Module 00 Student Introduction.pdf
21 2019-03-26 343.50 KB ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP – CÔNG NGHỆ DẠY HỌC .doc
  Tóm tắt nội dung Môn học  Phương pháp - Công nghệ dạy học là môn học  "xương sống" mang tính dẫn đường, cung cấp những kiến thức lý luận và thực tiễn về phương pháp
22 2019-03-26 350.75 KB CEH v5 Module 20 Buffer Overflow.pdf
23 2019-03-26 354.64 KB Ứng dụng cảm biến áp suất MEMS trong thiết bị điện tử y tế.pdf
Ứng dụng các linh kiện vi cơ địên tử, MEMS (microelectromecanical systems), trong các thiết bị điện tử nói chung cũng như thiết bị y tế đang được nhiều nhà khoa học quan tâm. Báo cáo này giới thiệu một ứng dụng của vi cảm biến áp suất trong việc đo huyết
24 2019-03-26 360.76 KB Môn tin học đại cương Phần 6.pdf
Chương trình xử lý dữ liệu thông qua các biến dữ liệu. Như ta đã biết, mỗi biến dữ liệu chỉ có đời sống ngắn ngủi : hoặc bằng đời sống của 1 thủ tục, hoặc bằng đời sống của 1 module (hay đối tượng) hoặc cao nhất là bằng thời gian chạy ứng dụng, từ lúc
25 2019-03-26 464.81 KB Ace The IELTS.pdf
Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training Module © September 2005 By Simone Braverman All Tác giả: Simone Braverman Nhà xuất bản: Simone Braverman
26 2019-03-26 502.42 KB Nghiên cứu các công nghệ mã nguồn mở và xây dựng...
Hệ thống mang tên Health Information System Programme (HISP), thông qua phần mềm District Health Information Software (DHIS) nhằm thu nhập, tính toán, phân tích những dữ liệu sức khỏe thường ngày trong cộng đồng và những dữ liệu khảo sát, thống kê tình
27 2019-03-26 526.23 KB LPD The Linux Kernel Module Programming Guide.pdf
28 2019-03-26 598.98 KB CEH v5 Module 25 Writing Virus Codes.pdf
29 2014-06-01 609.58 KB Module A.rar
30 2019-03-26 616.96 KB CEH v5 Module 22 Penetration Testing.pdf
31 2019-03-26 622.18 KB Module 1 CNTT.pdf
32 2019-03-26 640.84 KB CEH v5 Module 23c Exploit Writing.pdf
33 2019-03-26 670.29 KB CEH v5 Module 10 Session Hijacking.pdf
34 2019-03-26 708.04 KB CEH v5 Module 21 Cryptography.pdf
35 2019-03-26 743.71 KB Module 1 3 Design of wind turbines.pdf
36 2019-03-26 799.30 KB Tips cho Lightroom (Phần 2).pdf
  Mục Basic trong module Develop phần có 6 thanh trượt khác nhau để chỉnh ánh  sáng.  Exposure: Độ phơi sáng của vùng highlight  Recovery: Khôi phục lại các chi tiết bị mất ở vùng
37 2016-12-15 885.50 KB PXTsoft.UI.Module.dll
38 2019-03-26 932.50 KB CEH v5 Module 04 Enumeration.pdf
39 2019-03-26 958.50 KB CEH v5 Module 14 SQL Injection.pdf
40 2019-03-26 1.05 MB CEH v5 Module 24 Covert Hacking.pdf
41 2018-01-17 1.16 MB WI TEC QC CPM 026 Replace the Ethernet module Network cable Repeater.docx
42 2020-08-14 1.39 MB Customer Module.rar
43 2019-03-26 1.44 MB FM 350 2 counter module installation and parameter assignment manual en US.pdf
44 2019-03-26 1.47 MB Tips cho Lightroom (Phần 3).pdf
  Lightroom cho phép chỉnh các hiệu  ứng màu khá tiện dụng, click vào mục  HSL/Color/Grayscale trong  module Develop. Ví dụ click vào mục Grayscale  để chuyển ảnh sang đen trắng,
45 2019-03-26 1.50 MB CEH v5 Module 12 Web Application Vulnerabilities.pdf
46 2019-03-26 1.66 MB Xây dựng CMS Module cho hệ thống Intranet của TMA.pdf
Luận văn - chuyên đề tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin - Khoa học máy tính
47 2019-03-26 1.76 MB CEH v5 Module 01 Introduction to Ethical Hacking.pdf
48 2019-03-26 1.85 MB CEH v5 Module 08 Denial of Service.pdf
49 2019-03-26 1.94 MB CEH v5 Module 18 Linux Hacking.pdf
50 2019-03-26 2.03 MB CEH v5 Module 23a Exploit Writing.pdf

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X