Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'part': 2171 (2171) , thời gian tìm:

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 44 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
451 2019-03-26 309.76 KB Giáo trình Đánh giá tác động của môi trường part 3.pdf.pdf
452 2019-03-26 300.19 KB Giáo trình Đánh giá tác động của môi trường part 4.pdf.pdf
453 2019-03-26 428.08 KB Giáo trình Đánh giá tác động của môi trường part 5.pdf.pdf
454 2019-03-26 315.27 KB Giáo trình Đánh giá tác động của môi trường part 1.pdf.pdf
455 2019-03-26 305.00 KB Giáo trình Đánh giá tác động của môi trường part 2.pdf.pdf
456 2019-03-26 237.11 KB Giáo trình Đánh giá tác động của môi trường part 9.pdf.pdf
457 2019-03-26 192.18 KB Giáo trình Đánh giá tác động của môi trường part 10.pdf.pdf
458 2019-03-26 7.10 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 9.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng
459 2019-03-26 6.66 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 8.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
460 2019-03-26 6.33 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 7.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng
461 2019-03-26 6.12 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 6.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
462 2019-03-26 6.59 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 5.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
463 2019-03-26 6.10 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 4.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
464 2019-03-26 5.10 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 10.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
465 2019-03-26 1.74 MB Quản lý sản xuất và tác nghiệp part 2.pdf
Tài liệu “Quản lý sản xuất và tác nghiệp” được sử dụng cùng với bài tập, tính huống và các phần mềm máy tính chuyên dụng trong chương trình đào
466 2019-03-26 2.51 MB Phân tích các tình thế chiến lược và các chiến...
Nội dung nghiên cứu 5.1) Phân tích tình thế chiến lược. 5.1.1) Ma trận tăng trưởng – thị phần BCG 5.1.2) Ma trận TOWS 5.2) Các chiến lược chung và chiến lược cạnh tranh tổng quát của DN. 5.2.1 Các
467 2019-03-26 6.50 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 3.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
468 2019-03-26 6.27 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 2.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
469 2019-03-26 993.35 KB QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 6.pdf
Hoạt động của các nhà bán buôn, bán lẻ họ đối phó thường xuyên với các sản phẩm hữu hình, nhưng nó không sản xuất ra chúng. Vì thế, nó ít quan tâm
470 2019-03-26 1.82 MB QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 4.pdf
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 13. Trình bày các kiểu bảo trì cơ bản trong các xí nghiệp.Ưu nhược điểm của mỗi kiểu bảo trì? 14. Trình bày nội dung cơ bản của bảo trì dự phòng? 15. Trình
471 2019-03-26 5.56 MB Bí quyết kinh doanh tren mạng part 1.pdf
Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có
472 2019-03-26 1.39 MB QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 3.pdf
CHƯƠNG III - BỐ TRÍ SẢN XUẤT - Bố trí theo nhóm là phân tích và so sánh các sản phẩm, chi tiết để gộp nhóm thành các nhóm sản phẩm có đặc tính tương
473 2019-03-26 1.42 MB QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 1.pdf
CHƯƠNG I QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT I. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1- Khái niệm Sản xuất là quá trình biến đổi những yếu
474 2019-03-26 174.05 KB QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 1.pdf
CHƯƠNG I QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT I. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1- Khái niệm Sản xuất là quá trình biến đổi những yếu
475 2019-03-26 4.64 MB Pictures for writing Book 1.pdf
Pictures for writing Book is the first book in a two-part series which takes a lively approach to developing writing skills. The book contains carefully graded exercises with colour picture stories designed to motivate younger learners. Writing skills
476 2019-03-26 4.20 MB Pictures for writing Book 2.pdf
Pictures for writing Book is the first book in a two-part series which takes a lively approach to developing writing skills. The book contains carefully graded exercises with colour picture stories designed to motivate younger learners. Writing skills
477 2019-03-26 1.69 MB Grammar and vocabulary games for children part 2.pdf
Grammar and vocabulary games for children – part 2 cung cấp cho các giáo viên và cha mẹ học sinh từ vựng và ngữ pháp tiếng anh về hoạt động vui chơi để giúp giảng dạy và thực hành kỹ
478 2019-03-26 1.61 MB Grammar and vocabulary games for children part 1.pdf
Grammar and vocabulary games for children - part 1 cung cấp cho các giáo viên và cha mẹ học sinh từ vựng và ngữ pháp tiếng anh về hoạt động vui chơi để giúp giảng dạy và thực hành kỹ năng giao
479 2019-03-26 19.33 MB Test Your Grammar And Usage For FCE.docx
Test Your Grammar And Usage For FCE is part of th popular Test Your series devised by Peter Watcyn_ Jones. Specially wriiten for students prepareing for Cambridge First Certificate, it features 60 enjoyable test to practise the key grammar areas required
480 2019-03-26 89.50 KB KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI THCS CẤP TỈNH MÔNG TIẾNG ANH.doc
  . Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the other three. Write your answer in the box provided 1.         A. secondary             
481 2019-03-26 34.00 KB All About Verbs in Japanese p3.doc
Tổng hợp những bài học tiếng Nhật bằng tiếng Anh chất lượng nhất. Bạn không chỉ tự học tiếng Nhật mà còn có thể nâng cao các kỹ năng tiếng Anh của mình thông qua bộ giáo trình song
482 2019-03-26 65.50 KB All About Verbs in Japanese p1.doc
Tổng hợp những bài học tiếng Nhật bằng tiếng Anh chất lượng nhất. Bạn không chỉ tự học tiếng Nhật mà còn có thể nâng cao các kỹ năng tiếng Anh của mình thông qua bộ giáo trình song
483 2019-03-26 56.00 KB All About Verbs in Japanese p2.doc
Tổng hợp những bài học tiếng Nhật bằng tiếng Anh chất lượng nhất. Bạn không chỉ tự học tiếng Nhật mà còn có thể nâng cao các kỹ năng tiếng Anh của mình thông qua bộ giáo trình song ngữ Anh – Nhật này. Bộ giáo trình song ngữ bao gồm các bài học tiếng Nhật
484 2019-03-26 72.50 KB huong dan su dung cac ung dung trong dia cd hiren.doc
  Hướng Dẫn Sử Dụng Các Ứng Dụng Trong Đĩa CD Hiren's Boot (phiên bản 8.0) Hirent's Boot - cái này ai cũng biết hay từng nghe nói đến : Nó mạnh mẽ vô cùng với cả trăm chương trình
485 2019-03-26 84.43 KB Masting the craft of science writing part 4.pdf
Ngày nay các kỳ thi toefl rất phổ biến. Mọi người luôn muốn kiểm tra tình độ qua các kỳ thi này. Vì đây là một kỳ thi mang tầm quốc tế và chứng nhận của cuộc thi sẽ được chấp nhận ở mọi
486 2019-03-26 507.18 KB Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 6.pdf
Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 6 tài liệu “Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé” được biên soạn với mục đích hướng dẫn
487 2019-03-26 451.05 KB Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 7.pdf
Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 7 tài liệu “Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé” được biên soạn với mục đích hướng dẫn
488 2019-03-26 507.61 KB Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 9.pdf
Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 9 tài liệu “Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé” được biên soạn với mục đích hướng dẫn
489 2019-03-26 507.89 KB Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 8.pdf
Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 8 tài liệu “Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé” được biên soạn với mục đích hướng dẫn
490 2019-03-26 3.75 MB Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 10.pdf
Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 10 tài liệu “Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé” được biên soạn với mục đích hướng dẫn
491 2019-03-26 4.54 MB Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 1.pdf
Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 1 tài liệu “Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé” được biên soạn với mục đích hướng dẫn
492 2019-03-26 482.78 KB Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 2.pdf
Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 2 tài liệu “Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé” được biên soạn với mục đích hướng dẫn
493 2019-03-26 509.23 KB Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 3.pdf
Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 3 tài liệu “Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé” được biên soạn với mục đích hướng dẫn
494 2019-03-26 490.78 KB Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 4.pdf
Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 4 tài liệu “Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé” được biên soạn với mục đích hướng dẫn
495 2019-03-26 521.88 KB Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 5.pdf
Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé part 5 tài liệu “Những điều cần biết về mang thai sinh nở và chăm sóc em bé” được biên soạn với mục đích hướng dẫn
496 2019-03-26 302.02 KB Giáo trình luyện thi TOEIC Tiếng Việt part 8.pdf
Trọn bộ Giáo trình luyện thi TOEIC Tiếng Việt,  trong đó, đã tổng hợp đầy đủ ngữ pháp cần thiết cho các bạn đang ôn thi TOEIC.
497 2019-03-26 334.03 KB Giáo trình luyện thi TOEIC Tiếng Việt part 3.pdf
Trọn bộ Giáo trình luyện thi TOEIC Tiếng Việt,  trong đó, đã tổng hợp đầy đủ ngữ pháp cần thiết cho các bạn đang ôn thi TOEIC.
498 2019-03-26 335.49 KB Giáo trình luyện thi TOEIC Tiếng Việt part 4.pdf
Trọn bộ Giáo trình luyện thi TOEIC Tiếng Việt,  trong đó, đã tổng hợp đầy đủ ngữ pháp cần thiết cho các bạn đang ôn thi TOEIC.
499 2019-03-26 309.07 KB Giáo trình luyện thi TOEIC Tiếng Việt part 5.pdf
Trọn bộ Giáo trình luyện thi TOEIC Tiếng Việt,  trong đó, đã tổng hợp đầy đủ ngữ pháp cần thiết cho các bạn đang ôn thi TOEIC.
500 2019-03-26 299.38 KB Giáo trình luyện thi TOEIC Tiếng Việt part 6.pdf
Trọn bộ Giáo trình luyện thi TOEIC Tiếng Việt,  trong đó, đã tổng hợp đầy đủ ngữ pháp cần thiết cho các bạn đang ôn thi TOEIC.

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 44 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X