Tìm kiếm : niem Thấy 1244 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 10 11 12 13 14 ... 63 Show 221 - 240 of 1244

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
221 2019-03-26 265.50 KB Kiem thu phan mem.ppt
(tailieu_phim_4share)
222 2019-03-26 30.00 KB bien ban kiem phiếu.doc
(tailieu_phim_4share)
223 2019-03-26 980.50 KB BCAO KIEM TOAN HTK.doc
(tailieu_phim_4share)
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (AFC)
224 2019-03-26 770.91 KB KiT911 Kiem toan TSCD.pdf
(tailieu_phim_4share)
225 2019-03-26 912.04 KB Bang Diem Giam Khao.pdf
(tailieu_phim_4share)
226 2019-03-26 765.50 KB ONTAP KIEM TRA DCCT.ppt
(tailieu_phim_4share)
227 2019-03-26 4.45 MB cdha he tiet nieu.ppt
(tailieu_phim_4share)
228 2019-03-26 741.30 KB kiem toan nhom 1.pptx
(tailieu_phim_4share)
229 2019-03-26 181.48 KB KHÁI NIỆM BẢO HIỂM.pdf
(tailieu_phim_4share)
Chức năng kinh tế mà mục đích là bồi thường những thiệt hại về của cải hay sức khoẻ, tính mạng con người, bằng cách đảm nhiệm những rủi ro và đền bù những rủi ro ấy. Người muốn được BH phải mua BH và khi bị thiệt hại thì được bồi thường. Việc bồi thường
230 2019-03-26 87.56 KB CÁC KHÁI NIỆM EVENT.pdf
(tailieu_phim_4share)
Sự kiện là gì? Sự kiện (event) là một hành động xác định xảy ra trên hoặc với một đối tượng nào đó. MS Access có thể đáp lại nhiều sự kiện: nhấn chuột, thay đổi dữ liệu, mở hoặc đóng form, ... Sự kiện thường là kết quả tạo ra bởi một hành động của người
231 2019-03-26 81.00 KB kiem tra mau nuoc.doc
(tailieu_phim_4share)
232 2019-06-21 28.69 KB BM01 BB kiem dem.xlsx
233 2019-03-26 266.00 KB 02 Quan diem YTVN.doc
(tailieu_phim_4share)
234 2019-03-26 115.00 KB Tiet kiem tai chinh.doc
(tailieu_phim_4share)
235 2019-03-26 563.50 KB Soi duong tiet nieu.ppt
(tailieu_phim_4share)
236 2019-03-26 83.00 KB Khái Niệm TCP IP.doc
(tailieu_phim_4share)
237 2019-03-26 210.70 KB KHÁI NIỆM VỀ CRM.pdf
(tailieu_phim_4share)
CRM: Customer Relationship Management - Quản lý quan hệ khách hàng. Đó là quá trình tìm kiếm, chọn lọc, xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng nhằm
238 2019-03-26 86.59 KB Chụp ảnh lưu niệm.pdf
(tailieu_phim_4share)
  Thông thường các bạn mới chụp ảnh hay mắc một số lỗi và lúng túng khi  sắp xếp các nhân vật được chụp. Ảnh lưu niệm không đòi hỏi cầu kỳ nhưng  cũng cần đảm bảo tính mỹ
239 2019-03-26 174.74 KB Khái niệm về Firewall.pdf
(tailieu_phim_4share)
Nêu khái niệm Firewall là gì? Firewall bảo vệ và chống lại cái gì ?  Nêu khái quát về Chức năng, cấu trúc, vai trò cũng như thành phần của Firewall. 
240 2018-08-18 9.87 KB TIEM CONG NO NCC.xlsx

... 10 11 12 13 14 ... 63 Show 221 - 240 of 1244