Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 2784 (2784) , thời gian tìm:

First | Prev | 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 ... 56 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
551 2019-03-26 71.12 KB Container hoá trong vận tải biển ở Việt Nam.docx
Việt Nam có bờ biển dài trên 3.000km, là điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển hàng hải. Đây là công nghệ đem lại những hiệu quả to lớn mà nhiều nước đã sử dụng như ngành mũi nhọn để đi lên công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Vậy, sau dầu khí, dệt may,
552 2019-03-26 733.00 KB copy of chapter 03 public international law 1689.ppt.ppt
  lCông pháp quốc tế là gì? Phân biệt công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế. Mối quan hệ giữa công pháp quốc tế và luật quốc giaI. KHÁI NIỆM LUẬT QUỐC TẾ HIỆN ĐẠIII.
553 2016-10-07 1.29 GB Cu.Luan.II.EP20.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP20.mp4 / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
554 2016-10-07 1.28 GB Cu.Luan.II.EP21.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP21.mp4 / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
555 2016-10-07 1.28 GB Cu.Luan.II.EP22.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP22.mp4 / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
556 2016-10-07 1.27 GB Cu.Luan.II.EP23.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP23.mp4 / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
557 2016-10-07 1.27 GB Cu.Luan.II.EP24.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP24.mp4 / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
558 2016-10-07 1.28 GB Cu.Luan.II.EP25.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP25.mp4 / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
559 2016-10-10 1.28 GB Cu.Luan.II.EP26.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP26.mp4 / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
560 2016-10-10 1.28 GB Cu.Luan.II.EP27.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP27.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
561 2016-10-11 1.28 GB Cu.Luan.II.EP28.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP28.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
562 2016-10-11 1.28 GB Cu.Luan.II.EP29.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP29.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
563 2016-10-11 1.29 GB Cu.Luan.II.EP30.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP30.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
564 2016-10-20 1.28 GB Cu.Luan.II.EP31.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP31.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
565 2016-10-20 1.28 GB Cu.Luan.II.EP32.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP32.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
566 2016-10-20 1.28 GB Cu.Luan.II.EP33.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP33.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
567 2016-11-04 1.28 GB Cu.Luan.II.EP34.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP34.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
568 2016-11-04 1.27 GB Cu.Luan.II.EP35.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP35.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
569 2016-11-04 1.28 GB Cu.Luan.II.EP36.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP36.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
570 2016-11-04 1.28 GB Cu.Luan.II.EP37.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP37.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
571 2016-11-04 1.29 GB Cu.Luan.II.EP38.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP38.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
572 2016-11-04 1.29 GB Cu.Luan.II.EP39.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Brother's Keeper II - Cự Luân 2/Cu.Luan.II.EP39.mkv / [VNLT] Cự Luân II () | Tiếp nối thành công của “Cự luân 1”, giám chế Vương Tâm Úy tiến hành thực hiện phần 2 tại Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản. Ngoài dàn diễn
573 2019-03-26 503.68 KB cua nay chi giai quyet cac ve chuyen bay trong nuoc.pdf
574 2019-03-26 42.27 KB CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC CỔ PHẦN...
Trong các môn học xã hội nói chung và môn khoa học kinh tế chính trị nói riêng ta thấy được sự đa dạng về phương pháp nghiên cứu của môn học này. Chúng nghiên về nguồn gốc của các nền kinh tế, vạch ra những quy luật phát triển, dấu hiệu cơ bản, những
575 2019-03-26 385.50 KB CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN TRONG KINH DOANH.doc
Đổi mới phương pháp cạnh tranh là một nhiệm vụ khá quan trọng của quản trị marketing. Mọi giải pháp cạnh tranh dù có hay có tốt đến mấy cũng chỉ có giá trị trong từng giai đoạn vận hành
576 2019-03-26 167.39 KB CÁC THỜI KỲ CỦA TRẺ EM.pdf
Trẻ em là một cơ thể đang lớn lên và phát triển. Từ lúc thụ thai đến tuổi trưởng thành trẻ trải qua 2 hiện tượng đó là sự tăng trưởng, một hiện tượng phát triển về số lượng và kích thích của các tế bào; và sau đó là sự trưởng thành của các tế bào và mô
577 2019-03-26 561.92 KB CÁC ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học - giúp bạn củng cố và nâng cao kiến thức thật tốt để chuẩn bị cho kì thi quan trọng này.
578 2019-03-26 151.06 KB CÁC ĐỊNH LUẬT HÓA HỌC PHẦN 1.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn hóa học.
579 2019-03-26 224.18 KB CÁC ĐỊNH LUẬT HÓA HỌC PHẦN 2.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn hóa học.
580 2019-03-26 46.50 KB CÂU HỎI ÔN TẬP MARKETING .doc
Câu hỏi 4: hãy cho biết các chiến lược marketing 4p thích hợp với các giai đoạn trong chu kỳ nào của sản phẩm?
581 2019-03-26 737.00 KB CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG.doc
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG   Câu 1. Sự xuất hiện của nhà nước cổ đại nào sau đây có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức
582 2019-03-26 37.29 KB Các biện pháp cơ bản xóa đói nghèo.docx
Chúng ta vừa mới kỷ niệm tròn 1 năm ngày gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO cách đây không lâu.Gia nhập vào tổ chức này là một trong những thành tựu lớn của chúng ta trong thời kỳ đổi mới .Điều này đã chứng tỏ thế giới đã công nhận những cố gắng
583 2019-03-26 164.01 KB Các bước trong kỹ năng thuyết trình..pdf
   bước đầu tiên trong kỹ năng thuyết trình là:  GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ: Trong công việc cũng như mọi hoạt động khác, kỹ năng thuyết trình đóng 1 phần quan trọng dẫn đến sự thành công
584 2019-03-26 38.64 KB Các chính sách cơ bản của chính phủ để phát triển...
PHẦN I: VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG NÓI CHUNG VÀ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NÓI RIÊNG 2
585 2019-03-26 129.33 KB Các cách mở đề cho bài viết .pdf
  Có hai loại mở đề: mở đề trực tiếp và mở đề gián tiếp. Mở đề trực tiếp cho  độc giả thấy ngay ý chính của câu chuyện-ngay trong câu đầu tiên. Mở đề gián  tiếp thường bắt đầu
586 2019-03-26 236.39 KB Các cách mở đề cho bài viết.pdf
  Nhiều phóng viên cho rằng điều khó nhất trong quá trình viết bài là mở đề. Những  chữ đầu tiên trong bài viết của bạn là những chữ quan trọng nhất. Nếu đoạn mở đầu hay, độc
587 2019-03-26 40.95 KB Các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ trên...
Chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến toàn bộ đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thông qua chính sách này, Ngân hàng trung ương, Chính phủ chính sách thể đưa ra các biện pháp nhằm ổn định
588 2019-03-26 142.13 KB Các giai đoạn cần có cho một . hoàn chỉnh.pdf
Thông thường, nó cần một số lượng người và có thể diễn ra trong vài tháng hoặc thậm chí là vài năm. Nó có thể diễn ra ở bất kỷ nơi nào trên thế giới, trong bất kỷ
589 2019-03-26 442.69 KB Các giai đoạn phát triển của trẻ.pdf
Các giai đoạn phát triển của trẻ Trong thời kì mang thai, bà mẹ tránh lo âu, thất vọng. Như thế, bé ra đời mới khỏe mạnh, không bị rối loại tâm lý. Trước khi ra đời, bé và
590 2019-03-26 415.00 KB các giai đoạn phát triển của trẻ.pdf
Những thông tin cần thiết về quá trình và các giai đoạn phát triển của trẻ được trình bày rõ ràng đầy đủ trong quyển  "Các giai đoạn phát triển của trẻ",
591 2019-03-26 415.00 KB Các giai đoạn phát triển của trẻ.pdf
Các giai đoạn phát triển của trẻ em
592 2019-03-26 204.29 KB Các giai đoạn suy thận mãn.pdf
Thận nhân tạo giúp loại bỏ khỏi cơ thể các chất dư thừa do ăn uống đưa vào. Tuy nhiên, chức năng của nó không thể hoàn hảo như thận bình thường, nên chế độ ăn của bệnh nhân lọc thận có thể thay đổi hơn so với trước khi lọc thận, nhưng không được ăn uống
593 2019-03-26 53.22 KB Các giải pháp tăng cường quản lý chi phí sản xuất...
Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm năm 2020 sẽ trở thành một nước công nghiệp phát triển . Để đạt được mục tiêu đó, cần có nỗ lực của Đảng, toàn dân, các cấp, các
594 2019-03-26 27.53 KB Các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ở Công...
Công ty Da Giầy Hà Nội là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 389 C nn/ TCCLD ngày 29 tháng 4 năm 1993 của Bộ Trưởng Bộ công nghiệp.
595 2019-03-26 173.00 KB Các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển...
Chuyên đề gồm 3 phần chính : Chương I : Vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong nền kinh tế quốc dân Chương II : Tình hình thực hiện kế hoạch giai đoạn 2001 -2005 và nhiệm vụ kế hoạch 2006 - 2010 Chương III : Các
596 2019-03-26 36.02 KB Các hình thức trả công lao động.docx
Trong nền kinh tế hiện đại ngày nay, thù lao lao động thật sự trở thành cầu nối quan trọng gắn kết người lao động với tổ chức ,với doanh nghiệp . Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang trong quá trình đẩy mạnh, hợp tác và giao lưu quốc tế
597 2019-03-26 97.50 KB Các thể loại văn vần dân gian P.2.doc
  1.Thuật ngữ và khái niệm Trong sinh hoạt văn học dân gian, có một bộ phận quan trọng là sinh hoạt ca hát, trong đó tiêu biểu nhất là việc diễn xướng ca dao, dân ca. Ðể chỉ lĩnh
598 2019-03-26 229.25 KB Các yêu tố gây chậm trễ và vượt chi phí ở các...
  Các yêu tố gây chậm trễ và vượt chi phí ở các dự án xây dựng trong giai đoạn thi công 1. Giới thiệu  Việt Nam nằm trong vùng kinh tếnăng động với tăng trưởng GDP hàng
599 2019-03-26 95.18 KB Các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy...
Thừa kế là một quan hệ pháp luật phổ biến trong đời sống xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, khi số lượng và giá trị tài sản của cá nhân ngày càng đa dạng, phong phú thì vấn đề thừa kế di sản cũng nảy sinh nhiều dạng tranh chấp. Bộ luật dân sự của Cộng
600 2019-03-26 191.50 KB Các đề thi đại học môn vật lý 2009.doc
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học - giúp bạn củng cố và nâng cao kiến thức thật tốt để chuẩn bị cho kì thi quan trọng này.

First | Prev | 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 ... 56 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X