Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '(2010)': 3975 (3975) , thời gian tìm:

First | Prev | 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 80 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
601 2019-03-26 522.41 KB De thi tuyen sinh Dai Hoc mon tieng Nhat 2010.pdf
602 2019-03-26 1.21 MB Bộ câu hỏi thi TN 2010 2011.doc
603 2019-03-26 16.32 MB HARRISON’S Gastroenterology and Hepatology 2010.pdf
604 2019-03-26 19.77 MB HARRISON’S Hematology and Oncology 2010.pdf
605 2019-03-26 24.22 MB Obstetrics and Gynecology 2010.pdf
606 2019-03-26 2.62 MB Management of Common Problems in Obstetrics and Gynecology 2010.pdf
607 2019-03-26 53.83 KB truyện cười 2010.docx
608 2019-03-26 60.00 KB Quy chế Đảng 2010 2015.doc
609 2019-03-26 722.00 KB Tìm hiểu về công tác kế hoạch và đầu tư của tỉnh Gia Lai.doc
MỤC LỤCMỤC LỤC 1LỜI MỞ ĐẦU 3PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI. 5I. Quá trình hình thành và phát triển. 5II. Chức năng và nhiệm vụ. 6II.1. Chức năng. 6II.2. Nhiệm vụ và quyền hạn. 7II.3. Đặc điểm tổ chức và quản lý. 12· Sơ
610 2019-03-26 163.50 KB QD ban hanh QC 2010 2015(chuan).doc
611 2019-03-26 155.00 KB Công tác quản lý vốn tài liệu của thư viện trường...
A. phần mở đầu1. Lời nói đầu .....................................................................................................32. Mục đích nghiên cứu......................................................................................53. Đối tượngvà
612 2019-03-26 111.37 KB Ngan Hang Cau Hoi Thi Tu Luan Vi Xu Ly 2010(1).pdf
613 2019-03-26 75.00 KB 15 Chủ đề thi bằng B tiếng Anh trung tâm T. A ĐHKHXHNV TPHCM.doc
15 Chủ đề thi bằng B tiếng Anh trung tâm T. A ĐHKHXHNV TPHCM. Có hiệu lực từ tháng 1 năm 2010
614 2019-03-26 674.10 KB Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Khách Sạn Kim Anh 2007 2010.pdf
Nhằm đem lại cho khách sạn Kim Anh một bước đi mới trong ngành kinh doanh dich vụ du lich, nhà hàng - khách sạn
615 2019-03-26 26.85 MB Microsoft Excel 2010 Step by Step.pdf
616 2019-03-26 24.13 MB Microsoft Press Microsoft Word 2010 Inside Out.pdf
617 2019-03-26 22.66 MB Microsoft Word 2010 Step by Step.pdf
618 2019-03-26 21.36 MB Microsoft Press Microsoft Outlook 2010 Inside Out.pdf
619 2019-03-26 10.59 MB Microsoft Office Home and Student 2010 All In One for Dummies.pdf
620 2019-03-26 13.03 MB Excel 2010 Tips and Tricks.pdf
621 2019-03-26 16.55 MB Microsoft Access 2010 All In One for Dummies.pdf
622 2019-03-26 17.28 MB Microsoft Excel 2010 All In One for Dummies.pdf
623 2019-03-26 12.15 MB Microsoft SharePoint 2010 All In One for Dummies.pdf
624 2019-03-26 20.91 MB Microsoft Word 2010 All In One for Dummies.pdf
625 2019-03-26 13.32 MB Microsoft PowerPoint 2010 All In One for Dummies.pdf
626 2019-03-26 25.85 MB Microsoft Outlook 2010 All In One for Dummies.pdf
627 2019-03-26 8.40 MB Hướng Dẫn Sử Dụng Word 2010.pdf
628 2019-03-26 12.63 MB Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2010.pdf
629 2019-03-26 74.00 KB Đề thi khảo sát chất lượng số 2 Năm học 2010 2011.doc
Sở GD&ĐT Thanh Hóa ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SỐ 2 - Năm học 2010-2011 Trường THPT Nông Cống 2 Môn: HÓA HỌC LỚP 11 Mã đề 132
630 2019-03-26 80.82 KB Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả...
   
631 2019-03-26 129.76 KB Phương hướng và biện pháp thúc đẩy mặt hàng xuất...
632 2019-03-26 117.50 KB Định hướng và giải pháp quản lý nhà nước nhằm...
Chương 1:NHỮNG VẤNĐỀCƠBẢN VỀQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM PHÁT TRIỂNKINH TẾCẤP QUẬN TRONG GIAIĐOẠN HIỆN NAY 1.1. Những căn cứđểxácđịnh chức năng, nhiệm vụquản lý nhà nướcđối với phát triển
633 2019-03-26 1.40 MB Giải pháp tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Đầu...
Chương 1: VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VỚI QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.1. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu về vốn đầu tư 1.2. Tác động của tín dụng ngân hàng đối với chuyển
634 2019-03-26 73.64 KB Phân công lao động xã hội theo hướng hình thành...
Chương 1: PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH VÀ 
635 2019-03-26 68.62 KB Phương hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế...
636 2019-03-26 109.49 KB Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước...
" Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong xu thế hội nhập kinh tế từ nay đến năm 2010".
637 2019-03-26 140.23 KB Định hướng chiến lược đầu tư phát triển ngành...
638 2019-03-26 133.22 KB Định hướng chiến lược đầu tư phát triển ngành...
639 2019-03-26 44.01 KB Phân tích và dự báo nguồn vốn FDI có thể thu hút vào Việt Nam đến năm 2010.docx
640 2019-03-26 125.21 KB Giải pháp phát triển khu vực phi nông nghiệp ở tỉnh...
641 2019-03-26 112.09 KB Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn...
642 2019-03-26 1.54 MB Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao...
643 2019-03-26 119.24 KB Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển...
644 2019-03-26 85.68 KB Một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành công...
645 2019-03-26 106.60 KB Cơ sở khoa học để phát triển nông nghiệp theo hướng...
"Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước". Với vị trí quan trọng như vậy, Hà Nội có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều thách thức trong phát triển
646 2019-03-26 87.18 KB Đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ...
Chương I: ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2010. 2
647 2019-03-26 43.58 KB Xác định nhân tố và xu hướng biến động của...
I. Cơ sở lý luận 3
648 2019-03-26 110.66 KB Một số giải pháp phát triển hệ thống Trung tâm...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2001 – 2010, trong đó đã xác định: “Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế, lành
649 2019-03-26 106.23 KB Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản ở Việt Nam hiện nay.docx
Ở nước ta bán đấu giá tài sản với tư cách là một chế định pháp lý đã ra đời rất sớm và ngày càng khẳng định vai trò của nó trong đời sống xã hội theo yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Với những quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18
650 2019-03-26 1.37 MB Người Hà Nội Tập 3.pdf
Hà Nội luôn là một địa danh văn hoá, kinh tế, chính trị của cả nước. Tìm hiểu các thông tin về kinh tế, văn hoá, giải trí...của Hà Nội luôn là một nhu cầu thiết yếu của nhiều tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, năm 2010 là năm quan trọng, với rât nhiều những

First | Prev | 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 80 | Next | Last