Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'long': 4430 (4430) , thời gian tìm:

First | Prev | 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 ... 89 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
651 2019-03-26 96.61 KB Một số biện pháp duy trì và mở rộng thị trường...
Phần thứ nhất: Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của DNCN trong cơ chế thị trường
652 2019-03-26 82.00 KB Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành...
Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Hoạt động kinh doanh lữ hành là đặc thù của ngành du lịch. Mỗi quốc gia muốn phát triển ngành công nghiệp du lịch không thể thiếu hệ thống
653 2019-03-26 90.14 KB Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản...
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 3
654 2019-03-26 49.71 KB Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MỸ NGHỆ THĂNG LONG (ARTEX THĂNG LONG) 1
655 2019-03-26 64.47 KB Hoàn thiện công tác trả lương tại chi nhánh Ngân...
CHƯƠNG I: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3
656 2019-03-26 22.49 KB Thực trạng và giải pháp của việc quản lý và phát...
Phần I- quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong DNTM 2
657 2019-03-26 81.77 KB Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành...
Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Hoạt động kinh doanh lữ hành là đặc thù của ngành du lịch. Mỗi quốc gia muốn phát triển ngành công nghiệp du lịch không thể thiếu hệ thống
658 2019-03-26 1.30 MB Tiềm năng và thực trạng tuyến điểm Hà Nội –...
Du lịch là “sứ giả của hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, các dân tộc”. Trên thế giới du lịch hiện được xem là một trong những ngành dịch vụ hàng đầu, chiếm hơn 40% thương mại dịch vụ toàn cầu, phát triển với tốc độ cao, thu hút được nhiều
659 2019-03-26 150.80 KB Cải tiến công tác phân tích công việc tại Công...
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xi măng Thăng Long 2
660 2019-03-26 26.27 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Cửu Long.docx
I. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 2
661 2019-03-26 54.49 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng Phát triển...
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CHI NHÁNH MHB HẢI DƯƠNG 2
662 2019-03-26 17.83 KB MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẾ ĐỊNH THỪA KẾ TRONG PHÁP...
Trong tiến trình lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam , các triều đại ở thế X đến thế kỷ XIX đã xây dựng bộ máy Nhà nước và pháp luật, củng cố nền độc lập, củng cố địa vị của giai cấp thống trị. Pháp luật phong kiến Viêt nam mang đậm ảnh hưởng của đạo nho
663 2019-03-26 551.05 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng TMCP Hàng...
Chương I:Quá trình hình thành và sơ đồ tổ chức bộ máy của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải và của chi nhánh Long Biên 2
664 2019-03-26 1.15 MB How to Write a Thesis.pdf
This is an invaluable book for both students and supervisors. It is comprehensive in its range and impressive in its awareness of the demands of different disciplines. There is no doubt that every PhD student will find something of value here, and most
665 2019-03-26 35.98 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH ứng...
Việt Nam hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986). Trong công cuộc đổi mới này, Việt Nam chuyển từ một nền kinh tế bao cấp sang xây dựng phát triển một nền kinh tế thị trường với sự tham
666 2019-03-26 3.61 MB Nghiên Cứu Kiến Trúc Hướng Dịch Vụ.pdf
Luận văn tốt nghiệp Thạc Sĩ Ngành Công nghệ thông tin - Đại học khoa học tự nhiên TPHCM Tác giả: Hồ Bảo Thanh - Nguyễn Hoàng Long Nhà xuất bản: ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
667 2019-03-26 72.57 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Nhà máy thuốc lá Thăng Long.docx
Phần I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG 2
668 2019-03-26 84.11 KB Công tác quản lý lao động tại nhà máy thuốc lá Thăng long.docx
Chương I: Tình hình đặc điểm chung của nhà máy thuốc lá Thăng Long 2
669 2019-03-26 35.66 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty ứng dụng...
Việt Nam hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986). Trong công cuộc đổi mới này, Việt Nam chuyển từ một nền kinh tế bao cấp sang xây dựng phát triển một nền kinh tế thị trường với sự tham
670 2019-03-26 34.71 KB Báo cáo tổng hợp về Công ty Thiên Long chi nhánh Hà Nội.docx
Vài nét giới thiệu về công ty bút bi thiên long - chi nhánh hà nội
671 2019-03-26 19.61 KB Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty Giầy Thăng Long.docx
Trong giai đoạn hiện nay khi xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá đang trở nên phổ biến thì hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong tiến trình kinh tế xã hội của một quốc gia. Với Việt Nam, một quốc gia đang trong giai đoạn đầu
672 2019-03-26 83.73 KB Công tác quản lý lao động tại nhà máy thuốc lá Thăng long.docx
Chương I: Tình hình đặc điểm chung của nhà máy thuốc lá Thăng Long 2
673 2019-03-26 72.52 KB Báo cáo tổng hợp về Nhà máy thuốc lá Thăng Long.docx
Phần I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG 2
674 2019-03-26 31.57 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Đầu tư...
Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ thành phố đã xác định mục tiêu chiến lược đến năm 2010 là: Bảo đảm ổn định
675 2019-03-26 81.37 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty giầy Thăng Long.docx
1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty giầy Thăng Long.
676 2019-03-26 70.73 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Nhà Máy Kim Khí Thăng Long.docx
PHẦN I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG
677 2019-03-26 47.86 KB Xí nghiệp dịch vụ và kinh doanh than Hạ Long.docx
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP(CƠ SỞ THỰC TẬP)
678 2019-03-26 29.02 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần may Thăng Long.docx
Trong công cuộc xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, đào tạo đội ngũ tri thức trẻ là một trong những công tác hết sức quan trọng và được quan tâm hàng đầu, trong đó những sinh viên chuẩn bị ra trường được đặc biệt quan tâm vì đó
679 2019-03-26 130.71 KB Vốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu...
PHẦN 1.
680 2019-03-26 46.45 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần may Thăng Long.docx
PHẦN1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH , PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 3
681 2019-03-26 106.60 KB Hoạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty may Thăng Long.docx
Trong nền sản xuất hàng hoá ,sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra là để tiêu thụ trên thị trường ,đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội .Chính vì vậy ,tiêu thụ thành phẩm là một mắt xích quan trọng không thể thiếu được trong quá trình liên tục :sản xuất
682 2019-03-26 33.04 KB Công ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội.docx
Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ thành phố đã xác định mục tiêu chiến lược đến năm 2010 là: Bảo đảm ổn định
683 2019-03-26 56.96 KB Báo cáo tổng hợp Công ty cổ phần may Thăng Long.docx
PHẦN 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG
684 2019-03-26 31.59 KB Báo cáo tổng hợp Công ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội.docx
Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ thành phố đã xác định mục tiêu chiến lược đến năm 2010 là: Bảo đảm ổn định
685 2019-03-26 138.39 KB Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá...
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN 3
686 2019-03-26 120.60 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Trong thời đại ngày nay với cơ thế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.
687 2019-03-26 88.80 KB Kế toán về nguyên vật liệu – Công cụ dụng cụ tại Công ty.docx
Phần 1: Đặc điểm chung của Công ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành. 2
688 2019-03-26 75.15 KB Kế toán chi phí sản xuấ và tính giá thành sản phẩm...
Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nền kinh tế Việt Nam với chính sách mở cửa đã thu hút được các nguồn vốn trong và ngoài nước tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng
689 2019-03-26 1.59 MB Xác Suất Thống Kê.pdf
Do Ts.Lê Bá Long biên soạn. Dùng cho các hệ đại học từ xaTác giả: Ts Lê Bá LongNhà xuất bản: Học Viện Công Nghệ BCVT
690 2019-03-26 47.92 KB Thị trường và một số biện pháp phát triển thị...
Phần I Lý luận chung về thị trường và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
691 2019-03-26 6.41 MB Sinh Lý Học Tập 2.pdf
Sinh lý nội tiết, sinh lý sinh sản, cơ, thần kinh. Chương 1:Sinh lý đại cương 1. Nhập môn sinh lý học, Phạm Thị Minh Đức 2. Đặc điểm về cơ thể sống và hằng tính nội môi, Phạm Thị Minh Đức 3. Sinh lý tế bào và màng tế bào, Trịnh Bỉnh Dy 4. Điện thế màng
692 2019-03-26 34.18 KB Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty may thăng long.docx
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều biến đổi quan trọng theo chiều hứơng tích cực để có thể phát triển cách duy nhất là doanh nghiệp phải thấy được sự thay đổi của môi trường kinh doanh có tác động đến doanh nghiệp.
693 2019-03-26 24.75 KB Vận dụng lý luận kinh tế học để phân tích các...
Phần1:Lý luận kinh tế học Mác-Lênin về lợi nhuận
694 2019-03-26 31.08 KB Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính...
I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây dựng 3
695 2019-03-26 43.24 KB Báo cáo tổng hợp Công ty chứng khoán Thăng Long.docx
I. Khái quát về Công ty Chứng khoán Thăng Long
696 2019-03-26 94.14 KB Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông...
Chương 1: NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA: NỘI DUNG, VAI TRÒ VÀ NHỮNG TIỀM NĂNG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NÓ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
697 2019-03-26 56.13 KB Báo cáo tổng hợp tại Công ty cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long.docx
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3
698 2019-03-26 35.65 KB Nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn cho đội ngũ...
Trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, vấn đề cán bộ luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu, quyết định sự thành công hay thất bại của các phong trào cách mạng. Trên cơ sở kế thừa và phát triển những quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về công tác cán
699 2019-03-26 97.64 KB Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ...
Chương 1: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI BÁO CÁO VIÊN
700 2019-03-26 113.46 KB Xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ Long...
Chương 1: MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA VÀ VAI TRÒ CỦA XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI

First | Prev | 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 ... 89 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X