Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'module': 125 (125) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2019-02-28 997.20 MB 8 .Hệ thống thuyết phục đường thẳng Jordan Belfort Module 8.mp4
52 2019-02-28 1.04 GB Jordan Belfort Global – Module 1 – The 3 Tenets of Straight Line Persuasion.mp4
53 2019-03-26 799.30 KB Tips cho Lightroom (Phần 2).pdf
  Mục Basic trong module Develop phần có 6 thanh trượt khác nhau để chỉnh ánh  sáng.  Exposure: Độ phơi sáng của vùng highlight  Recovery: Khôi phục lại các chi tiết bị mất ở vùng
54 2019-03-26 1.47 MB Tips cho Lightroom (Phần 3).pdf
  Lightroom cho phép chỉnh các hiệu  ứng màu khá tiện dụng, click vào mục  HSL/Color/Grayscale trong  module Develop. Ví dụ click vào mục Grayscale  để chuyển ảnh sang đen trắng,
55 2019-03-26 343.50 KB ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP – CÔNG NGHỆ DẠY HỌC .doc
  Tóm tắt nội dung Môn học  Phương pháp - Công nghệ dạy học là môn học  "xương sống" mang tính dẫn đường, cung cấp những kiến thức lý luận và thực tiễn về phương pháp
56 2019-03-26 276.25 KB Managing Employee Performance.pdf
This module is one of six developed as part of a project involving the production of human resources management tools for use in the cultural sector. A second project involved the production of a report on Best Practices in human resources management
57 2019-03-26 526.23 KB LPD The Linux Kernel Module Programming Guide.pdf
58 2019-03-26 360.76 KB Môn tin học đại cương Phần 6.pdf
Chương trình xử lý dữ liệu thông qua các biến dữ liệu. Như ta đã biết, mỗi biến dữ liệu chỉ có đời sống ngắn ngủi : hoặc bằng đời sống của 1 thủ tục, hoặc bằng đời sống của 1 module (hay đối tượng) hoặc cao nhất là bằng thời gian chạy ứng dụng, từ lúc
59 2019-03-26 12.24 MB DotNetNuke 5.4 Cookbook.pdf
DotNetNuke is a powerful and flexible content management system for building websites. It comes with many features for publishing content including tools to create Blogs, Banner Advertising, News Feeds, and much more. But setting up a fully featured website
60 2019-03-26 622.18 KB Module 1 CNTT.pdf
61 2019-03-26 3.98 MB Module 2 Windows.pdf
62 2019-03-26 464.81 KB Ace The IELTS.pdf
Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training Module © September 2005 By Simone Braverman All Tác giả: Simone Braverman Nhà xuất bản: Simone Braverman
63 2019-03-26 5.75 MB The Python Standard Library by Example.pdf
The Python Standard Library contains hundreds of modules for interacting with the operating system, interpreter, and Internet-all extensively tested and ready to jump-start your application development. The Python Standard Library by Example introduces
64 2019-03-26 502.42 KB Nghiên cứu các công nghệ mã nguồn mở và xây dựng...
Hệ thống mang tên Health Information System Programme (HISP), thông qua phần mềm District Health Information Software (DHIS) nhằm thu nhập, tính toán, phân tích những dữ liệu sức khỏe thường ngày trong cộng đồng và những dữ liệu khảo sát, thống kê tình
65 2019-03-26 743.71 KB Module 1 3 Design of wind turbines.pdf
66 2019-03-26 354.64 KB Ứng dụng cảm biến áp suất MEMS trong thiết bị điện tử y tế.pdf
Ứng dụng các linh kiện vi cơ địên tử, MEMS (microelectromecanical systems), trong các thiết bị điện tử nói chung cũng như thiết bị y tế đang được nhiều nhà khoa học quan tâm. Báo cáo này giới thiệu một ứng dụng của vi cảm biến áp suất trong việc đo huyết
67 2019-03-26 932.50 KB CEH v5 Module 04 Enumeration.pdf
68 2019-03-26 299.72 KB CEH v5 Module 00 Student Introduction.pdf
69 2019-03-26 1.76 MB CEH v5 Module 01 Introduction to Ethical Hacking.pdf
70 2019-03-26 4.83 MB CEH v5 Module 02 Footprinting.pdf
71 2019-03-26 4.52 MB CEH v5 Module 03 Scanning.pdf
72 2019-03-26 1.85 MB CEH v5 Module 08 Denial of Service.pdf
73 2019-03-26 3.27 MB CEH v5 Module 07 Sniffers.pdf
74 2019-03-26 3.66 MB CEH v5 Module 06 Trojans and Backdoors.pdf
75 2019-03-26 5.57 MB CEH v5 Module 05 System Hacking.pdf
76 2019-03-26 2.15 MB CEH v5 Module 11 Hacking Webservers.pdf
77 2019-03-26 670.29 KB CEH v5 Module 10 Session Hijacking.pdf
78 2019-03-26 5.21 MB CEH v5 Module 09 Social Engineering.pdf
79 2019-03-26 958.50 KB CEH v5 Module 14 SQL Injection.pdf
80 2019-03-26 1.50 MB CEH v5 Module 12 Web Application Vulnerabilities.pdf
81 2019-03-26 2.34 MB Ceh v5 Module 13 Web Based Password .ing Techniques.pdf
82 2019-03-26 2.36 MB CEH v5 Module 19 Evading IDS Firewall and Honeypot.pdf
83 2019-03-26 3.71 MB CEH v5 Module 15 Hacking Wireless Networks.pdf
84 2019-03-26 2.23 MB CEH v5 Module 16 Virus and Worms.pdf
85 2019-03-26 2.62 MB CEH v5 Module 17 Physical Security.pdf
86 2019-03-26 1.94 MB CEH v5 Module 18 Linux Hacking.pdf
87 2019-03-26 640.84 KB CEH v5 Module 23c Exploit Writing.pdf
88 2019-03-26 350.75 KB CEH v5 Module 20 Buffer Overflow.pdf
89 2019-03-26 708.04 KB CEH v5 Module 21 Cryptography.pdf
90 2019-03-26 616.96 KB CEH v5 Module 22 Penetration Testing.pdf
91 2019-03-26 2.03 MB CEH v5 Module 23a Exploit Writing.pdf
92 2019-03-26 1.05 MB CEH v5 Module 24 Covert Hacking.pdf
93 2019-03-26 598.98 KB CEH v5 Module 25 Writing Virus Codes.pdf
94 2019-03-26 2.78 MB CEH v5 Module 26 Reverse Engineering Techniques.pdf
95 2019-03-26 3.81 MB financial markets module.pdf
96 2019-03-26 148.88 KB Giáo trình hoàn chỉnh vi điều khiển PIC 3.pdf
GPSIM cũng là một trình mô phỏng dành cho vi điều khiển PIC thiết kế ứng với từng module phần cứng, cho phép giả lập các thiết bị đặc biệt được kết nối với PIC, ví dụ như LCD, LED...
97 2019-03-26 1.66 MB Xây dựng CMS Module cho hệ thống Intranet của TMA.pdf
Luận văn - chuyên đề tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin - Khoa học máy tính
98 2019-03-26 1.44 MB FM 350 2 counter module installation and parameter assignment manual en US.pdf
99 2019-03-26 10.10 MB Giáo trình Lập trình Window Phone (Module 3) Trung tâm tin học ĐH KHTN.pdf
100 2019-03-26 9.87 MB Giáo trình Lập trình Window Phone (Module 2) Trung tâm tin học ĐH KHTN.pdf

First | Prev | 1 [2] 3 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X