Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'dang': 790 (790) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2019-03-26 10.50 KB 20 cau duong loi dang cong san doc.doc
52 2019-03-26 10.50 KB 20 cau duong loi dang cong san doc.doc
53 2019-03-26 10.50 KB 20 cau duong loi dang cong san.doc
54 2019-03-26 204.50 KB Don Dang Ky Ung Tuyen ABBANK (2).doc
55 2019-03-26 142.50 KB Danh sach cac lop Duoc Cao Dang.xls
56 2019-03-26 938.14 KB dang sua do an3.docx
57 2019-03-26 158.00 KB PVBM01 Phieu dang ky truy cap CSDL dien tu11 (1).doc
58 2019-03-26 466.05 KB 33 dang toan khao sat ham so ltdh.pdf
59 2019-03-26 2.24 MB SINH LY CAO DANG.pdf
60 2019-03-26 379.23 KB nghe thuat tao phong khach dang trong.pdf
61 2019-03-26 36.50 KB Kiểm toán các ước tính kế toán.doc
Ước tính kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính (BCTC) được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sịnh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực
62 2019-03-26 47.50 KB kiem diem dang vien cuoi nam 2012.doc
63 2019-03-26 16.39 KB Quảng 1 mau dang ky tang lich tet 2012.xlsx
64 2019-03-26 53.37 KB HK122 Thong bao ve lich dang ki mon hoc.pdf
65 2019-03-26 317.50 KB Mot so dang toan ve phan so lop 5.doc
66 2019-03-26 956.50 KB Ly thuyet nhan dang.ppt
67 2019-03-26 564.50 KB BAO CAO DANG SUA.doc
68 2019-03-26 2.42 MB Hoi ky Nguyen Dang Manh.pdf
69 2019-03-26 1.04 MB tOng hOp nano tio2 dAng Ong.pdf
70 2019-03-26 731.50 KB BM03 QT04 DT Phieu dang ky.doc
71 2019-03-26 9.57 MB CV Dang Thanh Nhut day du.pdf
72 2019-03-26 6.85 MB CV Dang Thanh Nhut.doc
73 2019-03-26 400.11 KB 2D To 3D Dang Soan.docx
74 2019-03-26 32.00 KB Ban tu kiem diem Dang vien du bi.doc
75 2019-03-26 251.50 KB 134 DAI CUONG KIM LOAI ON THI DAI HOC CAO DANG.doc
76 2019-03-26 278.79 KB nhan dang tieng noi.pdf
77 2019-03-26 30.00 KB cau hoi duong loi cm he cao dang.doc
78 2019-03-26 80.00 KB KE HOACH Thuc hien CThij 03 DANG UY.doc
79 2019-03-26 132.50 KB QD Thuong TC dang vien 2011 ban hanh.doc
80 2019-03-26 41.00 KB BCAO Cong tac Dang cong tac CT quy I 2012.doc
81 2019-03-26 36.50 KB BB HOP TO DANG.doc
82 2019-03-26 46.00 KB kiểm điểm cán bộ DANG VIEN năm 2011 chuc.doc
83 2019-03-26 64.50 KB BC Cong tac XAY DUNG DANG 2011.doc
84 2019-03-26 33.00 KB Cac dong tien Viet Nam dang luu hanh.doc
85 2019-03-26 524.00 KB Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Lời mở đầuTrong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước có sự phát triển đáng kể - trong đó có sự đóng góp của ngành xây dựng cơ bản - một ngành mũi nhọn thu hút khối lượng vốn đầu tư của nền kinh tế.Mặt khác, bất
86 2019-03-26 71.92 KB Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm...
1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 1.2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất và phân loại giá thành sản phẩm 1.3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính
87 2019-03-26 25.97 KB Chiến lược của Honda trong giai đoạn phát triển.docx
Honda- một tổ chức duy nhất, kẻ độc lập, lạc loài ngay từ khi mới ra đời. Soichro Honda-người đã sáng lập ra công ty vào năm 1948 với số vốn vẻn vẹn có 3200$ bằng việc mua lại những động cơ thừa và gắn vào xe đạp nhằm cung ứng
88 2019-03-26 593.00 KB Thông Tin Di Động GSM.doc
Day la bao cao thuc tap ve mang thong tin di dong gsm no se rat huu ich cho cac ban dang nghien cuu va lam do an ve he thong thong tin di dong GSM
89 2019-03-26 330.15 KB Phương Pháp Dồn Biến.pdf
mot trong cac ky thuat giai bat dang thuc nhanh, hien dai
90 2019-03-26 1.08 MB Báo cáo thực tập tại công ty TNHH xây dựng Hà Trung.doc
Mục lục. DANH MỤC BẢNG BIỂU 2 LỜI MỞ ĐẦU 7 PHẦN 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ TRUNG 8 1. Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng Hà Trung 8 1.1. Quá trình hình thành và phát
91 2019-03-26 697.50 KB Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước có sự phát triển đáng kể - trong đó có sự đóng góp của ngành xây dựng cơ bản - một ngành mũi nhọn thu hút khối lượng vốn đầu tư của nền kinh tế. Mặt khác, bất
92 2019-03-26 45.53 KB Các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ...
Bằng chứng kiểm toán các tài liệu, thông tin kế toán, mà kiểm toán viên thu thập liên quan đến cuộc kiểm toán là cơ sở cho ý kiến của mình. Có thể nói bằng chứng kiểm toán là yếu tố quyết định đên thàng công của cuộc kiểm toán. Trong thế kỷ mới khi kỷ
93 2019-03-26 22.16 KB Đổi mới tư duy về kế hoạch vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.docx
Xu hướng hiện nay ở các nước trên thế giới đều tiến tới áp dụng cơ chế kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải có được cho mình một đường lối kinh doanh hay nói đúng
94 2019-03-26 66.66 KB Bàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính...
Hàng tồn kho là một phần quan trọng trong tài sản lưu động và nằm ở nhiều khâu trong quá trình cung ứng sản xuất, dự trữ và lưu thông của nhiều doanh nghiệp. Hàng tồn kho của mỗi doanh nghiệp thường bao gồm: Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản
95 2019-03-26 1.97 MB DE DAI HOC VA CAO DANG 2002 2003.pdf
DE DAI HOC VA CAO DANG 2002 - 2003
96 2019-03-26 1.08 MB DE THI DAI HOC CAO DANG 2005.pdf
DE THI DAI HOC CAO DANG 2005
97 2019-03-26 1.13 MB DE THI DAI HOC CAO DANG 2004.pdf
DE THI DAI HOC CAO DANG 2004
98 2019-03-26 1.33 MB DE THI DAI HOC CAO DANG 2006.pdf
DE THI DAI HOC CAO DANG 2006
99 2019-03-26 182.49 KB Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng...
Trong cơ cấu vốn của Công ty Xây dựng số 3 hiện nay vốn lưu động chiếm tỷ trọng tương đối lớn, việc đặc thù của hoạt động xây dựng cơ bản là chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, vốn bị ứng đọng nhiều ở các sản phẩm dở dang, các khoản phải thu...
100 2019-03-26 624.50 KB Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại...
Từ khi Nhà nước chuyển đổi cơ chế kinh tế, nước ta đã có sự phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mở ra nhiều ngành nghề mới theo xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Bây giờ nước ta trở thành thành viện của WT nên có rất nhiều

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X