Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'sql': 377 (377) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2019-05-31 449.61 KB SQL.rar
52 2019-03-26 331.00 KB Đồ án môn học Công nghệ phần mềm MS SQL Server và Postgre SQL.doc
53 2019-03-26 379.56 KB sql.pdf
54 2019-03-26 2.38 MB oracle co ban sql pl sql.pdf
55 2019-03-26 3.66 MB O'Reilly Oracle PL SQL Programming V3.pdf
56 2019-03-26 3.38 MB Bai giảng HQT SQL Server ĐH Hang Hai.pdf
57 2019-03-26 430.24 KB Giao trinh thuc hanh SQL.pdf
58 2019-03-26 868.21 KB book SQL server.pdf
59 2019-03-26 982.90 KB Giao Trinh Oracle SQL PLSQL Co Ban.pdf
60 2019-03-26 558.00 KB Gioi thieu SQL 2005.ppt
61 2019-03-26 814.19 KB Hướng dẫn ngôn ngữ SQL.pdf
62 2019-03-26 822.50 KB session 05 transaction sql sE7VBfPMvb 20130711112907 187314.ppt
63 2019-03-26 175.24 KB Nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm thử đột biến các câu lệnh SQL.pdf
64 2019-03-26 379.56 KB Cau lenh truy van SQL.pdf
65 2019-03-26 3.14 MB Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2005 BIS.pdf
66 2019-03-26 3.38 MB Bai giảng HQT SQL Server DH Hang Hai.pdf
67 2019-03-26 4.51 MB MySQL The Complete Reference.pdf
Part I: Installation1: Introduction to Databases2: A Technical Tour of MySQL3: MySQL Installation and ConfigurationPart II: Usage4: SQL Basics5: MySQL Data Types6: MySQL Operators7: MySQL Functions8: Working with Databases and Tables9: Working with Data10:
68 2019-03-26 528.51 KB Giáo trình SQL và PL SQL.pdf
69 2019-03-26 241.00 KB Một số tính chất của phụ thuộc hàm và các dạng...
Môn cơ sở dữ liệu là một trong những môn quan trọng liên quan đến các vấn đề thu thập, xử lý và cho những thông tin cần thiết từ dữ liệu. Mục tiêu chính của môn này là đưa ra các phương pháp để tổ chức thông tin làm sao cho tối ưu nhất các khâu trên
70 2019-03-26 1.09 MB Tìm hiểu khai thác SQL Server và sử dụng nó để giải...
Cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu là một trong những vấn đề cốt lõi của tin học. Xét cho cùng khi ứng dụng tin học để giải quyết các bài toán thì người ta phải giải quyết vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng thuật toán xử lý chúng. Khi cơ sở
71 2019-03-26 10.45 MB microsoft press inside microsoft sql server 2005 t sql querying apr 2006.pdf
72 2019-03-26 17.79 MB apress pro sql server 2005 reporting services oct 2005.pdf
73 2019-03-26 9.18 MB how to cheat at securing sql server 2005.pdf
74 2019-03-26 398.50 KB Phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh...
Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà là một trong những trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hoà. Do đó, nhu cầu ứng dụng việc quản lý bằng tin học vào trong việc quản lý Bệnh nhân của bệnh viện là một nhu cầu tất yếu. Chính vì lý do này mà em
75 2019-03-26 927.50 KB Phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện KH.doc
Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà là một trong những trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hoà. Do đó, nhu cầu ứng dụng việc quản lý bằng tin học vào trong việc quản lý Bệnh nhân của bệnh viện là một nhu cầu tất yếu. Chính vì lý do này mà em
76 2019-03-26 564.50 KB Giáo trình SQL Server 2000.doc
Bài 1: Giới Thiệu SQL Server 2000 SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS
77 2019-03-26 23.19 MB Manning SQL Server 2005 Reporting Services in Action Nov 2006.pdf
Sử dụng dịch vụ SQL Reporting của SQL Server 2005 bằng các bài hướng dẫn từng bước một
78 2019-03-26 854.53 KB Scheduler Auto Backup MS SQL Server Database – Tự động...
Scheduler Auto Backup MS SQL Server Database – Tự động sao lưu CSDL MS SQL Sever định kỳ
79 2019-03-26 1.01 MB Giáo trình – Giáo trình Oracle SQL PLSQL căn bản – tiếng việt.pdf
Giáo trình – Giáo trình Oracle SQL PLSQL căn bản – tiếng việt
80 2019-03-26 430.24 KB Giáo trình thực hành SQL.pdf
cơ sở dữ liệu SQL đã quá phổ biến với mọi nguời
81 2019-03-26 4.35 MB Beginning Windows Workflow in .NET 4.0.pdf
Product Description Windows Workflow Foundation is a ground-breaking addition to the core of the .NET Framework that allows you to orchestrate human and system interactions as a series of workflows that can be easily mapped, analyzed,
82 2019-03-26 4.59 MB LINQ to Objects Using C# 4.0.pdf
Product Description Your Complete Example-Rich Guide to Using and Extending LINQ to Objects and PLINQ Using LINQ to Objects, .NET developers can write queries over object collections with the same deep functionality that
83 2019-03-26 10.44 MB Inside Microsoft SQL 2005 T SQL Query.pdf
lập trình với T - SQL và các kỹ thuật tối ưu truy vấn dữ liệu
84 2019-03-26 9.56 MB Bai giang SQL.doc
85 2019-03-26 1.06 MB huong dan su dung sql server source phan 2 7419.pdf
86 2019-03-26 457.18 KB Phân trang trong SQL.pdf
87 2019-03-26 474.92 KB Toi uu hoa truy van trong SQL.pdf
88 2019-03-26 958.50 KB CEH v5 Module 14 SQL Injection.pdf
89 2019-03-26 5.63 MB O'Reilly Learning Oracle PL SQL.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
90 2019-03-26 4.74 MB Hibernate In Action.pdf
Tác giả: Christian Bauer, Gavin King - Nhà xuất bản: Manning Hibernate practically exploded on the Java scene. Why is this open-source tool so popular? Because it automates a tedious task: persisting your Java objects to a relational database.
91 2019-03-26 526.21 KB Bai 9 Co ban ve ngon ngu SQL va MySQL.pdf
lập trình PHP, lập trình web với PHP
92 2019-03-26 88.38 KB Thủ tục thường trú (Stored Procedure).docx
SQL Server 2000 ra đời đã mở rộng từ việc thực thi, sự thuận tiện đến chất lượng từ SQL Server 7.0. Microsoft SQL Server 2000 bao gồm những tính năng mới, làm nền tảng cho những chuyển tác trực tuyến (OLTP), kho dữ liệu và những ứng dụng thương mại.
93 2019-03-26 3.14 MB Oracle PL SQL Cơ Bản .doc
94 2019-03-26 47.85 KB Câu Lệnh SQL.docx
95 2019-03-26 2.67 MB Giáo Trình SQL.pdf
96 2019-03-26 84.72 KB MS SQL Server và Postgre SQL.docx
SQL là viết tắt của Structure Query Language, nó là một công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều có trình hỗ trợ SQL như Visual Basic,Oracle,Visual C... Trong Oracle tất cả các
97 2019-03-26 412.65 KB Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Xuất Nhập...
+ Tiến hành xây dựng đồ án với những nhiệm vụ cần thực hiện: + Khảo sát và phân tích hiện trạng. + Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý để xây dựng một số chức năng: - Quản lý giao dịch nhập hàng hoá.
98 2019-03-26 560.00 KB Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Xuất Nhập...
+ Tiến hành xây dựng đồ án với những nhiệm vụ cần thực hiện: + Khảo sát và phân tích hiện trạng. + Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý để xây dựng một số chức năng: - Quản lý giao dịch nhập hàng hoá.
99 2019-03-26 20.81 MB Oracle APEX 4.0 Cookbook.pdf
Oracle Application Express 4.0 is a rapid web application development tool that works with the Oracle database. Using features like Plug-ins and Dynamic Actions, APEX helps you build applications with the latest techniques in AJAX and JavaScript.
100 2019-03-26 16.85 MB Microsoft Visual Studio LightSwitch Business Application Development.pdf
The book is designed to introduce the various components and funtionalities of LightSwitch. This book will appeal to LightSwitch self-starters, as most of the examples are complete—not just snippets—with extensive screenshots. The chapters progress from

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 | Next | Last