Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'hoa': 16682 (16682) , thời gian tìm:

First | Prev | 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 ... 334 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1401 2019-03-26 62.20 KB Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực.docx
Ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước mục tiêu quan trọng nhất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thì nguồn nhân lực chính là chìa khoá của sự thành công. Nguồn nhân lực với trình độ tiên tiến sẽ chính là nhân
1402 2019-03-26 62.23 KB Cơ sở khoa học và kinh nghiệm cổ phần hoá DNNN.docx
Cổ phần hoá(CPH) một bộ phận doanh nghiệp nhà nước(DNNN) là chủ trương lớn của đảng và nhà nước nhằm huy động vốn nhàn rổi trong xã hội để tiếp sức thêm nguồn lực cho doanh nghiệp (DN) góp phần cơ cấu lại DN trong nền kinh tế quốc dân. Với yêu cầu đó,
1403 2019-03-26 62.24 KB Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng với...
Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng đã đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử Đảng ta. Đại hội mở đầu thế kỷ XXI, một chặng đường lịch sử mà trong đó đất nước ta sẽ hoàn thành công cuộc công nghiệp hoá, hịên đại hoá đất nước, trở thành một nước công
1404 2019-03-26 62.28 KB Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của...
Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam.Trong suốt
1405 2019-03-26 62.35 KB Nội dung của thuế xuất nhập khẩu. Trình bày một...
Kinh tế thị trường đòi hỏi sự gắn bó mật thiết gữa sản xuất và tiêu thụ, chính vì vậy thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn mà các doanh nghiệp cùng ngành cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi mỗi doanh
1406 2019-03-26 62.36 KB Thực trạng quản lý thu chi của BHXH Việt Nam ( phần 2).docx
Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số
1407 2019-03-26 62.48 KB Đánh giá ban đầu về công ty Kiểm toán định giá Việt Nam.docx
Ngay từ những năm cuối thế kỷ XX, xu hướng phát triển của hầu hết các nước là hội nhập kinh tế thế giới. Thực tế đã chứng minh sự đúng đắn của xu hướng đó và chắc chắn thế kỷ XXI là thế kỷ của sự hôi nhập kinh tế toàn cầu. Đứng trước xu thế đó của thời
1408 2019-03-26 62.50 KB Thanh Tịnh.doc
Thanh Tịnh (1911-1988), tên thật là Trần Văn Ninh (6 tuổi được đổi là Trần Thanh Tịnh), là một nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến. Các bút danh khác của ông
1409 2019-03-26 62.51 KB Hoàn thiện hoạt động xuất nhập khẩu tại Công...
Ngày nay xuất nhập khẩu đã trở thành một hoạt động thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia cho dù đó là quốc gia kém phát triển hay đang phát triển. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, hoạt động xuất nhập khẩu thực sự có ý nghĩa chiến
1410 2019-03-26 62.60 KB Các phương pháp quản lý tác động lên đối thủ...
Thực tiễn của công cuộc đổi mới trong những năm qua đãđưa nước ta hội nhập kinh tế với các nước trên thế giới như ra nhập tổ chức ASEAN, Việt - Mỹ... đó là thành công của công cuộc đổi mới. Bên cạnh những thuận lợi đó còn có nhiều những khó khăn với chúng
1411 2015-07-20 62.63 KB Interstellar.2014.720p.BluRay.x264.YIFY.srt
/000 phim/Interstellar/Interstellar.2014.720p.BluRay.x264.YIFY.srt / Hố Đen Tử Thần (2014) | Phim kể về Trái Đất trong tương lai, khi các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên trái đất dần cạn kiệt dẫn loài người tới bờ của sự huỷ diệt, thức ăn khan hiếm
1412 2015-07-20 62.63 KB Interstellar.2014.IMAX.1080p.Bluray.x264.DTS EVO 2.srt
/000 phim/Interstellar/Interstellar.2014.IMAX.1080p.Bluray.x264.DTS-EVO_2.srt / Hố Đen Tử Thần (2014) | Phim kể về Trái Đất trong tương lai, khi các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên trái đất dần cạn kiệt dẫn loài người tới bờ của sự huỷ diệt, thức ăn
1413 2019-03-26 62.66 KB Khái quát về tổ chức công tác kiểm toán tại công...
Ngay từ những năm cuối thế kỷ XX, xu hướng phát triển của hầu hết các nước là hội nhập kinh tế thế giới. Thực tế đã chứng minh sự đúng đắn của xu hướng đó và chắc chắn thế kỷ XXI là thế kỷ của sự hôi nhập kinh tế toàn cầu. Đứng trước xu thế đó của thời
1414 2019-03-26 62.76 KB Phát triển nền kinh tế nông thôn nước ta hiện nay.docx
Phát triển kinh tế nông thôn là cơ sở ổn định để phát triển nền kinh tế quốc dân. Thực tiễn phát triển kinh tế từ tình trạng lạc hậu đến văn minh và tiến bộ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đã cho thấy: Kinh tế nông thôn với nội dung kinh tế chủ yếu
1415 2019-03-26 62.88 KB Tiền lương BHXH BHYT Kinh phí công đoần tại công...
Trong nền kinh tế hiện nay, tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động và đồng thời tiền lương còn là một phần của chi phì sản xuất kinh doanh chiềm tỷ trọng khá cao trong giá thanh sản phẩm. Việc làm ra sản phẩm để thoả mãn, đáp
1416 2019-03-26 63.00 KB Một số giải pháp về chính sách tài chính nhằm...
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ 9
1417 2019-03-26 63.00 KB Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá.doc
  Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá được căn cứ theo luật thương mại Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
1418 2019-03-26 63.00 KB Hợp đồng vận chuyển hàng hóa.doc
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa Tài liệu tham khảo về hợp đồng vận chuyển hàng hóa
1419 2019-03-26 63.00 KB Hợp đồng vận chuyển hàng hóa.doc
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
1420 2019-03-26 63.00 KB Chuyên môn hoá nguyên tắc vàng trong quản lý.doc
“Mỗi nhân viên được gắn với một vị trí làm việc dựa trên nguyên tắc chuyên môn hoá”- đó chính là công thức quản lý thành công của nhiều
1421 2019-03-26 63.00 KB Ôn thi quản trị rủi ro.doc
Phần này các bạn nêu hai khái niệm về rủi ro và cho ví dụ minh họa.Bổ sung quan niệm về rủi ro (không đối xứng, đối xứng) và các đặctrưng của rủi ro. Có thể phân tích thêm về đặc trưng rủi ro của hoạtđộng đầu tư và vì vậy khi đầu tư người ta không chỉ
1422 2019-03-26 63.00 KB Hợp đồng về việc vận chuyển hàng hóa.doc
Hợp đồng về việc vận chuyển hàng hóa, điều khoản trong vận chuyển hàng hóa, hợp đồng giữa 2 bên về vận chuyển hàng hóa 
1423 2019-03-26 63.00 KB Tài liệu hóa học vô cơ 12 Lớp A1 Chuyên đề kim...
1424 2019-03-26 63.00 KB Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ – Bài 34 chương 4 Hóa 9.doc
1425 2019-03-26 63.00 KB Tài liệu hóa học vô cơ 12 Lớp A1 Chuyên đề kim...
1426 2019-03-26 63.04 KB Quan hệ Thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản thực trạng và giải pháp.docx
Vào những năm đầu những năm của thập kỷ 90 trở lại đây, việc mở rộng hội nhập và hợp tác kinh tế đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế. Những lợi ích kinh tế của việc hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại cho mỗi
1427 2019-03-26 63.08 KB Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa...
1428 2019-03-26 63.09 KB Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa...
Chương 1: CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA SINH THÁI TRUYỀN THỐNG Ở VÙNG NÚI ĐÔNG BẮC NƯỚC TA
1429 2019-03-26 63.19 KB Hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống...
Hoạt động huy động vốn - Mở tài khoản miễn phí cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu trong nước bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. - Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. - Phát hành kỳ phiếu,
1430 2019-03-26 63.21 KB Vận dụng mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất...
Lịch sử dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đã giành được những thắng lợi, những thành tựu của cách mạng luôn gắn liền với quá trình vận dụng sáng tạo trong hoàn cảnh cụ thể của thời đại, trên cơ sở thực tiễn Việt Nam. Những đóng góp, bổ
1431 2019-03-26 63.26 KB Bước đầu nghiên cứu dị ứng mỹ phẩm tại khoa...
Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ VI, tháng 12-1986 đã mở ra một thời kỳ đổi mới cho đất nước ta. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, đặc biệt là công nghiệp hàng tiêu dùng đã cho ra đời hàng loạt sản phẩm phục vụ cho nhu cầu
1432 2019-03-26 63.46 KB Lợi thế cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt...
Với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, vượt qua đói nghèo và vươn lên thành một nước công nghiệp phát triển, hiện đại hoá và công nghiệp hoá, trong nhiều năm qua Việt Nam đã vàđang đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hoá nhằm mang lại nhiều
1433 2019-03-26 63.50 KB Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ công ty.doc
Các form mẫu hành chính nhân sự - Form phòng cháy chữa cháy - Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ công ty
1434 2019-03-26 63.50 KB Tìm hiểu thêm về thị trường chứng khoán Hoa Kỳ..doc
Lịch sử thị trường chứng khoán Hoa Kỳ Cách đây khoảng 250 năm, Wall Street chỉ là một con đường mòn bụi bặm trải dài từ đỉnh đồi nhà thờ Trinity xuống đến bến cảng Manhattan’s East River..Tại đây,
1435 2019-03-26 63.50 KB Stress và văn hóa nơi công sở.doc
Ở bất cứ hoàn cảnh công việc mới nào, bạn cũng nên dành cho mình thời gian để phân tích văn hóa ứng xử ở nơi làm việc mới và nếu cần thiết thì thay đổi thói quen tương
1436 2019-03-26 63.50 KB Chiến lược đại dương xanh Làm thế nào để tạo...
Chiến lược Đại Dương Xanh không chỉ là tạo ra một ngành kinh doanh, một thị trường mới, mà còn là phải tạo ra một thị trường có mức lợi nhuận cao. Ví dụ như SouthWest Airline - Mỹ đã tạo ra
1437 2019-03-26 63.67 KB Đẩy mạnh Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.docx
Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là một quá trình tất yếu của Việt Nam – một quốc gia với nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu, bởi vì việc sắp xếp và chuyển một số doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần tiến lên hình thành các
1438 2019-03-26 63.67 KB GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU.pdf
Tài liệu tham khảo giao nhận vận tải và bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu
1439 2019-03-26 63.68 KB Họa sĩ Joe Grant qua đời.docx
1440 2019-03-26 63.71 KB Thực trạng và giải pháp của nhà nước trong việc...
Là một quốc gia có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp (với 80% dân số làm trong nông nghiệp), nằm trong nhóm các nước dang pgát triển và thuộc trong số các nước nghèo trên thế giới .Với gần 70% dân số sống ở khu vực nông thôn, phát triển kinh tế nông
1441 2019-03-26 63.72 KB Trình bầy đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế....
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế của nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, được diều chỉnh bởi luật kinh tế. Có như vậy nhà nước mới có thể chủđộng kiểm soát các
1442 2019-03-26 63.98 KB Quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu và những vấn đề đặt ra.docx
Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày nay, muốn phát triển mỗi quốc gia phải tích cực tham gia mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế. Thực tếđã chứng minh "ngoại thương" là con đường tốt đểđưa đất nước hoà nhập với xu thế phát triển chung của thế giới.
1443 2019-03-26 64.00 KB Chia động từ và tính từ trong tiếng Nhật (8).doc
Giới thiệu 9 bài học về cách chia các loại động từ và tính từ trong tiếng Nhật giúp bạn học tiếng Nhật dễ dàng hơn. Các bài học không chỉ trình bày công thức chia
1444 2019-03-26 64.00 KB Đặc trưng kinh tế xã hội và dân số của quá...
1445 2019-03-26 64.00 KB hợp đồng vận chuyển hàng hóa .doc
Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng vận chuyển hàng hóa  
1446 2019-03-26 64.01 KB Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam Thực trạng và giải pháp.docx
CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
1447 2019-03-26 64.10 KB luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển...
Nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó những kiến thức,khái niệm ,phạm trù ,quy luật ..của kinh tế chính rị đưa ra là cực kỳ cần thiết cho việc quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và
1448 2019-03-26 64.13 KB Báo cáo tổng hợp công ty TNHH Phương Đông.docx
Từ khi nước ta thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến nay,các doanh nghiêp vừa và nhỏ Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp trên 30% GDP cả nước,tạo việc làm
1449 2019-03-26 64.15 KB Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển...
Quy luật giá trị là một quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát phát huy tác dụng của quy luật giá trị
1450 2019-03-26 64.18 KB Trình bày một doanh nghiệp nhà nước đã được tiến hành cổ phần hoá.docx
Quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thực sự có bước chuyển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng kể từ khi chính phủ ban hành nghịđịnh về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần vào tháng 6/1998, trong đó nêu rõ các chính sách

First | Prev | 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 ... 334 | Next | Last