Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'business': 829 (829) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
101 2019-03-26 145.50 KB Business Plan for a Startup Business.doc
The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that you want,
102 2019-03-26 504.04 KB Business Plan for a Startup Business.pdf
The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that you want,
103 2019-03-26 145.50 KB Business plan for startup business.doc
The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that you. The
104 2019-03-26 189.54 KB business plan writing an effective PHẦN 2.pdf
Phụ lục: Phương pháp điều tra khảo sát toàn cầu về Quản trị chiến lược Công nghệ được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu đứng đầu là Giáo sư Edward B. Roberts của trường MIT Sloan quản trị và
105 2019-03-26 141.08 KB business plan writing an effective PHẦN 2.pdf
Phụ lục: Phương pháp điều tra khảo sát toàn cầu về Quản trị chiến lược Công nghệ được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu đứng đầu là Giáo sư Edward B. Roberts của trường MIT Sloan quản trị và
106 2019-03-26 162.00 KB BUSINESS PLAN.doc
107 2019-03-26 101.97 KB business plan.pdf
Trong kinh doanh, mọi thứ đều rất công bằng: nếu bạn muốn có tiền của nhà đầu tư, bạn phải trình bày cho họ các kế hoạch kinh doanh khả thi. Kể cả khi bạn viết một bản tóm tắt quản trị sơ lược 12 trang hay
108 2019-03-26 101.97 KB business plan.pdf
Trong kinh doanh, mọi thứ đều rất công bằng: nếu bạn muốn có tiền của nhà đầu tư, bạn phải trình bày cho họ các kế hoạch kinh doanh khả thi. Kể cả khi bạn viết một bản tóm tắt quản trị sơ lược 12 trang hay một kế hoạch kinh doanh chính thức dài 70 trang.
109 2019-03-26 233.06 KB Business planning and financial modeling for microfinance insti phần 1.pdf
Cạnh tranh có thể được tăng lên đáng kể trong thị trường nơi mà một tổ chức tài chính vi mô hoạt động. Ngược lại, một sự vắng mặt của các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ có thể cung cấp cho các
110 2019-03-26 955.90 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 1.pdf
Chapter 1 Starting Your Planning Engine In This Chapter Understanding the contents, use, and value of a business plan, Identifying the people who will read your plan,Setting your business time frame and milestones, Launching the business-planning process
111 2019-03-26 302.34 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 10.pdf
Chapter 10 Planning for a Small Business In This Chapter Creating a plan for your small business Deciding where to focus your business-planning efforts Planning to grow your small business — or not The big guys like IBM, Ford, General Electric,
112 2019-03-26 496.75 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 11.pdf
Chapter 11 Planning for an Established Business In This Chapter Propelling your company forward Planning for sales or mergers Retooling your plan in times of trouble Owners of established businesses sometimes need a little
113 2019-03-26 390.93 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 12.pdf
Chapter 12 Planning for a Nonprofit Organization In This Chapter Being a businessperson — even in the nonprofit world Using your plan to explain and pursue your purpose you may have heard the joke about the company that lost money year after year
114 2019-03-26 358.76 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 13.pdf
Chapter 13 Planning for an E-Business In This Chapter Looking at lessons from the recent past Building an e-commerce business model Adding e-business to your brick-and-mortar establishment then the first edition of this book came out in 2001
115 2019-03-26 489.56 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 14.pdf
Part IV Making the Most of Your Plan Part IV is where your planning efforts come together. This is the point where the hard work you’ve put into shaping a business idea, analyzing the business environment, creating a strategy, and putting together
116 2019-03-26 359.41 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 15.pdf
Chapter 15 Putting Your Plan to Work In This Chapter Using your plan to organize your company Inspiring and leading employees Reviewing and revising your plan
117 2019-03-26 186.41 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 16.pdf
Part V The Part of Tens In this part . . . This final part sends you off with five super-quick chapters that you can turn to for at-a-glance advice now and in your business future. Want to know ten signs that your business plan needs an overhaul?
118 2019-03-26 125.17 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 17.pdf
Chapter 17 Ten Ways to Evaluate a New Business Idea In This Chapter Making sure your business idea is the right one for you Testing whether your idea stands a good chance of achieving success
119 2019-03-26 139.21 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 18.pdf
Chapter 18 Ten Ways to Fund Your Business Plan In This Chapter Finding the cash you need Weighing the price of various forms of support
120 2019-03-26 193.72 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 19.pdf
Chapter 19Ten Things to Know about Venture Capital In This Chapter Understanding what investors seek and require Targeting and approaching venture capitalists Following what was famously labeled the irrational exuberance of the dotcom bubble, the flow
121 2019-03-26 358.02 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 2.pdf
Chapter 2 Generating a Great Business Idea In This Chapter Developing great ideas Brainstorming alone or in a group Deciding which ideas are worth pursuing Putting your ideas through a reality check
122 2019-03-26 2.56 MB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 20.pdf
Chapter 20 Ten Ways to Use Your Business Plan In This Chapter Getting the most out of your business plan Raising awareness inside and outside your company I leave you with these 10 parting thoughts to reinforce your decision to write and use a business
123 2019-03-26 532.01 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 3.pdf
Chapter 3 Defining Your Business Purpose In This Chapter Evaluating your industry Crafting your company’s mission statement Establishing your company’s goals and objectives Stating your company’s vision and values Charting a path to
124 2019-03-26 917.13 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 4.pdf
Part II Developing Your Plan’s Components In this part . . . lmost all business plans share certain features: They describe the company and what it proposes to do, closely look at the business environment, lay out business and marketing strategies
125 2019-03-26 445.17 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 5.pdf
Chapter 5 Charting Your Strategic Direction In This Chapter Analyzing your strengths, weaknesses, opportunities, and threats Figuring out how to make money Deciding whether you want to grow bigger
126 2019-03-26 541.08 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 6.pdf
Chapter 6 Describing Your Business and Its Capabilities In This Chapter Explaining what your company does Planning your elevator speech Describing your business capabilities Building on what your company does best
127 2019-03-26 626.79 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 7.pdf
Chapter 7 Crafting Your Marketing Plan In This Chapter Getting a handle on your market situation Forming marketing objectives and goals Figuring out your positioning and branding strategies Devising your marketing strategies Setting your budget
128 2019-03-26 436.92 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 9.pdf
Part III Tailoring a Business Plan to Fit Your Needs In this part . . . Different businesses pose different planning challenges, which is why this part has five chapters from which you can pick and choose. Chapter 9 covers planning issues for the self-employed
129 2019-03-26 266.18 KB Business Process outsourcing The Competitive Advantage phần 1.pdf
mà còn các bộ phận khác trên cơ sở cá nhân của họ. Mỗi dự án thành công đã dẫn đến từ nhà vô địch dự án ban đầu xem xét bộ phận của họ và so sánh
130 2019-03-26 231.72 KB Business Process outsourcing The Competitive Advantage phần 10.pdf
giới thiệu cuối cùng đội nhóm quản lý dự án được sử dụng trong việc quản lý chu kỳ sống của BPO. Tiếp theo, chúng tôi cung cấp một cái nhìn tổng quan về nguyên tắc quản lý áp
131 2019-03-26 211.69 KB Business Process outsourcing The Competitive Advantage phần 2.pdf
lợi ích hữu hình đã được thực hiện thông qua việc hoàn thành thành công của các sáng kiến ​​nhiều. Dưới đây là bốn ví dụ minh họa các nhà lãnh
132 2019-03-26 208.98 KB Business Process outsourcing The Competitive Advantage phần 4.pdf
Đây không phải là mới, tất nhiên. Các công ty đã phát triển dòng doanh thu mới ra năng lực kinh doanh phát triển từ bên trong cho các thế hệ. Những gì là mới
133 2019-03-26 194.08 KB Business Process outsourcing The Competitive Advantage phần 5.pdf
Từ doanh số bán hàng phần mềm tùy chỉnh đơn giản để gọi trung tâm hoạt động, các công ty phát triển năng lực đẳng cấp thế giới trong một quá trình kinh doanh bây giờ có thể nhìn
134 2019-03-26 206.01 KB Business Process outsourcing The Competitive Advantage phần 7.pdf
Tất nhiên, bất kỳ tổ chức cụ thể sẽ phải đánh giá những thách thức duy nhất phải đối mặt trong việc thực hiện một dự án BPO, nhưng có một số vấn đề mà bất kỳ tổ chức sẽ phải đối mặt, bao gồm
135 2019-03-26 196.04 KB Business Process outsourcing The Competitive Advantage phần 8.pdf
Xây dựng một tầm nhìn của nhà nước tương lai của sự lãnh đạo tổ chức bảo mật cũng như quản lý của quá trình chuyển đổi BPO Giao tiếp với nhân viên nội bộ về văn hóa quá trình
136 2019-03-26 190.17 KB Business Process outsourcing The Competitive Advantage phần 9.pdf
quá trình bị ảnh hưởng bởi mất việc làm BPO quản lý và chuyển đổi quản lý mới thành lập kinh doanh liên tục và tiêu chuẩn hiệu suất mới Chúng ta bắt đầu bằng việc thảo luận các
137 2019-03-26 1.69 MB Business Process outsourcing.pdf
The topic of business process outsourcing (BPO) has become controversial and the subject of a great deal of media attention over the past year. As an executive who has been using outsourcing as a business strategy for more than a decade, the recent upsurge
138 2019-03-26 843.41 KB Business processes in turn must be flexible enough to accommodate...
Business processes in turn must be flexible enough to accommodate these rapid and ongoing changes. To be successful with BPM, a company must thoroughly understand their own business processes and activities that support each area of their business
139 2019-03-26 2.43 MB Business Ratios and Formulas.pdf
Steven Bragg, CPA, CMA, CIA, CPIM, has been the chief financial officer or controller of four companies, as well as a consulting manager at Ernst & Young and auditor at Deloitte & Touche. He received a master’s degree in finance from Bentley
140 2019-03-26 2.27 MB Business Startup survival kft.pdf
Our Survival Kits are designed to be quick, concise, and much easier to read than most reference books. As in true wilderness survival kits, the key to success is limiting your materials to the least amount necessary. This provides users with fast, light,
141 2019-03-26 141.27 KB business strategy a guide to effective decision making phần 8.pdf
Bất cứ giải pháp nào sẽ phụ thuộc vào các kỹ năng và cam kết của người dân. Cách tốt nhất để lập kế hoạch, kiểm tra và thực hiện các giải pháp là gì? Kế hoạch là
142 2019-03-26 1,013.51 KB BUSINESS STRATEGY.pdf
Strategic decisions are rarely straightforward or simple. This is because they involve value judgments that depend to a large degree on people’s attitudes, perceptions and assumptions. This is why so many strategic decisions turn out to be ill-judged. 
143 2019-03-26 2.17 MB Business Valuation and Taxes.pdf
The Honorable David Laro was appointed by President George H. W. Bush to the United States Tax Court, confirmed by the Senate, and invested as a federal judge in November 1992. He formerly practiced law in Michigan for 24 years, specializing in tax law.
144 2019-03-26 3.75 MB Business Vocabulary in Use (2002).pdf
145 2019-03-26 5.47 MB Business Vocabulary In Use Intermidiate Cambridge Nguyen Tan Tien(1).pdf
146 2019-03-26 5.62 MB Business Vocabulary In Use Intermidiate Cambridge Nguyen Tan Tien(2).pdf
147 2019-03-26 5.51 MB Business Vocabulary In Use Intermidiate Cambridge Nguyen Tan Tien(3).pdf
148 2019-03-26 4.10 MB Business Vocabulary In Use.pdf
    Business Vocabulary In Use í designed to help intermediate and upper- intermediate learner of business English improve their business vocabulary. It is for people studying English before they start  
149 2019-03-26 2.07 MB Business Writing Clear and Simple.pdf
LearningExpress provides career guides, study aides, and test-preparation books to help people prepare for high-stakes tests; to pass licensing, certification, or competitive entry-level exams; or to advance in school or professionally.
150 2018-08-02 7.43 MB Business Analysis Techniques 99 essential tools for success.pdf

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 | Next | Last