Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'x86': 1815 (1815) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 37 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
101 2020-11-30 3.41 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7.GiaoDien.Win10.GHO x86.Full.Soft.Lehait.rar
102 2013-04-14 3.40 GB Windows7 Ultimate SP1 x86 no soft.GHO
103 2020-05-14 3.40 GB en windows 10 consumer editions version 2004 x86 dvd fa759348.iso
104 2019-11-21 3.39 GB TienIchMayTinh.Net Windows.7.Ultimate.x86.x64 Update.Oct.2019.rar
105 2018-11-27 3.38 GB SamDrivers 18.12.part4.rar
/Phần Mềm Thuvienaz/samdriver 18.12/SamDrivers_18.12.part4.rar / SamDrivers 18.12 Full – Bộ driver offline cho mọi hệ điều hành Windows |

Bộ sưu tập các trình điều khiển từ SamLab cho tất cả Windows x86 / x64 từ Windows 2000 đến Windows 10 chương

106 2020-03-15 3.38 GB Fabric Software Fabric Engine 2.6.0 x86 x64.rar
107 2020-03-27 3.36 GB TienIchMayTinh.Net Win7.Lehait.GHO x86.No.Driver.rar
108 2019-05-31 3.35 GB W10 1903 English x86.rar
109 2020-04-02 3.33 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7 x86.Full.Soft.No.Drivers.rar
110 2015-08-22 3.33 GB Ghost Win 7 x86 Summer 2015.GHO
111 2017-05-09 3.33 GB Ghost Win 7 x86 Summer 2015.GHO
112 2020-05-14 3.32 GB en windows 10 business editions version 2004 x86 dvd 52bfcce8.iso
113 2018-08-24 3.32 GB Win10x64NoSoft.GHO
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn No Soft/Win10x64NoSoft.GHO / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các apps
114 2015-09-30 3.31 GB SinhVienIT.Net en visual studio 2008 professional x86 x64wow dvd X14 26326.iso
115 2018-10-06 3.31 GB en office professional plus 2019 x86 x64 dvd 7ea28c99.iso
116 2019-01-28 3.31 GB Office 365 Business Retail English x64 x86.img
117 2019-01-28 3.31 GB Office 365 ProPlus Retail English x64 x86.img
118 2020-01-04 3.30 GB TienIchMayTinh.Net EN.Project.Professional.2019 x64+x86.dvd.5821b437.rar
119 2020-01-05 3.30 GB TienIchMayTinh.Net EN.Visio.Professional.2019 x64.x86.dvd.3b951cef.rar
120 2020-01-11 3.30 GB TienIchMayTinh.Net EN.Office.Professional.Plus.2019 x86.x64.dvd.7ea28c99.rar
121 2020-04-12 3.29 GB TienIchMayTinh.Net en.visual.studio express.2013.for.windows...
122 2014-08-06 3.28 GB Win 7 Luxury Full Soft x86 Leha IT.GHO
123 2018-10-03 3.25 GB en windows 10 consumer edition version 1809 updated sept 2018 x86 dvd 0addd9ef.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/Windows 10 1809/en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_0addd9ef.iso / Tải về Windows 10 October 2018 Version 1809 x86/x64 Final |

Đây là bản Microsoft Windows 10 được Microsoft tung ra vào tháng 10/2018

124 2018-10-03 3.25 GB Win10 1809 EnglishInternational x32.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/Windows 10 1809/Win10_1809_EnglishInternational_x32.iso / Tải về Windows 10 October 2018 Version 1809 x86/x64 Final |

Đây là bản Microsoft Windows 10 được Microsoft tung ra vào tháng 10/2018

Thông tin chi tiết bao gồm:

125 2020-04-16 3.24 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win7.GHO x86.Full.Soft.Green.Bamboo.rar
126 2016-03-28 3.23 GB Windows 7 Ultimate SP1 x86 en us Jan 2015.iso
127 2013-04-16 3.22 GB SinhvienIT.Net Ghost.Win8.x86 Khatmau sr.GHO
128 2016-04-05 3.22 GB WIN 10 X86 NS LEHA IT.GHO
129 2016-10-17 3.22 GB WIN 10 X86 NS LEHA IT.GHO
130 2018-10-03 3.20 GB en windows 10 business edition version 1809 updated sept 2018 x86 dvd 37ef4f24.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/Windows 10 1809/en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_37ef4f24.iso / Tải về Windows 10 October 2018 Version 1809 x86/x64 Final |

Đây là bản Microsoft Windows 10 được Microsoft tung ra vào tháng 10/2018

131 2018-08-24 3.16 GB Win10x86FullSoft.GHO
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn Full Soft/Win10x86FullSoft.GHO / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các apps
132 2014-07-09 3.14 GB Win81AIO Update 24in1 x86 en US v2 Jun2014.iso
133 2018-08-22 3.14 GB iso windows 10 10in1 permantly preactivated x86.iso
/Phần Mềm Văn Phòng/iso-windows-10-10in1-permantly-preactivated-x86.iso / Tải Về Windows 10 Redstone 4 version 1803 17134.112 AIO (x86-x64) 20 in 2 |

Đây là bản Windows 10 Redstone 4 version 1803 17134.112 Aio (x86-x64) 20 in 2 – Tự động Active bản

134 2020-04-07 3.14 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7.GHO x86.New.Summer.Lehait.rar
135 2018-08-24 3.13 GB UEFI Win10x64NoSoft.tib
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn No Soft/UEFI Win10x64NoSoft.tib / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các
136 2017-11-01 3.11 GB SW DVD5 Win Pro Ent Edu N 10 1709 32BIT English MLF X21 50142.ISO
/Phần mềm tổng hợp/SW_DVD5_Win_Pro_Ent_Edu_N_10_1709_32BIT_English_MLF_X21-50142.ISO / Windows 10 Pro – Ent – Edu VL Version 1709 (Updated Sept 17) English (x86-x64) |

Bên trong file cài đặt này bao gồm các phiên bản: Windows 10 Education

137 2020-05-31 3.06 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.10.2004.ISO x86.NS.Lehait.rar
138 2020-04-12 3.04 GB TienIchMayTinh.Net en.visual.studio express.2013.for.web.with.update.5.x86.dvd.6815553.rar
139 2020-10-02 3.03 GB TienIchMayTinh.Net en.sql.server.2008 enterprise.x86.x64.rar
140 2016-06-09 3.03 GB en sql server 2008 enterprise x86 x64 ia64 dvd x14 89207.iso
141 2018-10-06 3.01 GB vi office professional plus 2019 x86 x64 dvd 3861d78c.iso
142 2019-01-28 3.01 GB Office 365 BusinessRetail Vietnamese x64 x86.img
143 2019-01-28 3.01 GB Office 365 ProPlus Retail Vietnamese x64 x86.img
144 2019-11-24 2.99 GB TienIchMayTinh.Net en.windows.8.1.with.update x86.dvd.6051550.rar
145 2014-12-23 2.99 GB en windows 8.1 with update x86 dvd 6051550.iso
146 2015-09-25 2.99 GB vnqs en windows 8.1 with update x86 dvd 6051550.iso
147 2015-10-01 2.99 GB en windows 8.1 with update x86 dvd 6051550.iso
148 2017-10-19 2.97 GB Win 18 Pro x86 Lehait.GHO
149 2015-02-02 2.95 GB Win 7 x86 OF10 Final.GHO
150 2017-03-06 2.95 GB Win 7 x86 OF10 Final.GHO

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 37 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X