Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'x86': 1217 (1217) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
101 2020-05-14 3.32 GB en windows 10 business editions version 2004 x86 dvd 52bfcce8.iso
102 2015-09-30 3.31 GB SinhVienIT.Net en visual studio 2008 professional x86 x64wow dvd X14 26326.iso
103 2018-10-06 3.31 GB en office professional plus 2019 x86 x64 dvd 7ea28c99.iso
104 2019-01-28 3.31 GB Office 365 Business Retail English x64 x86.img
105 2019-01-28 3.31 GB Office 365 ProPlus Retail English x64 x86.img
106 2020-01-04 3.30 GB TienIchMayTinh.Net EN.Project.Professional.2019 x64+x86.dvd.5821b437.rar
107 2020-01-05 3.30 GB TienIchMayTinh.Net EN.Visio.Professional.2019 x64.x86.dvd.3b951cef.rar
108 2020-01-11 3.30 GB TienIchMayTinh.Net EN.Office.Professional.Plus.2019 x86.x64.dvd.7ea28c99.rar
109 2020-04-12 3.29 GB TienIchMayTinh.Net en.visual.studio express.2013.for.windows...
110 2014-08-06 3.28 GB Win 7 Luxury Full Soft x86 Leha IT.GHO
111 2020-04-16 3.24 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win7.GHO x86.Full.Soft.Green.Bamboo.rar
112 2021-09-26 3.16 GB TienIchMayTinh.Net Windows.10.1803.Lite.TIMT x86.Final.2021.rar
113 2014-07-09 3.14 GB Win81AIO Update 24in1 x86 en US v2 Jun2014.iso
114 2018-08-22 3.14 GB iso windows 10 10in1 permantly preactivated x86.iso
/Phần Mềm Văn Phòng/iso-windows-10-10in1-permantly-preactivated-x86.iso / Tải Về Windows 10 Redstone 4 version 1803 17134.112 AIO (x86-x64) 20 in 2 |

Đây là bản Windows 10 Redstone 4 version 1803 17134.112 Aio (x86-x64) 20 in 2 – Tự động Active bản

115 2020-04-07 3.14 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7.GHO x86.New.Summer.Lehait.rar
116 2017-11-01 3.11 GB SW DVD5 Win Pro Ent Edu N 10 1709 32BIT English MLF X21 50142.ISO
/Phần mềm tổng hợp/SW_DVD5_Win_Pro_Ent_Edu_N_10_1709_32BIT_English_MLF_X21-50142.ISO / Windows 10 Pro – Ent – Edu VL Version 1709 (Updated Sept 17) English (x86-x64) |

Bên trong file cài đặt này bao gồm các phiên bản: Windows 10 Education

117 2021-08-18 3.09 GB TienIchMayTinh.Net Win.10.LTSB x86.FINAL.MTCT.rar
118 2020-05-31 3.06 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.10.2004.ISO x86.NS.Lehait.rar
119 2020-04-12 3.04 GB TienIchMayTinh.Net en.visual.studio express.2013.for.web.with.update.5.x86.dvd.6815553.rar
120 2020-10-02 3.03 GB TienIchMayTinh.Net en.sql.server.2008 enterprise.x86.x64.rar
121 2018-10-06 3.01 GB vi office professional plus 2019 x86 x64 dvd 3861d78c.iso
122 2019-01-28 3.01 GB Office 365 BusinessRetail Vietnamese x64 x86.img
123 2019-01-28 3.01 GB Office 365 ProPlus Retail Vietnamese x64 x86.img
124 2019-11-24 2.99 GB TienIchMayTinh.Net en.windows.8.1.with.update x86.dvd.6051550.rar
125 2014-12-23 2.99 GB en windows 8.1 with update x86 dvd 6051550.iso
126 2015-09-25 2.99 GB vnqs en windows 8.1 with update x86 dvd 6051550.iso
127 2015-10-01 2.99 GB en windows 8.1 with update x86 dvd 6051550.iso
128 2015-02-02 2.95 GB Win 7 x86 OF10 Final.GHO
129 2017-03-06 2.95 GB Win 7 x86 OF10 Final.GHO
130 2014-12-05 2.95 GB Autocad 2015 x86[UploaderbyHanguyen].iso
131 2016-09-20 2.95 GB Autocad 2015 x86.iso
132 2014-02-12 2.94 GB [www.CD4pro.info Key4VIP.info]Win81AIO 20in1 x86 en US Jan2014.iso
133 2020-04-12 2.93 GB TienIchMayTinh.Net en.visual.studio express.2013.for.windows.with.update.5.x86.dvd.6815614.rar
134 2020-04-15 2.90 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win10.1903.GHO x86.No.Soft.rar
135 2020-08-26 2.89 GB TienIchMayTinh.Net AutoCAD 2015.with.SP2.x86.x64.rar
136 2019-11-26 2.85 GB TienIchMayTinh.Net en.windows.8.1 enterprise.with.update.x86.dvd.6050710.rar
137 2019-11-25 2.85 GB TienIchMayTinh.Net en.windows.8.1 pro.vl.with.update.x86.dvd.6050918.rar
138 2014-12-21 2.85 GB en windows 8.1 pro vl with update x86 dvd 6050918.iso
139 2015-06-01 2.85 GB windows 8.1 pro vl with update x86 dvd 6050918.iso
140 2015-08-18 2.85 GB en windows 8.1 pro vl with update x86 dvd 6050918.iso
141 2015-09-25 2.85 GB vnqs en windows 8.1 pro vl with update x86 dvd 6050918.iso
142 2015-10-01 2.85 GB en windows 8.1 pro vl with update x86 dvd 6050918.iso
143 2016-01-18 2.85 GB en windows 8.1 pro vl with update x86 dvd 6050918.iso
144 2015-07-29 2.84 GB X86.Home.Pro.10 Final Key4VIP.info.rar
145 2015-10-17 2.84 GB en windows 10 multiple editions x86 dvd 6848465.iso
146 2015-11-14 2.83 GB en windows 10 multiple editions version 1511 x86 dvd 7223716.iso
147 2019-11-28 2.82 GB TienIchMayTinh.Net EN.Win10.Enterprise LTSC.2019.x86.rar
148 2020-03-21 2.82 GB en windows 10 enterprise ltsc 2019 x86 dvd 892869c9.iso
149 2015-10-17 2.82 GB Windows10 InsiderPreview x86 EN US 10565.iso
150 2015-10-17 2.77 GB en windows 10 pro 10240 x86 dvd 113tvNET.iso

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 | Next | Last