Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'atmos': 1808 (1808) , thời gian tìm:

First | Prev | 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 ... 37 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1451 2019-04-09 15.89 GB Glass.2019.1080p.BluRay.x264.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
1452 2019-04-08 27.84 GB Glass.2019.2160p.UHD.BluRay.TrueHD7.1.Atmos.x265 HQMUX.mkv
/Phim 4K (2160P)
1453 2019-04-08 27.84 GB Glass.2019.2160p.UHD.BluRay.TrueHD7.1.Atmos.x265 HQMUX.mkv
1454 2019-04-05 202.72 KB Mission Impossible Fallout 2018 IMAX Edition Bluray REMUX 1080p...
1455 2019-04-02 19.18 GB Fantastic.Beasts.The.Crimes.of.Grindelwald.2018.Extended.Cut...
1456 2019-03-30 21.74 GB Bumblebee 2018 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 HDVN.mkv
1457 2019-03-28 1.75 MB Tomb Raider 2018 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.rar
1458 2019-03-28 61.41 GB Avengers Infinity War 2018 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 CHDBits.iso
/Phim 4K (2160P)
1459 2019-03-27 45.04 GB Bumblebee.2018.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 MTeam.iso
1460 2019-03-27 29.69 GB Bumblebee 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1461 2019-03-27 32.26 GB Bumblebee 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
1462 2019-03-27 27.66 GB Bumblebee 2018 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 CHD.mkv
1463 2019-03-26 34.23 GB Aquaman 2018 IMAX Edition 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 MTeam.mkv
1464 2019-03-26 61.19 GB Bumblebee 2018 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
1465 2019-03-25 21.46 GB Bumblebee 2018 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 TERMiNAL.mkv
1466 2019-03-25 22.66 GB Bumblebee.2018.ViE.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.HDR.x265 TERMiNAL.mkv
1467 2019-03-25 11.01 GB Bumblebee.2018.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
1468 2019-03-25 19.86 GB Bumblebee.2018.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 MTeam.mkv
1469 2019-03-24 47.86 GB Bumblebee 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1470 2019-03-22 30.87 GB Spider Man Into the Spider Verse 2018 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1471 2019-03-22 21.99 GB Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 HDVN.mkv
1472 2019-03-21 46.66 GB Spider Man Into the Spider Verse 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1473 2019-03-21 83.05 GB Aquaman 2018 IMAX Edition 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
1474 2019-03-20 34.41 GB Aquaman 2018 1080p 3D Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 KRaLiMaRKo.mkv
1475 2019-03-20 47.13 GB Aquaman.2018.1080p.3D.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDSky.iso
1476 2019-03-20 38.65 GB Aquaman 2018 ViE IMAX Edition 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1477 2019-03-20 29.72 GB Aquaman 2018 IMAX Edition 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 SWTYBLZ.mkv
1478 2019-03-19 13.65 GB Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 10bit x265 CHD.mkv
1479 2019-03-18 36.16 GB Mortal Engines 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1480 2019-03-18 62.60 GB Aquaman 2018 ViE IMAX Edition 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1481 2019-03-17 33.65 GB Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald 2018 Extended Cut...
1482 2019-03-17 28.51 GB Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald 2018 Extended Cut...
1483 2019-03-17 29.35 GB Mary Poppins Returns 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1484 2019-03-17 17.30 GB Mary.Poppins.Returns.2018.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 CHD.mkv
1485 2019-03-17 22.27 GB Master Z Ip Man Legacy 2018 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 MTeam.iso
1486 2019-03-17 21.95 GB Master Z Ip Man Legacy 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1487 2019-03-17 13.35 GB Master Z Ip Man Legacy 2018 ViE 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 CHD.mkv
1488 2019-03-16 20.25 GB Master Z Ip Man Legacy 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
1489 2019-03-16 18.42 GB Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 CHD.mkv
1490 2019-03-16 23.65 GB Aquaman 2018 ViE IMAX Edition 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 MTeam.mkv
1491 2019-03-16 12.21 GB Master.Z.Ip.Man.Legacy.2018.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.2Audio.x264 CHD.mkv
1492 2019-03-15 23.02 GB Spider Man Into the Spider Verse 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1493 2019-03-15 22.14 GB Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 MTeam.mkv
1494 2019-03-15 25.45 GB Spider Man Into the Spider Verse 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1495 2019-03-13 65.14 GB Mortal Engines 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
1496 2019-03-13 25.44 GB Mortal Engines.2018.2160p.UHD.BluRay.TrueHD7.1.Atmos.x265 HQMUX.mkv
1497 2019-03-12 18.10 GB Mortal Engines 2018 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
1498 2019-03-12 17.23 GB Mortal Engines 2018 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 MiBR.mkv
1499 2019-03-09 19.62 GB Fantastic.Beasts.The.Crimes.of.Grindelwald.2018.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 HDVN.mkv
1500 2019-03-02 28.75 GB Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv

First | Prev | 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 ... 37 | Next | Last