Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'x86': 1815 (1815) , thời gian tìm:

First | Prev | 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1701 2019-01-28 3.31 GB Office 365 ProPlus Retail English x64 x86.img
1702 2015-09-30 3.31 GB SinhVienIT.Net en visual studio 2008 professional x86 x64wow dvd X14 26326.iso
1703 2018-08-24 3.32 GB Win10x64NoSoft.GHO
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn No Soft/Win10x64NoSoft.GHO / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các apps
1704 2020-05-14 3.32 GB en windows 10 business editions version 2004 x86 dvd 52bfcce8.iso
1705 2015-08-22 3.33 GB Ghost Win 7 x86 Summer 2015.GHO
1706 2017-05-09 3.33 GB Ghost Win 7 x86 Summer 2015.GHO
1707 2020-04-02 3.33 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7 x86.Full.Soft.No.Drivers.rar
1708 2019-05-31 3.35 GB W10 1903 English x86.rar
1709 2020-03-27 3.36 GB TienIchMayTinh.Net Win7.Lehait.GHO x86.No.Driver.rar
1710 2020-03-15 3.38 GB Fabric Software Fabric Engine 2.6.0 x86 x64.rar
1711 2018-11-27 3.38 GB SamDrivers 18.12.part4.rar
/Phần Mềm Thuvienaz/samdriver 18.12/SamDrivers_18.12.part4.rar / SamDrivers 18.12 Full – Bộ driver offline cho mọi hệ điều hành Windows |

Bộ sưu tập các trình điều khiển từ SamLab cho tất cả Windows x86 / x64 từ Windows 2000 đến Windows 10 chương

1712 2019-11-21 3.39 GB TienIchMayTinh.Net Windows.7.Ultimate.x86.x64 Update.Oct.2019.rar
1713 2020-05-14 3.40 GB en windows 10 consumer editions version 2004 x86 dvd fa759348.iso
1714 2013-04-14 3.40 GB Windows7 Ultimate SP1 x86 no soft.GHO
1715 2020-11-30 3.41 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7.GiaoDien.Win10.GHO x86.Full.Soft.Lehait.rar
1716 2020-04-09 3.42 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7.GHO x86.Version.Final.Lehait.rar
1717 2020-05-16 3.42 GB TienIchMayTinh.Net Microsoft.Office.365 x64.x86.Pro.Plus.Retail.rar
1718 2013-04-16 3.44 GB Ghost Win8 x86 LUXURY KhatMau.GHO
1719 2019-10-09 3.44 GB Visio.2019.Pro.(x86+x64).rar
1720 2014-02-12 3.45 GB Windows 8.1 Pro VL X86 MULTI6 IE11 Jan2014.rar
1721 2020-08-25 3.45 GB TienIchMayTinh.Net EN.Windows.10.2004.Updated.August.2020 x86.Business.Editions.rar
1722 2020-04-13 3.47 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7.GHO x86.Mac.OS.X.Lehait.rar
1723 2020-04-10 3.47 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.10.LTSB.2016.TBI x86.MBR.rar
1724 2020-07-13 3.47 GB TienIchMayTinh.Net Windows.7.Ultimate.x86.x64 Update.May.2020.rar
1725 2020-10-02 3.50 GB TienIchMayTinh.Net Microsoft.Office.2016.2019 x86.v2020.09.rar
1726 2017-05-31 3.51 GB Win 18 luxury x86 Lehait.GHO
1727 2017-09-02 3.51 GB Win 18 luxury x86 Lehait.GHO
1728 2017-10-19 3.51 GB Win 18 luxury x86 Lehait.GHO
1729 2020-04-06 3.54 GB TienIchMayTinh.Net Windows.7.Ultimate.x86.x64 Update.March.2020.rar
1730 2019-02-27 3.54 GB WinPE10 8 Sergei Strelec x86 x64 2019.02.04 English.rar
1731 2020-08-25 3.55 GB TienIchMayTinh.Net EN.Windows.10.2004.Updated.August.2020 x86.Consumer.Editions.rar
1732 2020-10-01 3.56 GB TienIchMayTinh.Net Windows.7.Ultimate.x86.x64 Update.July.2020.rar
1733 2020-03-14 3.58 GB OMRON SYSMAC STUDIO 1.30 (x86 x64).rar
1734 2020-03-24 3.59 GB TienIchMayTinh.Net Win.7.Lehait x86.GHO.Mar.2020.rar
1735 2020-04-25 3.59 GB TienIchMayTinh.Net EN.Windows.10.1909 x86.Business.Editions.Build.18363.778.rar
1736 2018-10-03 3.61 GB en windows 10 enterprise ltsc 2019 x64 dvd 74865958.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/Windows 10 1809/en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_74865958.iso / Tải về Windows 10 October 2018 Version 1809 x86/x64 Final |

Đây là bản Microsoft Windows 10 được Microsoft tung ra vào tháng 10/2018

Thông tin chi

1737 2020-03-24 3.62 GB TienIchMayTinh.Net Win.7.Lehait x86.ISO.Mar.2020.rar
1738 2020-08-25 3.62 GB TienIchMayTinh.Net EN.Windows.10.1909.Updated.August.2020 x86.Business.Editions.rar
1739 2014-11-17 3.63 GB GHOST 8.1.1X86 VTC341.GHO
//GHOST_8.1.1X86_VTC341.GHO / Ghost Windows 8.1.1 [32bit][FullSoft] – Nature Vintage |

– Được làm từ bộ cài ISO chuẩn Microsoft (en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_4065105) không lược bỏ thành phần nào – Không cá nhân hoá –

1740 2014-12-26 3.64 GB Windows 7 Sp1 Ultimate en US (x86) Dec2014 Pre Activation =TEAM OS= {HKRG}.iso
1741 2016-01-11 3.64 GB Win 8 x86 FS LEHA IT.GHO
1742 2020-09-06 3.66 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win8.1 x86.Full.Soft.Version.2.LeHaIT.rar
1743 2020-04-25 3.68 GB TienIchMayTinh.Net EN.Windows.10.1909 x86.Consumer.Editions.Build.18363.778.rar
1744 2018-08-27 3.69 GB en windows 10 consumer edition version 1803 updated aug 2018 x86 dvd 454b0be7.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/1803_Updated_Aug_2018/en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_aug_2018_x86_dvd_454b0be7.iso / Windows 10 Version 1803 8/2018 (x86-x64) Chính Gốc Từ Microsoft |

Đây là bản Microsoft Windows 10 version 1803 được cập nhật

1745 2020-04-09 3.71 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win.7.ISO x86.Version.Final.Lehait.rar
1746 2020-08-25 3.72 GB TienIchMayTinh.Net EN.Windows.10.1909.Updated.August.2020 x86.Consumer.Editions.rar
1747 2020-09-22 3.72 GB TienIchMayTinh.Net EN.Windows.10.1903.Updated.August.2020 x86.Consumer.Editions.rar
1748 2018-08-27 3.72 GB en windows 10 business edition version 1803 updated aug 2018 x86 dvd 69a0bb10.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/1803_Updated_Aug_2018/en_windows_10_business_edition_version_1803_updated_aug_2018_x86_dvd_69a0bb10.iso / Windows 10 Version 1803 8/2018 (x86-x64) Chính Gốc Từ Microsoft |

Đây là bản Microsoft Windows 10 version 1803 được cập nhật

1749 2020-04-15 3.75 GB TienIchMayTinh.Net Ghost.Win10.1903.GHO x86.Full.Soft.rar
1750 2014-10-02 3.82 GB WindowsTechnicalPreviewx64EN US.iso
//WindowsTechnicalPreviewx64EN-US.iso (64bit) / Download Windows Technical Preview (x86/x64) + Review |

Đúng như lời hứa của mình, Microsoft hôm nay đã chính thức tung ra Windows 10 Technical Preview. Đây là một bản dùng thử dành cho các lập trình


First | Prev | 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X