Tìm kiếm : thuc Thấy 9055 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 418 419 420 421 422 ... 453 Show 8381 - 8400 of 9055

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
8381 2019-03-26 209.92 KB Nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế bằng phương...
(tailieu_phim_4share)
Trong nền kinh tế toàn cầu hóa ngày càng cao độ hiện nay, Việt Nam đang hòa nhập, phát triển kinh tế gắn liền với kinh tế khu vực và trên thế giới. Xu thế toàn cầu hóa và tự do thương mại diễn ra nhanh chóng đã giúp cho quan hệ thương mại và hợp tác quốc
8382 2019-03-26 39.29 KB Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức...
(tailieu_phim_4share)
Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong phú và đa dạng. Nhưng dù phong phú và đa dạng đến đâu thì cũng quy về hai lĩnh vực: vật chất và ý thức. Có rất nhiều quan điểm triết học xoay quanh vấn đế về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức,
8383 2019-03-26 87.25 KB THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA VÀ NHỮNG...
(tailieu_phim_4share)
Trong bất kỳ nền kinh tế nào, mô hình sản xuất nào thì cũng cần có sự phối hợp giữa các hình thức sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng. Phân phối luôn thể hiện một vị trí hết sức quan trọng. Nó phụ thuộc vào sản xuất nhưng phân phối tốt hay không
8384 2019-03-26 56.53 KB Đánh giá thực trạng và một số giải pháp về tình...
(tailieu_phim_4share)
Theo đánh giá của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX về định hướng phát triển các thành phần và các vùng kinh tế ở nước ta 2001 – 2010, Đảng ta khẳng định cần tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ đạo
8385 2019-03-26 133.07 KB Thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn...
(tailieu_phim_4share)
Từ nửa sau thế kỷ XVIII, công nghiệp hoá với tư cách là một phương thức phát triển bắt đầu xuất hiện trên thế giới và ngày càng phổ biến. Tính từ giữa thập kỷ 90 ta có thể thấy công nghiệp hoá được coi như một nấc thang tất yếu mà bất cứ một nước chậm
8386 2019-03-26 394.27 KB Tìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động...
(tailieu_phim_4share)
Trong tất cả các hình thái kinh tế xã hội mà loài người đã và đang trải qua, từ xã hội nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến cho tới xã hội tư bản, xã hội chủ nghĩa, hoạt động sản xuất là để tạo ra của cải vật chất - yếu tố quyết định tới sự tồn tại
8387 2019-03-26 127.96 KB Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển...
(tailieu_phim_4share)
Đề tài nhằm hệ thống hoá lí luận về công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật trong các tổ chức .Từ đó vận dụng các lí luận để phân tích làm rõ công tác đào tạo phát triển công nhân kĩ thuật của tập đoàncông nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ,tìm ra các
8388 2019-03-26 29.00 KB BM.GTVT.20 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy...
(tailieu_phim_4share)
BM.GTVT.20 - Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chưa khai thác đăng kí lần đầu . tài liệu tham khảo về đơn đề nghị đăng kí phương tiện thủy nooij địa chưa khai thác
8389 2019-03-26 946.00 KB Hoàn Thiện Hạch Toán Nguyên Vật Liệu tại Đội...
(tailieu_phim_4share)
Trong những năm qua, đất nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện về cơ chế quản lý kinh tế cũng như đường lối chính sách XH. Hiện nay với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, hệ thống kế toán VN đã có những bước đổi mới và tiến
8390 2019-03-26 1,008.00 KB Bảo trì và nâng cấp hệ thống máy tính là một...
(tailieu_phim_4share)
8391 2019-03-26 220.10 KB Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập...
(tailieu_phim_4share)
Nhập khẩu có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của nước ta hiện nay. Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống trong nước. Nhập khẩu bổ sung các hàng hoá trong nước không sản xuất được hoặc không
8392 2019-03-26 102.52 KB Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định...
(tailieu_phim_4share)
Phát triển kinh tế thị trường có vai trò rất quan trọng, đối với nước ta muốn chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa thì phải phát triển kinh tế thị trường là một tất yếu khách quan
8393 2019-03-26 301.33 KB THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ HIỆU QUẢ...
(tailieu_phim_4share)
Xuất khẩu hàng hoá là hoạt động kinh doanh ngoại thương mà hàng hoá dịch vụ của quốc gia này bán cho quốc gia khác. * Xuất khẩu hàng hoá thường diễn ra dưới các hình thức sau: + Hàng hoá nước ta bán ra nước ngoài theo hợp đồng thương
8394 2019-03-26 177.92 KB Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu...
(tailieu_phim_4share)
Đầu tư phát triển là hình thức đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của từng cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng , là điều kiện chủ yếu để tạo công an việc làm và nâng cao đời sống
8395 2019-03-26 69.23 KB Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng...
(tailieu_phim_4share)
Mục đích của nghiên cứu đề tài: -Làm rõ những vấn đề chung về chất lượng thiết kế ở công ty tư vấn và xây dựng thuỷ lợi 1 -Đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế của công ty. Bố cục của đề tài:
8396 2019-03-26 41.51 KB Vận dụng lý luận tăng lợi nhuận để phân tích...
(tailieu_phim_4share)
Để thích ứng với nền kinh tế thị trường đảm bảo phát triển nhanh và vững mạnh thì một yêu cầu nhất thiết đặt ra cho công ty là không ngừng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Công ty da giầy Hà Nội đã và đang thực hiện tốt công tác đó và đặc
8397 2019-03-26 27.56 KB Kinh nghiệm quản trị chất lượng của 1 số nước...
(tailieu_phim_4share)
Nội dung chính của đề tài : Chương I: kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc quản trị chất lượng Chương II: Thực trạng chất lượng thực phẩm ở nước ta hiện nay Chương III: Giải phấp nâng cao chất lượng thực phẩm
8398 2019-03-26 155.35 KB Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện...
(tailieu_phim_4share)
Công ty Cổ phần vật tư BVTV Hoà Bình là một công ty kinh doanh trong lĩnh vực thuốc BVTV, với hơn 7 năm hoạt động đ• năm bắt cơ hội , vượt qua thách thức và đ• có được những thành công nhất định , khẳng định là một trong những công ty hàng đầu trong
8399 2019-03-26 159.94 KB Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh...
(tailieu_phim_4share)
Là một trong nhiều những công ty khác trực thuộc sự quản lý của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 , công ty không những đ• tự khẳng định được sự tồn tại và phát triển của mình trong cơ chế thị trường mà đ• và đang có những bước đi vững chác
8400 2019-03-26 3.26 MB NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THÍCH HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG...
(tailieu_phim_4share)
  NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THÍCH HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN CHO QUẬN 10 - TP.HCM, NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THÍCH HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÂN

... 418 419 420 421 422 ... 453 Show 8381 - 8400 of 9055