Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10937 (10937) , thời gian tìm:

First | Prev | 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
2151 2018-01-08 1.25 GB ctbh 20end.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cat Tinh Bao Hy 1988 - GOTV USLT/ctbh 20end.mkv / Cát Tình Báo Hỷ () | Cát Tinh Báo Hỷ là bộ phim cổ trang nói về Trần Mộng Cát, anh được sinh ra từ gia đình bố mẹ là thương gia, chuyên buôn bán gạo, nhưng anh rất ngu ngốc, anh đc
2152 2019-03-26 503.68 KB cua nay chi giai quyet cac ve chuyen bay trong nuoc.pdf
2153 2019-03-26 926.10 KB Cung cấp chất lượng dịch vụ trên Internet.docx
Đồ án này trình bày các cơ chế nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) cho các dịch vụ trên mạng Internet. Các cơ chế đó bao gồm: định hướng lưu lượng và cân bằng tải ở lớp ứng dụng, phân loại dịch vụ (Diffserv) ở lớp vận chuyển, kỹ thuật lưu lượng và định
2154 2019-03-26 302.82 KB Cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá.pdf
- Hiểu bản chất khoa học của các đường cung và đường cầu ngoại tệ - Sử dụng mô hình cung cầu ngoại tệ để giải thích sự biến động của tỷ giá
2155 2017-10-17 1.09 GB Cung Tam Ke 01.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 01.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2156 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 02.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 02.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2157 2017-10-17 665.93 MB Cung Tam Ke 03.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 03.mp4 / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2158 2017-10-17 1.09 GB Cung Tam Ke 04.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 04.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2159 2017-10-17 1.09 GB Cung Tam Ke 05.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 05.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2160 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 06.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 06.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2161 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 07.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 07.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2162 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 08.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 08.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2163 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 09.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 09.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2164 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 10.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 10.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2165 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 11.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 11.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2166 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 12.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 12.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2167 2017-10-17 1.09 GB Cung Tam Ke 13.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 13.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2168 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 14.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 14.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2169 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 15.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 15.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2170 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 16.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 16.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2171 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 17.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 17.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2172 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 18.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 18.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2173 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 19.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 19.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2174 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 20.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 20.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2175 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 21.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 21.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2176 2017-10-17 1.11 GB Cung Tam Ke 22.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 22.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2177 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 23.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 23.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2178 2017-10-17 1.09 GB Cung Tam Ke 24.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 24.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2179 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 25.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 25.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2180 2017-10-17 1.10 GB Cung Tam Ke 26.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 26.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2181 2017-10-17 1.09 GB Cung Tam Ke 27.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 27.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2182 2017-10-17 1.09 GB Cung Tam Ke 28.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 28.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2183 2017-10-17 1.09 GB Cung Tam Ke 29.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 29.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2184 2017-10-17 1.08 GB Cung Tam Ke 30.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 30.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2185 2017-10-17 1.05 GB Cung Tam Ke 31.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 31.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2186 2017-10-17 1.06 GB Cung Tam Ke 32.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 32.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2187 2017-10-17 1.04 GB Cung Tam Ke 33.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Cung Tam Ke 2009/Cung Tam Ke 33.mkv / Cung Tâm Kế () | Phim Cung Tâm Kế xoay quanh những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt giữa chốn thâm cung. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn
2188 2017-11-20 4.20 GB Cuoi Be Bung Hoai Linh 2011.iso
/Bộ sưu tập/Hài Hoài Linh Collection/Cuoi Be Bung - Hoai Linh 2011.iso / Hoài Linh Collection (2017) | Hoài Linh (sinh năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, quê quán Đại Lộc, Quảng Nam) là một diễn viên hài kịch nổi tiếng người Việt. Hoài Linh là danh hài
2189 2017-11-20 4.15 GB Cuoi Voi Hoai Linh 5 [DVD.ISO].iso
/Bộ sưu tập/Hài Hoài Linh Collection/Cuoi Voi Hoai Linh 5 - [DVD.ISO].iso / Hoài Linh Collection (2017) | Hoài Linh (sinh năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, quê quán Đại Lộc, Quảng Nam) là một diễn viên hài kịch nổi tiếng người Việt. Hoài Linh là danh
2190 2017-11-20 4.28 GB Cuoi Voi Hoai Linh 7 [DVD.ISO].iso
/Bộ sưu tập/Hài Hoài Linh Collection/Cuoi Voi Hoai Linh 7 - [DVD.ISO].iso / Hoài Linh Collection (2017) | Hoài Linh (sinh năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, quê quán Đại Lộc, Quảng Nam) là một diễn viên hài kịch nổi tiếng người Việt. Hoài Linh là danh
2191 2017-11-20 4.27 GB CUOI VOI HOAI LINH32.ISO
/Bộ sưu tập/Hài Hoài Linh Collection/CUOI_VOI__HOAI_LINH32.ISO / Hoài Linh Collection (2017) | Hoài Linh (sinh năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, quê quán Đại Lộc, Quảng Nam) là một diễn viên hài kịch nổi tiếng người Việt. Hoài Linh là danh hài đạt được
2192 2017-11-20 4.08 GB CUOI VOI HOAI LINH 25.rar
/Bộ sưu tập/Hài Hoài Linh Collection/CUOI_VOI_HOAI_LINH_25.rar / Hoài Linh Collection (2017) | Hoài Linh (sinh năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, quê quán Đại Lộc, Quảng Nam) là một diễn viên hài kịch nổi tiếng người Việt. Hoài Linh là danh hài đạt được
2193 2019-03-26 5.17 MB Cuốn theo chiều gió.pdf
Cuốn theo chiều gió (Nguyên văn: Gone with the wind), xuất bản lần đầu năm 1936, là một cuốn tiểu thuyết tình cảm của Margaret Mitchell, người đã dành giải Pulitzer với tác phẩm
2194 2019-03-26 128.09 KB Cuộc chiến chống gian lận quảng cáo trực tuyến.pdf
Sự bùng nổ của quảng cáo trên Internet trong những năm gần đây đang dần đưa Internet thành loại hình quảng cáo số một, vượt qua cả truyền hình và báo in. Nhưng ngành công
2195 2019-03-26 128.09 KB Cuộc chiến chống gian lận quảng cáo trực tuyến.pdf
Sự bùng nổ của quảng cáo trên Internet trong những năm gần đây đang dần đưa Internet thành loại hình quảng cáo số một, vượt qua cả truyền hình và báo in. Nhưng ngành công nghiệp trị giá hàng chục tỉ USD mỗi năm này đang phải đối mặt với một vấn nạn khó
2196 2019-03-26 1.43 MB Cuộc đời của Pi.pdf
Cuốn sách này được Yann Martel viết vào năm 1996 và được tặng giải thưởng Booker 2002. Nhà Xuất bản Văn Học đã đưa cuốn "Cuọc đời của Pi - Yann Martel" đến với đọc giả Việt Nam.
2197 2019-03-26 187.50 KB CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH CỦA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG.doc
Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự; sau đó là
2198 2019-03-26 187.50 KB CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH CỦA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG.doc
Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự; sau đó là
2199 2019-03-26 189.50 KB CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH CỦA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG.doc
Người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự; hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát
2200 2019-03-26 332.29 KB CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH CỦA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG.pdf
Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự; sau đó là

First | Prev | 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 ... 219 | Next | Last