Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'kỹ': 38008 (38008) , thời gian tìm:

First | Prev | 0 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 761 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
201 2019-03-26 262.62 KB đề thi đại học 2012 môn tiếng đức khối D mã đề 739.pdf
đề thi đại học 2012 môn tiếng đức khối D mã đề 739. đề thi chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo môn tiếng đức khối D. đề thi gồm 80 câu, chọn một trong các đáp án A, B, C, D. thời
202 2019-03-26 214.07 KB đề thi đại học 2012 môn tiếng anh khối a1 mã đề 681.pdf
  đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn tiếng anh khối a1, mã đề 681. đề thi chính thức có 7 trang, gồm 80 câu, chọn một trong các đáp án A, B, C, D, thời gian làm bài 90 phút
203 2019-03-26 213.33 KB đề thi đại học 2012 môn tiếng anh khối a1 mã đề 537.pdf
  đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn tiếng anh khối a1, mã đề 537. đề thi chính thức có 7 trang, gồm 80 câu, chọn một trong các đáp án A, B, C, D, thời gian làm bài 90 phút
204 2019-03-26 214.00 KB đề thi đại học 2012 môn tiếng anh khối a1 mã đè 426.pdf
  đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn tiếng anh khối a1, mã đề 426. đề thi chính thức có 7 trang, gồm 80 câu, chọn một trong các đáp án A, B, C, D, thời gian làm bài 90 phút
205 2019-03-26 89.50 KB đề thi xác suất thống kê.doc
  Để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn tín dụng của hộ gia đình, người ta ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến trên mẫu gồm 1720 hộ gia đình.   Kết
206 2019-03-26 686.50 KB đề thi trắc nghiệm kỹ thuật xung số.doc
  17. Điều kiện để xung lối ra trong mạch điện hình 1.1.10 ít bị méo dạng so với xung lối vào là: a. RC = tx       b. RC £ tx       c. RC >>
207 2019-03-26 13.48 KB đề thi pháp luật cạnh tranh.docx
Câu 1: Anh (Chị) hãy cho biết có sự khác biệt nào giữa việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh và việc xử lý hành vi hạn chế cạnh trong không? Nếu có
208 2019-03-26 58.00 KB đề thi nhập môn logic.doc
  Sinh viên làm tất cả các câu sau: Câu 1: Phân tích và minh họa các lỗi Logic mắc phải khi vi phạm các qui tắc của phép định nghĩa khái niệm. Câu 2: Tại sao chủ
209 2019-03-26 43.50 KB đề thi môn kế toán thương mại.doc
đề thi môn kế toán thương mại
210 2019-03-26 75.00 KB đề thi kết thúc môn học csdl xml.doc
211 2019-03-26 584.00 KB đề thi kết thúc môn học csdl access.doc
212 2019-03-26 188.97 KB đề thi kết thúc môn học an toàn thông tin hệ điều hành.pdf
213 2019-03-26 46.50 KB đề thi kết thúc môn anh văn.doc
I.Choose a,b,c or d to complete the sentences.(2ms) Tam likes …………. soccer. a.  play              b. to play                      
214 2019-03-26 68.00 KB đề thi kế toán quản trị.doc
  Tại 1 cửa hiệu cát tóc, chủ cửa hiệu thuê 5 người thợ. Mỗi người được trả tiền công 10.000đ/h làm việc. Các thợ làm việc trong 50tuần/năm, mỗi tuần 40h. Chi phí về khấu hao TSCĐ và các
215 2019-03-26 54.00 KB đề thi khảo sát cuối kì II.doc
đề thi khảo sát cuối kì II môn toán lớp 4
216 2019-03-26 603.43 KB đề thi học kỳ II hóa đại cương a1.pdf
  ĐỀ THI HỌC KỲ II - LẦN 2-NĂM HỌC 2006-2007 MÔN THI: HÓA ĐẠI CƯƠNG A1 THỜI GIAN: 60 PHÚT
217 2019-03-26 386.15 KB đề thi hk I toán 11.pdf
Đề thi học kỳ I môn toán 11
218 2019-03-26 349.00 KB đề thi giữa kì môn đại số tuyến tính.pdf
219 2019-03-26 255.45 KB đề thi cuối kì giải tích 1.pdf
220 2019-03-26 194.32 KB đề thi cao đẳng tiếng anh 2012 mã đề 972.pdf
  đề thi tuyển sinh cao đẳng 2012 môn tiếng anh, mã đề 972, đề thi chính thức có 7 trang, gôm 80 câu, chọn một trong các đáp án A, B, C, D. thời gian làm bài 90 phút
221 2019-03-26 194.42 KB đề thi cao đẳng tiếng anh 2012 mã đề 869.pdf
  đề thi tuyển sinh cao đẳng 2012 môn tiếng anh, mã đề 869, đề thi chính thức có 7 trang, gôm 80 câu, chọn một trong các đáp án A, B, C, D. thời gian làm bài 90 phút
222 2019-03-26 193.93 KB đề thi cao đẳng tiếng anh 2012 mã đề 638.pdf
đề thi tuyển sinh cao đẳng 2012 môn tiếng anh, mã đề 638, đề thi chính thức có 7 trang, gôm 80 câu, chọn một trong các đáp án A, B, C, D. thời gian làm bài 90 phút không
223 2019-03-26 261.00 KB đề tham khảo sác xuất thống kê.doc
  Câu 2: (3,5 điểm)   Sản phẩm X bán ra thị trường do một nhà máy gồm 3 phân xưởng I, II, và III sản xuất, trong đó phân xưởng I chiếm 30%, phân xưởng II chiếm 45%, phân
224 2019-03-26 181.40 KB đề kế toán vốn bằng tiền tại xí nghiệp xây lắp công trinh số 1.doc
225 2019-03-26 53.78 KB đề kt hk2 tiếng pháp lớp 8.pdf
đề kiểm tra học kỳ 2, môn tiếng pháp giành cho học sinh lớp 8
226 2019-03-26 59.08 KB đề kiểm tra tiếng pháp lớp 9 đề 14.pdf
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Pháp giành cho học sinh lớp 9, đề số 14.
227 2019-03-26 56.42 KB đề kiểm tra tiếng pháp lớp 9 đề 13.pdf
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Pháp giành cho học sinh lớp 9, đề số 13.
228 2019-03-26 114.00 KB đề kiểm tra tiếng pháp lớp 8.doc
Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 8 môn tiếng Pháp
229 2019-03-26 57.83 KB đề kiểm tra môn tiếng pháp lớp 9.pdf
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Pháp giành cho học sinh lớp 9
230 2019-03-26 392.50 KB đề kiểm tra lớp 4 cuối kỳ 2.doc
đề kiểm tra lớp 4 cuối kỳ 2đề kiểm tra lớp 4 cuối kỳ 2đề kiểm tra lớp 4 cuối kỳ 2
231 2019-03-26 56.74 KB đề kiểm tra học kỳ 1 tiếng pháp lớp 7.pdf
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Pháp giành cho học sinh lớp 7, đề số 5
232 2019-03-26 57.76 KB đề kiểm tra hk2 tiếng pháp lớp 7.pdf
Đề kiểm tra môn tiếng Pháp, học kỳ 2 lớp 7, đề số 8
233 2019-03-26 54.72 KB đề kiểm tra hk2 tiếng pháp 7 đề 7.pdf
đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng pháp lớp 7, đề số 7
234 2019-03-26 54.69 KB đề kiểm tra hk2 môn tiếng pháp lớp 8.pdf
Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 8, môn tiếng Pháp, đề số 2
235 2019-03-26 60.51 KB đề kiểm tra hk1 tiếng pháp 7 đề 6.pdf
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng pháp lớp 7, đề số 6
236 2019-03-26 57.89 KB đề kiểm tra hk1 tiếng pháp lớp 8.pdf
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Pháp giành cho học sinh lớp 8, đề số 2
237 2019-03-26 415.50 KB đề cương ôn marketing thương mại .doc
  Câu 1.Khái niệm mar, Mar TM? Vai trò của marketing  trong hoạt động TM của DN? Các bộ phận cơ bản cấu thành nội dung hoạt động Marketing của DN? BL Kể từ khi xuất hiện, thuật ngữ “marketing” đã
238 2019-03-26 43.50 KB đề cương khóa luận phương pháp giảng dạy môn toán.doc
  1.Lí do chọn đề tài:   Xuất phát từ nhu cầu thực tế của thời đại, nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước, giáo dục Việt Nam đang đứng trước bài toán phải đổi mới một cách toàn
239 2019-03-26 193.50 KB đề cương 32 câu hỏi marketing.doc
  Câu 1: so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa Mkt truyền thống và Mkt hiện đại? từ đó rút ra bản chất cảu Mkt hiện đại? Để nâng cao hiêu quả Hđ markeitng, DN cần phải làm gì?
240 2019-03-26 2.69 MB đề cư¬ơng Công nghệ dạy học .doc
    Để phục vụ  thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu môn Công nghệ dạy học cho sinh   viên s­ phạm kỹ thuật, tác giả biên soạn cuốn đề c­ơng công nghệ dạy học theo
241 2019-03-26 60.00 KB đề 1 Quản lý dự án CNTT.doc
  Câu 1. . Mô hình tổ chức dự án phần mềm: Con người và tổ chức dự án, vai trò các thành viên trong dự án     Câu 2. Tạo WBS (Work Breakdown Structure) đối với dự án
242 2019-03-26 116.33 KB đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty công ty cổ...
Nước ta đang trên con đường CNH, HĐH đất nước, để đẩy nhanh tốc độ phát triển, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được coi là nền móng cho sự tăng tốc của các ngành trong nền kinh tế đặc biệt là ngành công nghiệp.
243 2019-03-26 138.00 KB đường tròn tiết 1.doc
  Mục tiêu Kiến thức Khắc sâu công thức tính khoảng cách giữa hai điểm, cách viết phương trình đường thẳng. Giúp học sinh biết được các dạng phương trình đường tròn Kỹ
244 2019-03-26 271.93 KB đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa.pdf.pdf
245 2019-03-26 31.50 KB đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện giao thông đường sắt.doc.doc
246 2019-03-26 32.50 KB đơn đề nghị đăng ký giao thông đường sắt (lần đầu).doc.doc
247 2019-03-26 39.50 KB đơn đề nghị cấp giấy đăng kí tổ chức bán hàng đa cấp .doc
mẫu đơn đề nghị cấp giấy đăng kí tổ chức bán hàng đa cấp, mẫu đơn dùng cho doanh nghiệp tổ chức muốn kinh doanh đa cấp 
248 2019-03-26 31.00 KB đơn đăng kí kinh doanh hợp tác xã.doc
đơn đăng kí kinh doanh hợp tác xã , dùng khi đăng kí lại hình kinh doanh hợp tác xã 
249 2019-03-26 162.36 KB đăng kí dự thi PTNK.pdf
phiếu đăng kí dự thi PTNK
250 2019-03-26 97.99 KB đăng kí bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm tại Hoa kì.docx
Chưa bao giờ vấn đề thương hiệu lại trở thành một chủ đề thời sự được các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội thương mại quan tâm một cách đặc biệt như hiện nay. Nhiều hội thảo, hội nghị đ• được tổ chức, hàng trăm bài báo và cả những

First | Prev | 0 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 761 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X