Tìm kiếm : cua Thấy 10000 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

... 496 497 498 499 500 Show 9981 - 10000 of 10000

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
9981 2019-03-26 64.15 KB Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển...
Quy luật giá trị là một quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát phát huy tác dụng của quy luật giá trị
9982 2019-03-26 124.58 KB Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh...
Kinh doanh thương mại là lĩnh vực hoạt động chuyên nghiệp trong lưu thông hàng hoá. Trước hết kinh doanh thương mại có tác dụng nhiều mặt đối với lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực tiêu dùng của xã hội
9983 2019-03-26 164.65 KB Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công...
Bài viết này được hoàn thành dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo TS. Nguyễn Hoàng Long- Trưởng bộ môn Marketing và của các thầy cô trong khoa cũng như của các anh chị trong công ty
9984 2019-03-26 151.23 KB Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của...
Các doanh nghiệp hiểu rằng có thị trường thì doanh nghiệp mới có thể đưa ra các biện pháp để duy trì và phát triển và khi thị trường của doanh nghiệp đựơc hình thành thì việc phát triển thị trường giúp doanh nghiệp có thêm những khách hàng mới khi đó
9985 2019-03-26 39.17 KB Giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh của Công...
Một tổ chức, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì yếu tố đầu tiên là cần có nguồn nhân lực vì con người là nguồn gốc để sáng tạo ra giá trị mới, có con người thì các nguồn lực khác mới có khả năng phát huy tác dụng. Đầu tư vào yếu tố con người
9986 2019-03-26 112.35 KB Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển...
So với các loại hình doanh nghiệp khác thì công ty cổ phần rất có ưu thế trong việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong công chúng. Mặt khác với việc hình thành thị trường chứng khoán ở nước ta thì công ty cổ phần là điều kiện quan trọng và tiên quyết cho
9987 2019-03-26 244.27 KB Thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng đến nhận...
Đề tài “ Thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức của công nhân Khu chế xuất Linh Trung” là một cuộc nghiên cứu xã hội học thực nghiệm mang tính mô tả. Đối tượng khảo sát chính là những người công nhân hiện đang làm việc tại hai công ty
9988 2019-03-26 227.20 KB Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm...
Nền kinh tế sẽ không thể phát triển nếu không có hoạt động kinh doanh đầu tư. Hoạt động đầu tư được coi như chìa khoá, tiền đề cho sự phát triển. Hoạt động đầu tư có rất nhiều hướng, trong đó kế hoạch hoá đầu tư đ• cụ thể hoá các kế hoạch đầu tư là một
9989 2019-03-26 88.49 KB CNH HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng...
CNH-HĐH là một mục tiêu chiến lược bởi lẽ ngày nay nó đang được thừa nhận là xu hướng phát triển chung của các nước trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó.
9990 2019-03-26 70.83 KB Tiền lương thu nhập và tác động của nó đến năng...
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người sử nhập hợp lý giữa các ngành,các vùng trong nền kinh tế quốc dân và đảm bảo thống nhất giữa ba lợi ích Nhà nước,doanh nghiệp và người lao động.
9991 2019-03-26 167.67 KB Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của...
Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, muốn hoạt động sản xuất kinh doanh được thì phải có :Công nghệ - Lao động – Tiền vốn trong đó vốn là nhân tố quan trọng, nó phản ánh năng lực chủ yếu để quyết định khả năng kinh doanh. Riêng đối với NHTM, vốn lại càng
9992 2019-03-26 87.92 KB CNH HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng...
Việc xây dựng đúng đắn những quan điểm CNH-HĐH ở Việt Nam hiện nay có vị trí rất quan trọng đối với quá trình CNH-HĐH. Bởi xây dựng đầy đủ các quan điểm CNH-HĐH sẽ là cơ sở đúng đắn cho việc định hướng, định lượng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội
9993 2019-03-26 279.57 KB Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu...
Chương I: Lý luận chung về thị trường và công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương II: Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ của Công ty May Chiến Thắng từ năm 1997 đến năm 2000. Chương III:
9994 2019-03-26 773.99 KB Nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh An Giang...
Luận văn góp phần làm cơ sở khoa học cho các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương trong quá trình lãnh đạo, quản lý trí thức và hoạt động khoa học vì sự nghiệp đổi mới ở tỉnh. Đồng thời, luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu,
9995 2019-03-26 162.75 KB Hoàn thiện giải pháp marketing hỗn hợp nhằm phát...
Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong một thời gian chưa phải là dài. Đây là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi phải có những nhận thức, những bước đi thích hợp
9996 2019-03-26 518.50 KB Báo cáo "Các yếu tố môi trường tác động...
Tất cả các loài cá đều sống trong môi trường nước và chịu sự tác động của các yếu tố môi trường nước như ánh sáng, nhiệt độ, độ đục, oxygen, pH, CO2, NH3, H2S, nitrite, nitrate, độ mặn, thủy sinh thực vật…Tìm hiểu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường nước
9997 2019-03-26 100.86 KB Biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của...
Chương I: Vai trò, nội dung và những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp
9998 2019-03-26 68.78 KB Thực trạng và giải pháp và thúc đẩy xuất khẩu...
9999 2019-03-26 117.58 KB Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về...
10000 2019-03-26 164.27 KB Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng...

... 496 497 498 499 500 Show 9981 - 10000 of 10000