Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'chiaseit': 344 (344) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
251 2016-02-14 4.88 GB ChiaSeIT.VN Mad Max FULL UNLOCKED.part4.rar
/000 phim/ChiaSeIT.VN_ Mad Max FULL UNLOCKED/ChiaSeIT.VN_ Mad Max FULL UNLOCKED.part4.rar / [PC] Mad Max [Action|2015] |

Tựa game: Mad Max Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích thước: 34 GB

Mad Max (2015)

Giới thiệu:

252 2016-02-14 4.88 GB ChiaSeIT.VN Mad Max FULL UNLOCKED.part3.rar
/000 phim/ChiaSeIT.VN_ Mad Max FULL UNLOCKED/ChiaSeIT.VN_ Mad Max FULL UNLOCKED.part3.rar / [PC] Mad Max [Action|2015] |

Tựa game: Mad Max Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích thước: 34 GB

Mad Max (2015)

Giới thiệu:

253 2016-02-14 4.88 GB ChiaSeIT.VN Mad Max FULL UNLOCKED.part2.rar
/000 phim/ChiaSeIT.VN_ Mad Max FULL UNLOCKED/ChiaSeIT.VN_ Mad Max FULL UNLOCKED.part2.rar / [PC] Mad Max [Action|2015] |

Tựa game: Mad Max Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích thước: 34 GB

Mad Max (2015)

Giới thiệu:

254 2016-02-14 4.88 GB ChiaSeIT.VN Mad Max FULL UNLOCKED.part1.rar
/000 phim/ChiaSeIT.VN_ Mad Max FULL UNLOCKED/ChiaSeIT.VN_ Mad Max FULL UNLOCKED.part1.rar / [PC] Mad Max [Action|2015] |

Tựa game: Mad Max Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích thước: 34 GB

Mad Max (2015)

Giới thiệu:

255 2014-12-27 4.88 GB ChiaSeIT.Vn Gata 4 Evolution Final.part2.rar
/000 phim/ChiaSeIT.Vn_ GTA 4 EVOLUTION FINAL/ChiaSeIT.Vn_ Gata 4 Evolution Final.part2.rar / GTA IV Final evolution 2015 (2014) |

GTA IV Final evolution 2015 (2014)

Nội dung: GTA 4 là một game offline được mô tả là một trò chơi bạo lực nhưng

256 2014-12-27 4.88 GB ChiaSeIT.Vn Gata 4 Evolution Final.part1.rar
/000 phim/ChiaSeIT.Vn_ GTA 4 EVOLUTION FINAL/ChiaSeIT.Vn_ Gata 4 Evolution Final.part1.rar / GTA IV Final evolution 2015 (2014) |

GTA IV Final evolution 2015 (2014)

Nội dung: GTA 4 là một game offline được mô tả là một trò chơi bạo lực nhưng

257 2015-06-09 4.88 GB ChiaSeIT.Vn Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded.part6.rar
/000 phim/ChiaSeIT.Vn_ Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded/ChiaSeIT.Vn_ Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded.part6.rar / [PC] Far Cry 4 (Action/2014) |

Tựa game: RAGE Complete Edition Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích

258 2015-06-09 4.88 GB ChiaSeIT.Vn Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded.part5.rar
/000 phim/ChiaSeIT.Vn_ Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded/ChiaSeIT.Vn_ Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded.part5.rar / [PC] Far Cry 4 (Action/2014) |

Tựa game: RAGE Complete Edition Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích

259 2015-06-09 4.88 GB ChiaSeIT.Vn Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded.part4.rar
/000 phim/ChiaSeIT.Vn_ Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded/ChiaSeIT.Vn_ Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded.part4.rar / [PC] Far Cry 4 (Action/2014) |

Tựa game: RAGE Complete Edition Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích

260 2015-06-09 4.88 GB ChiaSeIT.Vn Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded.part3.rar
/000 phim/ChiaSeIT.Vn_ Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded/ChiaSeIT.Vn_ Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded.part3.rar / [PC] Far Cry 4 (Action/2014) |

Tựa game: RAGE Complete Edition Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích

261 2015-06-09 4.88 GB ChiaSeIT.Vn Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded.part2.rar
/000 phim/ChiaSeIT.Vn_ Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded/ChiaSeIT.Vn_ Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded.part2.rar / [PC] Far Cry 4 (Action/2014) |

Tựa game: RAGE Complete Edition Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích

262 2015-06-09 4.88 GB ChiaSeIT.Vn Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded.part1.rar
/000 phim/ChiaSeIT.Vn_ Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded/ChiaSeIT.Vn_ Far Cry 4 v1.9 Incl 4dlc Multi2 Reloaded.part1.rar / [PC] Far Cry 4 (Action/2014) |

Tựa game: RAGE Complete Edition Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích

263 2017-02-17 4.89 GB ChiaSeIT.VN Nights.of.Azure CODEX.iso
/Game PC Tổng Hợp
264 2017-06-16 4.93 GB ChiaSeIT.Vn SPORE Collection GOG.rar
265 2015-04-15 5.00 GB [Chiaseit.vn]Mortal.Kombat.X.Proper RELOADED.part1.rar
266 2015-04-15 5.00 GB [Chiaseit.vn]Mortal.Kombat.X.Proper RELOADED.part2.rar
267 2015-04-15 5.00 GB [Chiaseit.vn]Mortal.Kombat.X.Proper RELOADED.part3.rar
268 2015-04-15 5.00 GB [Chiaseit.vn]Mortal.Kombat.X.Proper RELOADED.part5.rar
269 2015-04-15 5.00 GB [Chiaseit.vn]Mortal.Kombat.X.Proper RELOADED.part6.rar
270 2017-03-10 5.00 GB ChiaSeIT.Vn Just Cause 3 XL Edition FitGirl Repack.part2.rar
271 2017-03-10 5.00 GB ChiaSeIT.Vn Just Cause 3 XL Edition FitGirl Repack.part3.rar
272 2017-03-10 5.00 GB ChiaSeIT.Vn Just Cause 3 XL Edition FitGirl Repack.part1.rar
273 2015-11-30 5.00 GB ChiaSeIT.Vn Titanfall.Full.Unlocked.part03.rar
/000 phim/TITANFALL/ChiaSeIT.Vn-Titanfall.Full.Unlocked.part03.rar / [PC] Titanfall [Action | 2015 ] |

Tựa game: Titanfall Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích thước: 20 GB

Titanfall (2015)

Giới thiệu:

Respawn

274 2015-11-30 5.00 GB ChiaSeIT.Vn Titanfall.Full.Unlocked.part02.rar
/000 phim/TITANFALL/ChiaSeIT.Vn-Titanfall.Full.Unlocked.part02.rar / [PC] Titanfall [Action | 2015 ] |

Tựa game: Titanfall Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích thước: 20 GB

Titanfall (2015)

Giới thiệu:

Respawn

275 2015-11-30 5.00 GB ChiaSeIT.Vn Titanfall.Full.Unlocked.part01.rar
/000 phim/TITANFALL/ChiaSeIT.Vn-Titanfall.Full.Unlocked.part01.rar / [PC] Titanfall [Action | 2015 ] |

Tựa game: Titanfall Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích thước: 20 GB

Titanfall (2015)

Giới thiệu:

Respawn

276 2016-10-05 5.01 GB ChiaseIT VN Hybrid Wars.rar
/Game PC Tổng Hợp
277 2017-01-20 5.07 GB ChiaseIT RPCS3 Project Diva F.rar
/Game PC Tổng Hợp
278 2014-05-11 5.13 GB ChiaSeIT.Vn TheAmazingSpiderMan2BlackBox.iso
279 2015-04-21 5.17 GB ChiaSeIT.Vn Core Pack FIFA15.iso
//ChiaSeIT.Vn_ Core Pack FIFA15.iso / [PC] FIFA 15 Ultimate Edition Full Crack (2014) |

FIFA 15 Ultimate Edition Full Crack (2014)

Tựa game: FIFA 15 Ultimate Edition Full Crack (2014) Phát triển:EA REPACK SIZE:5.17 GB GAME SIZE:21.8 GB

3DMGAME-FIFA.15.PC.Ultimate.Team.Edition.with.Up.4.Multi15.Cracked-3DM

280 2017-07-17 5.27 GB ChiaseIt.vn everspace codex.iso
281 2014-10-08 5.71 GB ChiaSeIT.Vn Styx.Master.of.Shadows RELOADED.iso
282 2014-04-01 5.80 GB ChiaSeIT.Vn flt pool.iso
283 2017-10-11 5.82 GB ChiaSeIT.Vn BLUE REFLECTION – V1.01UPDATE 1 DLCS.rar
284 2017-07-05 6.03 GB ChiaSeIT.Vn Toukiden 2 [FitGirl Repack].rar
285 2017-06-13 6.04 GB ChiaSEIT.VN PLANET.COASTER STEAMPUNKS.iso
286 2014-06-30 6.27 GB Chiaseit.vn Left.4.Dead.2 v2.1.3.6 Repacked By Kaito.Kid.rar
287 2015-10-18 6.47 GB chiaseit.vn.rld em20.iso
288 2014-06-23 6.53 GB Pro Euolution Soccer 2014 @ World Challenge DLC Chiaseit.vn.iso
289 2016-03-11 6.66 GB Sniper Elite 3 Chiaseit.vn maclonghl.iso
/Game PC Tổng Hợp
290 2015-12-02 6.66 GB Sniper Elite 3 Chiaseit.vn maclonghl.iso
// [Bản reback] Sniper Elite 3_Chiaseit.vn_maclonghl.iso / [PC] Sniper Elite 3 (Action) |

Tựa game: Sniper Elite 3 Thể loại: Action Phát hành: Steam Phát triển: Steam Kích thước: 14 GB

Sniper Elite 3 (2015)

Giới thiệu:

Sở hữu

291 2017-08-28 6.72 GB ChiaSeIT.Vn codex naruto.shippuden.ultimate.ninja.storm.2.iso
292 2017-09-20 7.02 GB ChiaSeIT.Vn rld echo.iso
293 2013-10-28 7.11 GB ChiaSeIt.Vn NARUTO.UltimateNinja.iso
294 2017-05-26 7.33 GB ChiaseIT.vn codex starpoint.gemini.warlords.iso
295 2017-06-06 7.33 GB ChiaseIT.vn Rising.Storm.2.rar
296 2014-01-21 7.45 GB LEGO.Harry.Potter.Years.5 7 RELOADED[Chiaseit.vn].iso
297 2016-10-05 7.56 GB ChiaSeIT.Vn Masquerada.Songs.and.Shadows CODEX.iso
/Game PC Tổng Hợp
298 2017-06-16 7.69 GB ChiaSeIT.Vn Metro.Last.Light.Complete.Edition PROPHET.iso
/Folder Game/metro/ChiaSeIT.Vn_ Metro.Last.Light.Complete.Edition-PROPHET.iso / [PC] Metro Last Light Complete Edition + Repack (Action | 1 Link | 2014) |

Tên Game: Metro Last Light Complete Edition + Repack * Cấu hình tối thiểu: • OS: Windows XP/Vista/7

299 2016-09-21 8.26 GB ChiaSeIT.Vn Divinity.Original.Sin.2.Early.Access.rar
/Game PC Tổng Hợp
300 2014-09-03 8.58 GB ChiaSeIT.Vn Metro Redux Bundle.iso

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X