Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'niem': 4356 (4356) , thời gian tìm:

First | Prev | 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 88 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
401 2019-03-26 16.20 KB Tái sản xuất tư bản xã hội.docx
Việc đẩy mạnh quá trình tái sản xuất, mở rộng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta có
402 2019-03-26 29.94 KB TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI.docx
KHÁI NIỆM VỀ XÃ HỘI HỌC
403 2019-03-26 1.35 MB Giáo trình cơ bản môn Dự toán xây dựng Phần 2.pdf
Nội dung bài 2 trình bày về Khái niệm về định mức và đơn giá. Phương pháp xây dựng đơn giá và định mức.
404 2019-03-26 18.27 KB Phân tích hiện tượng tiền lương trong Tư bản chủ...
I. Quan niệm kinh tế chính trị Mác-Lênin về tiền lương…..
405 2019-03-26 27.17 KB Khái niệm phủ định biện chứng trong triết học...
PhầnI: Nội dung lý luận 3
406 2019-03-26 526.72 KB Xem Phong Thủy Nhà.pdf
Khái niệm cơ bản của Phong Thủy là: " Khí nương theo gió thì tản mạn, gặp nước giới hạn thì dừng, người xưa làm cho tụ mà không cho tán, làm cho lưu thông mà có chỗ dừng, cho nên gọi là Phong Thủy"
407 2019-03-26 3.47 MB Toán Rời Rạc.pdf
Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối tượng, và nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tố làm Toán rời rạc trở nên quan trọng là việc lưu trữ, xử lý thông tin trong các hệ
408 2019-03-26 23.40 KB Sở hữu nhà nước và giải quyết sở hữu nhà nước.docx
Năm 1986 đât nước ta bắt đầu thực hiện đổi mới nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường. Trong những năm đầu đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành công nhất định tuy nhiên bên cạnh đó là một loạt những vấn đề bức xúc
409 2019-03-26 19.02 KB THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM.docx
I. Các khái niệm cơ bản 2
410 2019-03-26 1.29 MB Ứng Dụng Công Nghệ Di Động Vào Thương Mại Điện Tử.pdf
Phần đầu của khoá luận là tổng quan về công nghệ di động, các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực điện toán di động số (mobile computing) và nghiên cứu sơ qua một số công nghệ di động phổ biến như GSM, CDMA, WireLess...Đặc biệt SMS, một phương tiện sẽ được
411 2019-03-26 50.42 KB Những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại...
1. Khái niệm về chủ nghĩa tư bản ngày nay 2
412 2019-03-26 141.10 KB CHẤT LƯỢNG TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH CỦA ĐỘI NGŨ...
Chương 1: CHẤT LƯỢNG TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT THUỘC DIỆN THÀNH ỦY HÀ NỘI QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - QUAN NIỆM, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
413 2019-03-26 110.22 KB Tìm hiểu sự hình thành và phát triển khái niệm...
Chương 1: QUAN NIỆM CỦA MÁC - ĂNGGHEN, LÊNIN VỀ XÃ HỘI HÓA
414 2019-03-26 72.61 KB Nhân sinh quan Phật giáo và sự thể hiện của nó...
Chương 1: QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO (NGUYÊN THỦY) VỀ NHÂN SINH
415 2019-03-26 33.08 KB Rủi ro kiểm toán và những loại hình cụ thể.docx
PHẦN 1: RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN 3
416 2019-03-26 30.89 KB Chiến lược và chính sách kinh doanh của công ty TNHH Tuyết Nga.docx
Nền kinh tế thị trường đã thực sự đưa đến cho các doanh nghiệp Việt Nam khái niệm "thương trường là chiến trường ".Quả thực là thế trong thời đại ngày nay các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau trên một chiến trường không có tiếng súng nổ . Doanh nghiệp
417 2019-03-26 462.08 KB Bài giảng nền và móng (Chương 1).pdf
Bài giảng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Xây dựng. Nội dung trình bày: Một số vấn đề cơ bản trong thiết kế nền móng các khái niệm cơ bản. Móng là bộ phận chịu lực đặt thấp nhất, là kết cấu cuối cùng của nhà hoặc công trình. Nó tiếp thu tải trọng công trình và
418 2019-03-26 17.78 KB Hạn chế của thị trường chứng khoán Việt Nam thực trạng và giải pháp.docx
Trong khi thị trường chứng khoán thế giới xuất hiện từ thế kỉ XV thì thị trường chứng khoán Việt Nam mới chỉ đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2000. Tuy còn non trẻ nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những phát triển
419 2019-03-26 371.27 KB NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO.pdf
Giới thiệu, sự hình thành năng lượng gió Các khái niệm cơ bản Các loại tuabin gió Ứng dụng của năng lượng gió Tác động môi trường Năng lượng gió là động năng của không khí di chuyển trong bầu khí quyển trái đất Năng lượng gió là một hình thức gián tiếp
420 2019-03-26 52.26 KB Thực trạng và giải pháp kinh tế tư bản tư nhân ở nước ta hiện nay.docx
Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nềnkinh tế Việt Nam. Kinh tế tư bản tư nhân là một bộ phận trong cơ cấu ấy đã có một thời
421 2019-03-26 24.96 KB Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong...
I. Cơ sở lý luận về cơ sở phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam và các khái niệm có liên quan. 2
422 2019-03-26 34.93 KB THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY.docx
CHƯƠNG I: QUAN NIỆM CHUNG VỀ KINH TẾ NHÀ NƯỚC (KTNN) 2
423 2019-03-26 25.21 KB Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng...
I. Khái niệm kinh tế thị trường 2
424 2019-03-26 23.99 KB ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM ĐỐI...
Thế giới bước vào thế kỷ 21 với những nét đặc trưng riêng mà trước đó chưa từng có, đó là quá trình toàn cầu hoá diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống con người, nó thu hút tất cả mọi thể trên trái đất vào vòng xoáy toàn cầu hoá. Với quá trình này, nó
425 2019-03-26 23.04 KB Lạm phát nguyên nhân và giải pháp.docx
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA LẠM PHÁT
426 2019-03-26 48.93 KB CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.docx
I. TRÌNH BÀY QUAN NIỆM CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
427 2019-03-26 357.29 KB Luận văn thạc sỹ Cơ sở lý thuyết để nâng cao...
Cơ sở lý thuyết để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trước thách thức hội nhập WTO 1. Lý thuyết về cạnh tranh 1.1. Cạnh tranh (Competition) Cạnh tranh, hiểu theo cấp độ doanh nghiệp, là việc đấu tranh hoặc giành giật từ một số đối thủ
428 2019-03-26 90.52 KB Văn hóa ứng xử của người Hà Nội trong thời kỳ đổi mới hiện nay.docx
Chương 1: QUAN NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI HÀ NỘI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY 
429 2019-03-26 3.33 MB Kỹ thuật điện tử Nguyễn Thành Trung.pdf
Vị trí môn học: Kỹ thuật điện tử và tin học là một ngành mũi nhọn mới phát triển. Trong một số khoảng thời gian tương đối ngắn, từ ngày ra đời tranzito ( 1948 ), nó đã có những tiến bộ nhảy vọt, mang lại nhiều thay đổi lớn và sâu sắc trong hầu hết mọi
430 2019-03-26 36.84 KB VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC NGÀY NAY.docx
PHẦN I: KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC NGÀY NAY 3
431 2019-03-26 73.24 KB Tiền lương và phúc lợi của người lao động theo ngành.docx
1.1. Khái niêm về tiền lương
432 2019-03-26 11.52 KB Nhân cách và nhận thức.docx
Vấn đề nhân cách được coi là một trong những vấn đề cơ bản song cũng là một vấn dề phức tạp nhất của khoa hoc tâm lí nói riêng và của khoa học xã hội và nhân văn nói chung .Giải quyết đúng vấn đề nhân cách sẽ cho phép giải quyết được những vấn đề khác
433 2019-03-26 19.05 KB Hôn nhân trên góc nhìn triết học.docx
“Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng” đó là qui luật tự nhiên của con người và tạo hoá, nhưng cả trai lẫn gái trước ngưỡng cửa hôn nhân đều chưa hiểu thấu được sự quan trọng của hôn nhân. Họ thường quan niệm hôn nhân là sự kết thúc của tình yêu, là xong
434 2019-03-26 30.32 KB Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất...
Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa được giải đáp một cách khoa học. Khi hình thành quan niệm duy vật về lịch
435 2019-03-26 20.99 KB Quan điểm của Mác Ănghen về vật chất.docx
Trong lịch sử triết học Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người. Theo đó thì vật chất là vô cùng
436 2019-03-26 137.51 KB Vấn đề đào tạo nghề ở tỉnh Hà Tây.docx
Chương1: Khái niệm và ý nghĩa của vấn đề đào tạo nghề 5
437 2019-03-26 17.91 KB KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN...
Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có
438 2019-03-26 37.58 KB Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở.docx
Chương I. Quan niệm về bản sắc văn hoá dân tộc trong
439 2019-03-26 1.22 MB Báo cáo kiến tập vào nghề.doc
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNGI: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ THANH 5 1.1:Sơ lược về sự hình thành và phát triển của công ty 5 1.1.1:Sự hình thành của công ty 5 1.1.2:Sự phát triển của công
440 2019-03-26 1.41 MB Chiến lược Marketing Mix mạng 3G của ..doc
Đề tài: Chiến lược Marketing Mix mạng 3G của Viettel. CƠ SỞ LÝ LUẬN I. Khái niệm Marketing Mix -Marketing Mix là sự phối hợp các biến số Marketing mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được để tạo ra sự đáp ứng cần thiết
441 2019-03-26 669.27 KB Bài soạn quản trị học.pdf
Khái niệm quản trị ? Vì sao nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật ? Lấy một ví dụ thực tiễn để làm rõ ? 2. Nhà QT phân tích môi trường kinh doanh để đưa ra các quyết định. Hãy lấy 1 vd thành công và 1 vd thất bại trong việc phân
442 2019-03-26 678.50 KB Một số giải pháp xây dựng trung tâm tín dụng tư nhân tại Việt Nam.doc
Một vấn đề tồn tại trong hầu hết các thị trường tài chính, làm giảm sự phát triển của hoạt động tín dụng nói riêng, nền kinh tế nói chung và là nguồn gốc của các cuộc khủng hoảng tài chính trong thời gian vừa qua đó là sự bất đối xứng thông tin giữa người
443 2019-03-26 1.30 MB Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn...
Hiện nay nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Với mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.Thực hiện phát triển kinh tế nhiều thành phần, kinh tếNhà nước làm chủ đạo có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội
444 2019-03-26 865.85 KB Điện tử công suất.pdf
Tài liệu tham khảo: Điện tử công suất – Lê Văn Doanh; Giáo trình điện tử công suất – Nguyễn Văn Nhờ; Điện tử công suất – Nguyễn Bính. Khái niệm chung: Điện tử Công suất lớn: Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch động lực – công suất
445 2019-03-26 482.00 KB Tổ chức công tác tiền lương và các khoản trích...
Hiện nay, Việt Nam đã và đang ngày một hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đang xây dựng và hoàn chỉnh nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, lấy công nghiệp làm trọng tâm để phát triển.Trong đó công nghiệp khai thác chế biến và kinh doanh than
446 2019-03-26 553.58 KB ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ VẤN ĐỀ ĐIỀU KHIỂN...
ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ 1.1 ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU: 1.1.1 Khái niệm chung: Động cơ một chiều đựơc sử dụng với một số lượng lớn trong kĩ thuật thiết kế bởi vì những đặc trưng tốc độ quay (tốc độ xoắn) khả thi với những
447 2019-03-26 472.50 KB Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những...
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
448 2019-03-26 200.50 KB Mạng xã hội.doc
Giới thiệu về mạng xã hội. Khái niệm mạng xã hội. "Mạng xã hội hay gọi là mạng xã hội ảo (Social Network) là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian
449 2019-03-26 54.58 KB Chế tài xử lý vi phạm hợp đồng.docx
Luật Thương mại 2005 không nêu định nghĩa về chế tài trong thương mại nhưng có thể hiểu: Chế tài trong thương mại là sự gánh chịu hậu quả bất lợi của bên vi phạm hợp đồng trong thương mại. Từ khái niệm trên, có thể thấy được vai trò quan trọng
450 2019-03-26 708.68 KB Bí Mật Của Hạnh Phúc David Niven.pdf
Hãy nhớ rằng, hạnh phúc luôn còn ở phía trước, và bạn vẫn chưa trải qua những gì đẹp nhất của cuộc đời! Hạnh phúc là ước mong, trǎn trở không chỉ của mọi người chúng ta mà còn là suy tư của nhiều thế hệ. Có ai đó đã từng nói rằng hạnh

First | Prev | 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 88 | Next | Last