Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi '1080p': 33403 (33403) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 669 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-02-28 16.88 GB The.Kid.Detective.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS MA.7.1 HDT Sub Viet PDV Mux San.mkv
2 2021-02-26 14.15 GB Monster Hunter 2020 1080p UHD BluRay DD+7.1 x264 LoRD.mkv
3 2021-02-25 35.41 GB The Croods A New Age 2020 1080p 3D Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 3DTorrents.iso
4 2021-02-25 9.48 GB The.Croods.A.New.Age.2020.ViE.1080p.UHD.BluRay.DTS ES.Discre...
5 2021-02-25 14.46 GB The.Croods.A.New.Age.2020.ViE.1080p.UHD.BluRay.DTS HD.MA.7.1...
6 2021-02-25 30.29 GB The Foreigner (2017) Hybrid 1080p Remux AVC DTS HD MA 7.1 BiZKiT Sub Viet Mux San.mkv
7 2021-02-25 13.13 GB The Foreigner 2017 Hybrid 1080p BluRay DTS HD MA 7.1 x264 MTeam Sub Viet Mux San.mkv
8 2021-02-25 11.09 GB The Foreigner 2017 Hybrid 1080p BluRay DTS ES x264 MTeam Sub Viet Mux San.mkv
9 2021-02-24 10.58 GB The.Foreigner.2017.Hybrid.BluRay.1080p.DTS.x264 MTeam.mkv
10 2021-02-23 28.26 GB Monster Hunter 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
11 2021-02-20 24.16 GB Monster.Hunter.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
12 2021-02-20 29.64 GB Monster.Hunter.2020.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
13 2021-02-20 27.06 GB The Croods A New Age 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Long Tieng.mkv
14 2021-02-20 11.07 GB The.Croods.A.New.Age.2020.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Long Tieng.mkv
15 2021-02-20 10.56 GB The.Croods.A.New.Age.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Long Tieng.mkv
16 2021-02-20 15.55 GB The.Croods.A.New.Age.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Long Tieng.mkv
17 2021-02-20 11.28 GB The Croods A New Age 2020 ViE 1080p BluRay DDP7.1 x264 LoRD.mkv
18 2021-02-19 14.05 GB Monster.Hunter.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
19 2021-02-19 13.61 GB Monster.Hunter.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
20 2021-02-19 19.31 GB Monster.Hunter.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
21 2021-02-19 9.65 GB Monster.Hunter.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
22 2021-02-19 14.35 GB Monster.Hunter.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 CHD Sub Viet Mux San.mkv
23 2021-02-19 12.06 GB Monster.Hunter.2020.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
24 2021-02-19 14.91 GB Monster.Hunter.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
25 2021-02-19 40.29 GB The.Foreigner.2017.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA7.1 CHDBits.iso
26 2021-02-17 42.58 GB Wrong Turn 2021 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
27 2021-02-17 31.71 GB Wrong Turn 2021 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
28 2021-02-17 42.14 GB The Croods A New Age 2020 1080p Blu ray AVC Atmos TrueHD 7.1 BHD.iso
29 2021-02-17 23.13 GB The Croods A New Age 2020 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
30 2021-02-17 9.13 GB The.Croods.A.New.Age.2020.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
31 2021-02-17 11.62 GB The.Croods.A.New.Age.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
32 2021-02-16 394.55 KB The.Croods.A.New.Age.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT...
33 2021-02-16 7.14 GB The.Croods.A.New.Age.2020.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
34 2021-02-16 11.75 GB The.Croods.A.New.Age.2020.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 CHD Sub Viet Mux San.mkv
35 2021-02-16 28.47 GB Horizon.Line.2020.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
36 2021-02-16 17.97 GB Wrong.Turn.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
37 2021-02-16 6.82 GB Wrong.Turn.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
38 2021-02-15 15.92 GB Wrong.Turn.2021.1080p.BluRay.DTS ES.Discrete.6.1.x264 iFT.mkv
39 2021-02-15 18.48 GB Wrong.Turn.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT.mkv
40 2021-02-15 15.20 GB Wrong.Turn.2021.1080p.BluRay.DD+5.1.x264 iFT.mkv
41 2021-02-15 25.22 GB Horizon Line 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
42 2021-02-15 10.12 GB Horizon.Line.2020.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT.mkv
43 2021-02-15 12.81 GB Horizon.Line.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT.mkv
44 2021-02-15 13.56 GB Horizon.Line.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
45 2021-02-15 6.56 GB Horizon.Line.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
46 2021-02-15 7.99 GB Horizon Line 2020 1080p BluRay DD5.1 x264 BdC.mkv
47 2021-02-15 15.56 GB Operation.Chromite.2016.1080p.BluRay.DTS.x264 DON.mkv
48 2021-02-15 11.90 GB The.Swordsman.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
49 2021-02-15 5.10 GB The.Swordsman.2020.Bluray.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
50 2021-02-14 33.03 GB Firestorm 2013 1080p Blu ray AVC TrueHD 7.1 HDWinG.iso

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 669 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X