Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '10bit': 906 (906) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-11-30 19.12 GB Brotherhood.of.Blades.II.The.Infernal.Battlefield.2017.CHINE...
2 2021-11-29 5.48 GB The.Emperor s.Sword.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
3 2021-11-27 11.05 GB Perfect.Exchange.1993.ViE.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.x265.10bit BeiTai.mkv
4 2021-11-24 7.34 GB In.the.Earth.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
5 2021-11-21 12.43 GB Raging.Fire.2021.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
6 2021-11-20 11.88 GB Raging.Fire.2021.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
7 2021-11-20 11.88 GB Raging.Fire.2021.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
8 2021-11-18 15.85 GB Candyman.2021.BluRay.2160p.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
9 2021-11-18 6.24 GB Candyman.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
10 2021-11-17 17.34 GB Prisoners.of.the.Ghostland.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.5.1 SWTYBLZ.mkv
11 2021-11-16 11.04 GB Old.Henry.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.10bit.x265 PTer Sub Viet Mux San.mkv
12 2021-11-16 23.93 GB Iron.Man.2008.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
13 2021-11-16 23.68 GB Black.Panther.2018.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
14 2021-11-16 26.59 GB Avengers.Infinity.War.2018.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit...
15 2021-11-16 24.80 GB Black.Widow.2021.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
16 2021-11-16 23.29 GB Thor.Ragnarok.2017.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
17 2021-11-16 21.57 GB Doctor.Strange.2016.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
18 2021-11-15 22.85 GB (IMAX Vietsub) Captain.Marvel.2019.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x2...
19 2021-11-14 5.33 GB Shang Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings.2021.1080p.BluRay.x265.10bit.Tigole.mkv
20 2021-11-14 23.64 GB (Thuyet Minh + Vietsub) No.Time.To.Die.2021.ViE.2160p.WEB DL.x265.10bit.SDR.DDP5.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
21 2021-11-13 28.40 GB Yakuza.Princess.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
22 2021-11-13 12.69 GB Shang Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings.2021.ViE.1080p.Blu...
23 2021-11-12 7.36 GB Old.Henry.2021.Bluray.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
24 2021-11-12 10.71 GB Shang Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings.2021.1080p.BluRay....
25 2021-11-11 8.94 GB Shang Chi.And.The.Legend.Of.The.Ten.Rings.2021.2160p.HDR.Blu...
26 2021-11-09 16.34 GB Reminiscence.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
27 2021-11-09 10.05 GB (Vietsub) I.Spit.On.Your.Grave.Deja.Vu.2019.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit BeiTai.mkv
28 2021-11-09 6.55 GB (Vietsub) I.Spit.On.Your.Grave.2010.UNRATED.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.x265.10bit BeiTai.mkv
29 2021-11-09 5.82 GB (Vietsub) I.Spit.On.Your.Grave.2.2013.UNRATED.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.x265.10bit BeiTai.mkv
30 2021-11-09 3.40 GB (Vietsub) I.Spit.on.Your.Grave.Vengeance.is.Mine.2015.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.x265.10bit BeiTai.mkv
31 2021-11-08 69.82 GB Divergent.2014.ViE.2160p.UltraHD.Bluray.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265.Zeus UHDVN.mkv
32 2021-11-08 8.34 GB (Vietsub) One.Shot.2021.2160p.WEB DL.x265.10bit.SDR.DD5.1 NOGRP.mkv
33 2021-11-06 7.66 GB Escape.from.Mogadishu.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
34 2021-11-04 21.49 GB Reminiscence.2021.BluRay.2160p.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
35 2021-11-03 14.40 GB The.Green.Knight.2021.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
36 2021-11-01 7.56 GB Reminiscence.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
37 2021-11-01 8.29 GB Reminiscence.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
38 2021-10-31 28.27 GB (Vietsub) Underworld.Rise.of.the.Lycans.2009.2160p.UHD.BluRa...
39 2021-10-31 28.27 GB (Vietsub) Underworld.Rise.of.the.Lycans.2009.2160p.UHD.BluRa...
40 2021-10-31 34.63 GB (Vietsub) Underworld.2003.UNRATED.2160p.UHD.BluRay.x265.10bi...
41 2021-10-31 28.27 GB (Vietsub) Underworld.Rise.of.the.Lycans.2009.2160p.UHD.BluRa...
42 2021-10-27 5.28 GB Blood Red.Sky.2021.1080p.NF.WEB DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1 NWD (Sub Viet).mkv
43 2021-10-23 13.42 GB Snake.Eyes.2021.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
44 2021-10-23 19.34 GB Don t.Breathe.2.2021.BluRay.2160p.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
45 2021-10-23 42.93 GB The.Silence.of.the.Lambs.1991.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.5.1 SWTYBLZ.mkv
46 2021-10-23 7.79 GB Dont.Breathe.2.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
47 2021-10-23 22.35 GB (Vietsub) Old.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
48 2021-10-22 24.97 GB The.Suicide.Squad.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
49 2021-10-22 5.88 GB Don t.Breathe.2.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
50 2021-10-20 22.94 GB Old.2021.BluRay.2160p.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD .mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 | Next | Last