Tìm kiếm : 21st Thấy 22 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 Show 1 - 20 of 22

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 4.07 MB Business Dynamics in the 21st Century.pdf
(tailieu_phim_4share)
In the aftermath of the 2008-09 global financial and economic crisis, businesses and firms today face a totally different landscape than their counterparts in the past decade or so. In addition to a global marketplace where competition is stiff, domestic
2 2021-06-27 233.22 MB 1st
(drakenilo1981992)
3 2019-03-26 1.66 MB Managing the Human Resource in the 21st Century.pdf
(tailieu_phim_4share)
This study guide provides an overview of the most important topics and current debates covered in Human Resource Management (HRM) field at undergraduate level. Its aim is to help students in their understanding of what HRM is, how it functions in organizational
4 2011-02-02 2.64 MB Idea Group Practicing Software Engineering In The 21st Century.zip
(admin1)
5 2015-01-06 2.05 KB Readme 1st.txt
(love01010100)
6 2019-03-26 268.48 KB Ozren Ocic Oil Refineries in the 21st CenturyOil phần 9.pdf
(tailieu_phim_4share)
  Ankyl hóa butan, iso với olefin, các đồng phân hydrocarbon trong phạm vi sôi của xăng dầu đạt được trong sự hiện diện của acid sulfuric là một chất xúc tác. Phản ứng xảy ra trong giai đoạn lỏng khi
7 2019-03-26 182.19 KB Ozren Ocic Oil Refineries in the 21st CenturyOil phần 10.pdf
(tailieu_phim_4share)
  Đơn vị hút chân không chưng cất chân không dư lượng visbreaking Đơn vị Bitum xúc tác Cải cách Cracking xúc tác với các đơn vị tập trung khí nhiên liệu Jet-hydrodesulfurization
8 2011-02-02 2.27 MB O'Reilly .aServer Pages 1st.zip
(admin1)
9 2019-03-26 2.52 MB Thinking in C++ (1st Edition).pdf
(tailieu_phim_4share)
Thinking in C++ (1st Edition) là cuốn sách chuyên ngành lập trình C++, lập trình hướng OOP với C++.
10 2011-02-02 5.11 MB IDG Books XML Bible 1st.zip
(admin1)
11 2011-02-02 508.34 KB AW .a Platform Performance 1st.zip
(admin1)
12 2011-02-02 3.84 MB O'Reilly .a Servlet Programming 1st.zip
(admin1)
13 2011-02-02 1.97 MB O'Reilly .a Performance Tuning 1st.zip
(admin1)
14 2016-09-15 1.62 GB Eagles Hotel California [US 1st Press].flac
(zekrom123442)
15 2011-02-02 1.02 MB O'Reilly VBScript in a Nutshell 1st.zip
(admin1)
16 2012-11-08 4.23 MB doko.vn Engineering Analysis 1st Editi.pdf
17 2016-05-26 35.00 MB LVM.1.7. 1st step to master.avi
18 2011-02-02 4.28 MB AW Database Design for Mere Mortals 1st.zip
(admin1)
19 2011-02-02 2.30 MB AW XML and .a Developing Web Applications 1st.zip
(admin1)
20 2019-12-17 6.74 MB [ FreeCourseWeb.com ] Python Data Analysis, 1st Edition (PDF+ code).zip
(nguyen.thanhnguyen1985)

1 2 Show 1 - 20 of 22