Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '9000': 56 (56) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 214.21 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
2 2019-03-26 466.58 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
3 2019-03-26 128.31 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
4 2019-03-26 1.38 MB vi ISO 9000.doc
5 2019-03-26 724.71 KB Quan ly chat luong.pdf
MỤC LỤC... . 2PHẦN 1: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ KHÁCH HÀNG ... .. 41. Chất lượng sản phẩm và vai trò của chất lượng sản phẩm ... ... 41.1. Khái niệm sản phẩm, chất lượng sản phẩm ... .. 41.2. Các thuộc tính của chất lượng sản phẩm ... .. 61.3.
6 2019-03-26 120.46 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
Phân tích biến đơn Thang đo Interval Nominal Nominal Phương pháp phân tích Tính số % Tính số % Tính số % Mode Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Câu hỏi
7 2019-03-26 302.00 KB Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài...
Đề án: Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại Cty chế tạo điện cơ Hà Nội Nội dung gồm: Phần 1: Giới thiệu chung về Cty chế tạo điện cơ Hà Nội Phần 2: Thực
8 2019-03-26 30.98 KB Vấn đề áp dụng ISO 9000 ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.docx
9 2019-03-26 36.85 KB Hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuân ISO...
Phần I : Cơ sở lý luận về QLCLnói chungvà mô hình ISO-9000 nói riêng
10 2019-03-26 23.62 KB Vai trò của ISO 9000 đối với sự phát triển của các DNCN Việt Nam.docx
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 2
11 2019-03-26 14.01 KB Văn hoá và kinh doanh.docx
Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển nó có một
12 2019-03-26 221.77 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
Tài liệu tham khảo cao học, tài liệu MBA - Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 4.
13 2019-03-26 128.31 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
Đề tài nghiên cứu 80 doanh nghiệp ở nước Anh làm gì sau khi thực hiện ISO 9000 với đối tượng là các nhà quản lý/đại diện lãnh đạo chất lượng. Các vấn đề đã nghiên cứu của đề tài: 1. Loại hình doanh nghiệp 2. Doanh nghiệp và ISO 9000 3. Các tiêu chuẩn
14 2019-03-26 199.60 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
Kính thưa Quý Bà, Quý Ông! Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Bà, Quý Ông dành chút thời gian tham gia vào nghiên cứu hoạt động của các doanh nghiệp sau khi thực hiện ISO 9000 giúp chúng tôi tìm hiểu cách thức duy trì và phát huy hiệu quả của hệ thống
15 2019-03-26 233.89 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
“Của cải đích thực của một quốc gia là con người của quốc gia đó. Và mục đích của phát triển là để tạo ra một môi trường thuận lợi cho phép con người được hưởng cuộc sống dài lâu, mạnh khỏe và sáng tạo. Chân lý đơn giản nhưng đầy sức mạnh này rất hay
16 2019-03-26 426.24 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
Thiết kế nghiên cứu và thu thập dữ liệu là khó khăn, nhưng nếu dữ liệu không được phân tích đúng, sự diễn dịch về sau sẽ bị ảnh hưởng, phân tích và diễn giải dữ liệu bị sai thì cả công trình nghiên cứu sẽ không còn ý nghĩa nữa. Và đó chính là công việc
17 2019-03-26 214.21 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
Chương này sẽ trình bày về việc thực hiện và một vài khó khăn trong quá trình thực hiện và duy trì ISO 9000, ISO 14000, TQM ở các tổ chức tại Việt Nam theo các diễn đàn của Trung tâm năng suất Việt Nam (VPC). Phần cuối chương sẽ trình bày các xu hướng
18 2019-03-26 352.83 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ISO 9000 đã và đang phát triển rất nhanh chóng tại Việt Nam. Những triết lý của nó từng bước được áp dụng mạnh mẽ ở các loại hình tổ chức và mang đến những thành công nhất định. Thực tế cho thấy tổ chức nào càng nhanh
19 2019-03-26 466.58 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
Ngày nay, để tồn tại v pht triển bền vững thông qua con đường nng cao chất lượng - năng suất - hiệu quả hoạt động của tổ chức trong xu thế hội nhập v cạnh tranh gay gắt cĩ biết bao cơng cụ quản lý đ được nghin cứu v ứng dụng thành công như: 5S, Kaizen,
20 2019-03-26 13.01 KB Vai trò của nhân tố văn hoá trong kinh doanh ở Việt Nam.docx
Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển nó có một
21 2019-03-26 26.28 KB Quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh.docx
Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển nó có một
22 2019-03-26 47.24 KB ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý...
Trong bối cảnh và su thế hiện đại, để tăng cường sự hội nhập về kinh tế nước ta với các nước khu vực và trên thế giới, việc đổi mới nhận thức, cách tiếp cận và xây dựng mô hình quản lý chất lượng mới, phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam là một đòi hỏi
23 2019-03-26 84.08 KB Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 và việc áp...
Trong bối cảnh xu thế thời đại, để tăng cường sự hội nhập nên kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và thế giơí, việc đổi mới nhận thức, cách tiếp cận và xây dựng mô hình QLCL mới, phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam là một đòi hỏi cấp bách. Các
24 2019-03-26 129.62 KB Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước.docx
Ngày nay, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp . Đảm bảo, cải tiến chất lượng và tăng cường, đổi mới quản lý chất lượng không chỉ thực hiện được ở các doanh nghiệp sản xuất
25 2019-03-26 1.14 MB Mô Hình Quản Lý Chất Lượng ISO 9000.pdf
26 2019-03-26 167.78 KB Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu...
Là một công ty hàng đầu trong ngành chế tạo động cơ điện, Công ty chế tạo điện cơ Hà Nội đ• tìm ra cho mình một giải pháp để nâng cao chất lượng , giảm chi phí đó là áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 2000. Để áp dụng
27 2019-03-26 790.00 KB Đo an ISO 9000 nhom 5.doc
28 2019-03-26 1.02 MB Ứng dụng Iso 9000 trong xây dựng.pdf
mô hình Iso 9000 lĩnh vực xây dựng
29 2019-03-26 64.76 KB Áp dụng ISO 9000 trong quản lý hành chính Nhà nước.docx
Kể từ khi ban hành lần đầu tiên vào năm 1987, sau hai lần sửa đổi vào năm 1994 và 2000, hiện nay ISO 9000 đã được áp dụng ở trân 160 nước và vùng lãnh thổ. Bên cạnh việc triển khai ISO 9000 trong các ngành sản xuất dịch vụ, kể từ năm 2000, tiêu chuẩn
30 2019-03-26 221.77 KB Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000.pdf
Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 4
31 2019-03-26 106.22 KB Check list iso 9000.pdf
Checklist ISO 9000 cho các bạn tham khảo
32 2019-03-26 239.31 KB ISO 9000 với việc cải tiến các hoạt động của doanh nghiệp (Phần đầu).pdf
Vận dụng triết lý quản trị của Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000' target='_blank' class='dictionaryreplace' title='click vào để xem nghĩa của từ'ISO 9000 để cải tiến các hoạt động liên quan đến chất lượng
33 2019-03-26 228.11 KB Quy trình xây dựng ISO 9000 (Phần 1).pdf
Trong bối cảnh hiện nay, các đối tượng khách hàng ngày càng trở nên phức tạp; họ được cung cấp nhiều thông tin hơn, và sự mong đợi của họ đối với hàng hoá và dịch vụ cũng ngày
34 2019-03-26 352.82 KB ISO 9000 với việc cải tiến các hoạt động của doanh nghiệp (Phần 2).pdf
Đây là phần phân tích tiếp theo về việc vận dụng triết lý quản trị của Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000' target='_blank' class='dictionaryreplace' title='click vào để xem nghĩa của từ'ISO
35 2019-03-26 215.62 KB Quy trình xây dựng ISO 9000 (Phần 2).pdf
Những xu hướng mới của việc áp dụng ISO 9000 Hiện nay, với sự cạnh tranh mạnh mẽ và trong quá trình toàn cầu hoá, những yêu cầu hội nhập và sự cạnh tranh đã đặt ra cho các tổ chức áp
36 2019-03-26 149.90 KB Quy trình xây dựng ISO 9000 (Phần 3).pdf
Việc áp dụng ISO 9000 đối với một doanh nghiệp sẽ được tiến hành theo 9 bước: Bước 1: Tìm hiểu tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng. Bước đầu tiên khi bắt tay vào việc xây dựng và
37 2019-03-26 139.71 KB Hệ thống quản lý chất lượng Q BASE.pdf
Hệ thống quản lý chất lượng Q-Base Hệ thống quản lý chất lượng Q-BASECác nhà nghiên cứu chất lượng đã xây dựng nhiều mô hình hệ thống quản lý chất lượng khác nhau để đáp
38 2019-03-26 219.49 KB Hệ thống quản lý chất lượng Q Base.pdf
Các nhà nghiên cứu chất lượng đã xây dựng nhiều mô hình hệ thống quản lý chất lượng khác nhau để đáp ứng các mục tiêu và qui mô khác nhau. Trong số các
39 2019-03-26 213.87 KB Quy trình xây dựng ISO 9000 (Phần 4).pdf
Những điều kiện để áp dụng thành công ISO 9000 · Lãnh đạo doanh nghiệp: cam kết của lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách chất lượng và việc áp dụng hệ thống quản lý chất
40 2019-03-26 394.81 KB Quản trị doanh nghiệp Chương 8.pdf
Chương này đề cập đến các vấn đề sau: Sản phẩm và chất lượng sản phẩm Lịch sử phát triển của các quan niệm quản trị chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp Giới thiệu tóm tắt
41 2019-03-26 382.50 KB Bạc Liêu.doc
Tỉnh Bạc Liêu nằm ở miền Tây Nam Bộ, thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có toạ độ từ 9000’00’’ đến 9037’30’’ vĩ độ bắc và từ 105015’00” đến 105052’30”
42 2019-03-26 121.50 KB ISO 9000 với việc cải tiến các hoạt động của doanh nghiệp.doc
Vận dụng triết lý quản trị của Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000' target='_blank' class='dictionaryreplace' title='click vào để xem nghĩa của từ'>ISO 9000 để cải tiến các hoạt động liên quan đến chất
43 2019-03-26 234.97 KB Testing workflow.pdf
Khi nghiên cứu tài liệu này, sẽ giúp bạn: Thiết lập được phương pháp kiểm soát theo quá trình. Phương pháp setup các loại tài liệu quản lý như sổ tay, thủ tục, quy định,
44 2019-03-26 1.33 MB Kỹ năng kiểm soát quá trình MBP.pdf
Khi nghiên cứu tài liệu này, sẽ giúp bạn: Thiết lập được phương pháp kiểm soát theo quá trình. Phương pháp setup các loại tài liệu quản lý như sổ tay, thủ tục, quy định,
45 2019-03-26 441.82 KB ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý...
Luận văn tốt nghiệp: Đề tài: ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam
46 2019-03-26 201.50 KB Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp.doc
Chương này đề cập đến các vấn đề sau: Sản phẩm và chất lượng sản phẩm. Lịch sử phát triển của các quan niệm quản trị chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp. Giới thiệu tóm tắt
47 2019-03-26 32.50 KB Chứng nhận chất lượng trong thương mại quốc tế.doc
Chứng nhận chất lượng trong thương mại quốc tế Những tổ chức phi chính phủ ở trên thế giới từ lâu đã hình thành, được nhiều nước công nhận trong việc cấp giấy chứng nhận về HACCP, về ISM Code, hay giấy chứng
48 2019-03-26 125.50 KB QUI TRINH XAY DUNG ISO 9000.doc
Đối với bất kỳ tổ chức nào, cách duy nhất để giữ được khách hàng chính là việc cam kết với vấn đề chất lượng
49 2019-03-26 35.00 KB Các bước áp dụng ISO 9000.doc
Một tổ chức hỗ trợ chuyên nghiệp với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp rất nhiều trong việc rút ngắn thời gian tiến tới chứng nhận, giúp các doanh nghiệp đi đúng hướng và tránh
50 2019-03-26 1.34 MB QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG.pdf
Các vấn đề cơ bản trong quản lý chất lượng Các chuẩn mực trong quản lý chất lượng Xây dựng HTCL dựa trên ISO 9000 Total Quality Management Quality Analysis Cost Control Các kỹ thuật quản lý chất lượng

First | Prev | [1] 2 | Next | Last