Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'avc': 4434 (4434) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 89 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-06-13 31.62 GB Way.Down.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San Synced.mkv
2 2021-06-12 40.01 GB Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
3 2021-06-12 43.19 GB Godzilla.Vs.Kong.2021.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 CYBER.iso
4 2021-06-11 35.88 GB Way Down 2021 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 UNTOUCHED.iso
5 2021-06-10 23.11 GB Flashback 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
6 2021-06-10 20.22 GB Flashback.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
7 2021-06-09 30.81 GB Independence Day 1996 Extended Cut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
8 2021-06-08 34.92 GB Proximity 2020 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 Zero..mkv
9 2021-06-08 23.81 GB Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
10 2021-06-08 28.80 GB Godzilla.vs.Kong.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
11 2021-06-05 37.93 GB Shock.Wave.2.2020.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
12 2021-06-02 24.33 GB The Quick and the Dead 1995 Uncut 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD...
13 2021-05-31 25.99 GB The Machinist 2004 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
14 2021-05-30 41.52 GB The Courier 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
15 2021-05-29 31.35 GB The.Courier.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
16 2021-05-29 31.97 GB The Nest 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 iNTEGRUM.iso
17 2021-05-29 30.92 GB The Quick and the Dead 1995 UNCUT 1080p CEE Blu ray AVC TrueHD 5.1 SSG.iso
18 2021-05-29 39.42 GB The Last Castle 2001 1080p EUR Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 NEWHAM.iso
19 2021-05-29 33.01 GB The.Last.Castle.2001.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
20 2021-05-28 34.06 GB Bronx 2020 1080p GER Blu ray AVC DTS HD MA 5 1 GMB.iso
21 2021-05-28 26.91 GB Bronx 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
22 2021-05-25 46.52 GB The Silence of the Lambs 1991 1080p REMASTERED Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 CiNEMATiC.iso
23 2021-05-25 33.50 GB The Silence of the Lambs 1991 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet PDV Mux San.mkv
24 2021-05-24 25.68 GB The.Nest.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
25 2021-05-21 44.67 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.Tru...
26 2021-05-20 55.04 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC...
27 2021-05-19 46.26 GB Chaos Walking 2021 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 BHD.iso
28 2021-05-19 28.70 GB Chaos.Walking.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
29 2021-05-19 44.99 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 ZACK.mkv
30 2021-05-18 31.85 GB The House That Jack Built 2018 Uncut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
31 2021-05-16 43.90 GB Raya.and.the.Last.Dragon.2021.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 BHD.iso
32 2021-05-16 21.99 GB Shade.2003.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 OPTiCAL.iso
33 2021-05-16 29.72 GB The House That Jack Built 2018 Uncut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
34 2021-05-15 38.82 GB Minari 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
35 2021-05-15 33.03 GB Minari 2021 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
36 2021-05-15 27.76 GB The Father 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
37 2021-05-15 22.20 GB The.Father.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
38 2021-05-15 20.56 GB Shade 2003 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
39 2021-05-12 31.20 GB Crisis.2021.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 iNTEGRUM.iso
40 2021-05-12 29.33 GB Crisis.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT.mkv
41 2021-05-12 20.61 GB My Wife is a Gangster 3 2006 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 NMC.iso
42 2021-05-11 33.71 GB Aliens.1986.Special.Edition.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT Sub Viet PDV Mux San.mkv
43 2021-05-11 26.86 GB Raya and the Last Dragon 2021 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD...
44 2021-05-10 44.52 GB Aliens 1986 2in1 Theatrical and Special Edition 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
45 2021-05-10 42.65 GB Alien 1979 2in1 Theatrical and Directors Cut 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
46 2021-05-10 20.42 GB Humanoids from the Deep 1980 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 2.0 HDT.mkv
47 2021-05-09 21.63 GB No.Mercy.1986.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.2.0 v99.iso
48 2021-05-07 24.19 GB Alien.1979.Directors.Cut.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
49 2021-05-05 20.38 GB No.Mercy.1986.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.2.0 HDT.mkv
50 2021-05-03 39.35 GB The.Mauritanian.2021.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 BHD.iso

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 89 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X