Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'avc': 7778 (7778) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 156 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-10-21 29.83 GB Kalashnikov 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
2 2020-10-20 35.70 GB Tremors.Shrieker.Island.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 MTeam.iso
3 2020-10-20 26.41 GB Tremors Shrieker Island 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
4 2020-10-15 20.73 GB Fukushima.50.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.5.1 HDT Sub Viet Mux San Fixed Synce.mkv
5 2020-10-14 26.29 GB A Good Day To Die Hard 2013 Vie Extended 1080p Blu Ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 BDViet Zero..mkv
6 2020-10-14 29.39 GB Die Hard 4 Live Free Or Die Hard 2007 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 CHDBits Zero..m2ts
7 2020-10-14 29.28 GB Die.Hard.With.a.Vengeance.1995.ViE.1080p.BluRay.AVC.DTS HD.MA.5.1 VAV Zero..mkv
8 2020-10-13 23.28 GB Fukushima 50 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 TTG.iso
9 2020-10-13 24.36 GB Neighbors 2014 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub PDV Mux San.mkv
10 2020-10-12 25.22 GB Rzhev 2019 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet) Zero..mkv
11 2020-10-12 22.84 GB Protege.2007..VIE.1080p.Bluray.REMUX.AVC.DTS HD.MA7.1 HDVN Zero..mkv
12 2020-10-12 22.40 GB Neighbors 2 Sorority Rising 2016 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
13 2020-10-12 35.32 GB Die Hard 1988.VIE.1080p CEE Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 Zero..mkv
14 2020-10-11 24.35 GB El.Camino.A.Breaking.Bad.Movie.2019.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
15 2020-10-10 27.72 GB Die.Hard.2.1990.VIE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HDMA5.1 Zero..mkv
16 2020-10-10 19.58 GB The 2nd 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
17 2020-10-10 16.84 GB The 2nd 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
18 2020-10-10 30.27 GB Brotherhood of Blades II The Infernal Battlefield 2017.VIE. 1080p...
19 2020-10-10 21.88 GB The Wall 2017.VIE. 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Zero..mkv
20 2020-10-10 34.43 GB Lone.Survivor.2013.ViE.1080p.BluRay.AVC.DTS HD.MA5.1 VAV Zero..mkv
21 2020-10-09 18.67 GB Beasts That Cling to the Straw 2020 1080p BluRay Remux AVC TrueHD 5.1 MBH (Sub Viet) Zero..mkv
22 2020-10-09 44.62 GB The Raid 2 2014 Uncut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San EVENT2.mkv
23 2020-10-09 19.16 GB Brotherhood.of.Blades.2014.ViE.1080p.BlaRay.AVC.DTS HD.MA.5.1 VAV Zero..mkv
24 2020-10-08 29.63 GB The Man from Nowhere 2010 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA...
25 2020-10-08 22.28 GB Radius 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Thuyet Minh Zero..mkv
26 2020-10-07 22.96 GB Ava 2020 1080p AUS Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 Cult.s 2EVENT.iso
27 2020-10-07 42.99 GB The Other Guys 2010 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 CHDBits.iso
28 2020-10-06 18.02 GB SPL3 Paradox 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT Zero..mkv
29 2020-10-05 35.07 GB SPL.2.A.Time.For.Consequences.2015.ViE.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 Zero..mkv
30 2020-10-05 20.78 GB Sát Phá Lang Kill Zone 2005 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 7.1 Zero..mkv
31 2020-10-05 17.97 GB Raped by an Angel 2 1998 BluRay REMUX 1080p AVC TrueHD5.1 2Audio CHD.mkv
32 2020-10-05 18.54 GB Body Weapon 1999 BluRay REMUX 1080p AVC TrueHD5.1 2Audio CHD.mkv
33 2020-10-05 18.54 GB Body Weapon 1999 BluRay REMUX 1080p AVC TrueHD5.1 2Audio CHD.mkv
34 2020-10-04 20.86 GB 127 Hours 2010 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet) Zero..mkv
35 2020-10-04 37.55 GB Target.Number.One.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 BeyondHD.iso
36 2020-10-04 23.21 GB The.Doorman.2020.1080p.Blu Ray.AVC.TrueHD.5.1 BHD.iso
37 2020-10-04 20.21 GB The.Tax.Collector.2020.1080p.Blu Ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 BHD.iso
38 2020-10-04 17.80 GB The.Doorman.2020.1080p.Blu Ray.Remux.AVC.TrueHD.5.1 HDT EVENT2.mkv
39 2020-10-04 16.61 GB The Tax Collector 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5 1 HDT EVENT2.mkv
40 2020-10-04 22.48 GB The Translators 2019 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1 CHDBits.iso
41 2020-10-04 19.52 GB The Translators 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT.mkv
42 2020-10-03 22.68 GB The.Silencing.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 BeyondHD.iso
43 2020-10-02 19.61 GB The Diabolical 2015.VIE. BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA5.1 JoRo Zero..mkv
44 2020-10-01 1.32 GB The Conmen in Vegas (1999).VIE.BluRay.1080p.AVC.TrueHD7.1.DDEX5.1 CHDBits ZTran.mp4
45 2020-10-01 3.34 GB The Colony 2013 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet) Zero..mkv
46 2020-10-01 1.53 GB Black.Mask.1996.VIE.BluRay.REMUX.1080p.AVC.UNCUT.DTS HD.MA7.1 HDVN Zero..mkv
47 2020-10-01 20.43 GB The Diabolical 2015 BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA5.1 JoRo.m2ts
48 2020-10-01 19.61 GB The Diabolical 2015.VIE. BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA5.1 JoRo.mkv
49 2020-10-01 33.47 GB The Viral Factor 2012 1080p Blu ray REMUX AVC ViE TrueHD 7.1 HDVN Zero..mkv
50 2020-10-01 21.23 GB Black.Water.Abyss.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 MTeam.iso

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 156 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X