Tìm kiếm : Atmos (đuôi file: iso) Thấy 127 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 7 Show 1 - 20 of 127

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-04-10 45.07 GB Glass.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
2 2019-02-18 42.30 GB Overlord.2018.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
3 2019-12-23 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
4 2020-01-03 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
5 2022-10-22 41.29 GB Nope.2022.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
6 2019-02-24 43.10 GB Creed.II.2018.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
7 2024-02-01 30.66 GB DogMan.2023.1080p.FRA.Blu ray.AVC.Atmos.TrueHD7.1.iso
8 2024-02-23 78.96 GB Migration.2023.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
9 2023-09-06 34.93 GB AIR 2023 1080p Blu ray AVC TrueHD 7.1 Atmos.iso
10 2022-11-20 44.94 GB Emergency.Declaration.2021.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
11 2022-12-10 85.47 GB Smile.2022.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
12 2019-10-02 34.20 GB Annabelle.Comes.Home.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
13 2019-08-03 59.95 GB Avengers.Endgame.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
14 2019-02-02 58.42 GB Widows.2018.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
15 2019-02-14 59.74 GB Overlord.2018.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
16 2020-03-03 86.11 GB Midway.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
/Phim 4K (2160P)
17 2024-02-12 48.45 GB The.Marvels.2023.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
18 2024-01-11 54.02 GB Life.2017.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
19 2023-04-02 39.88 GB Annabelle Creation 2017 TW Blu Ray 1080p AVC Atmos TrueHD7.1.iso
20 2022-02-12 57.82 GB Infinite.2021.UHD.Blu ray.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1.iso

1 2 3 4 5 ... 7 Show 1 - 20 of 127