Tìm kiếm : Atmos (đuôi file: iso) Thấy 147 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 8 Show 1 - 20 of 147

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2022-10-22 41.29 GB Nope.2022.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
2 2020-01-03 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
3 2019-12-23 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
4 2019-04-10 45.07 GB Glass.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
5 2019-02-18 42.30 GB Overlord.2018.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
6 2022-10-29 45.54 GB Hunter.Killer.2018.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
7 2021-06-21 61.37 GB Nobody.2021.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
8 2022-11-20 44.94 GB Emergency.Declaration.2021.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
9 2022-07-04 83.05 GB Stripes 1981 UHD Bluray HDR10 True Atmos MA MS 4K4U.ISO
10 2022-06-13 53.41 GB Morbius.2022.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos HDO.iso
11 2019-02-24 43.10 GB Creed.II.2018.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
12 2021-12-04 46.58 GB Dune 2021 1080p ViE BluRay AVC Atmos TrueHD 7.1 NM21.iso
13 2022-10-26 89.65 GB Nope.2022.IMAX.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos B0MBARDiERS.iso
14 2022-10-26 44.82 GB Nice View 2022 CHN Blu ray 1080p AVC Dolby Atmos Chloe.iso
15 2022-10-15 82.06 GB Bullet.Train.2022.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
16 2021-08-05 72.86 GB Spiral.2021.2160p.UHD.BluRay.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 MTeam.iso
17 2020-03-03 86.11 GB Midway.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
/Phim 4K (2160P)
18 2022-11-20 53.68 GB Higher.Power.2018.2160p.UHD.BluRay.HEVC.Atmos.TrueHD.7.1.iso
19 2022-07-01 56.75 GB Peninsula.2020.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
20 2022-04-20 45.90 GB Moonfall 2022 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 BHD.iso

1 2 3 4 5 ... 8 Show 1 - 20 of 147