Tìm kiếm : Atmos (đuôi file: iso) Thấy 173 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 9 Show 1 - 20 of 173

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-12-23 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
(hungdaitavip)
2 2020-01-03 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
(fs2019)
/Phim tong hop
3 2022-02-12 45.84 GB Rampage 2018 3D BluRay 1080p AVC Atmos TrueHD7 1.iso
(xemaydinhso2)
4 2022-04-27 45.63 GB Moonfall.2022.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(xemaydinhso2)
5 2019-07-22 45.88 GB Hellboy.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
(hungdaitavip)
6 2019-06-29 44.51 GB Shazam.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(hungdaitavip)
7 2019-06-16 41.20 GB Us.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(hungdaitavip)
8 2019-04-10 45.07 GB Glass.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(hungdaitavip)
9 2019-02-18 42.30 GB Overlord.2018.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(hungdaitavip)
10 2021-06-21 61.37 GB Nobody.2021.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(hungdaitavip)
11 2019-12-23 53.03 GB Joker.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
(hungdaitavip)
12 2022-06-13 53.41 GB Morbius.2022.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos HDO.iso
(xemaydinhso2)
13 2022-04-26 86.77 GB Moonfall.2022.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(xemaydinhso2)
14 2019-02-24 43.10 GB Creed.II.2018.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
(hungdaitavip)
15 2021-12-04 46.58 GB Dune 2021 1080p ViE BluRay AVC Atmos TrueHD 7.1 NM21.iso
(linhlee0709)
16 2020-03-03 86.11 GB Midway.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
(fs2019)
/Phim 4K (2160P)
17 2022-06-03 43.81 GB Ambulance.2022.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 AKENATON.iso
(hungdaitavip)
18 2022-01-22 38.66 GB Infinite.2021.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BHD.iso
(xemaydinhso2)
19 2022-03-30 61.06 GB Nightmare.Alley.2021.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
(xemaydinhso2)
20 2022-02-26 43.57 GB The.Matrix.Resurrections.2021.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(xemaydinhso2)

1 2 3 4 5 ... 9 Show 1 - 20 of 173