Tìm kiếm : Business Thấy 484 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 25 Show 1 - 20 of 484

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2020-11-24 3.11 MB corporative business invoice business card.zip
2 2019-03-26 145.50 KB Business plan for startup business.doc
The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that you. The
3 2020-11-24 9.44 MB corporative business invoice business card (1).zip
4 2019-03-26 504.04 KB Business Plan for a Startup Business.pdf
The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that you want,
5 2019-03-26 145.50 KB Business Plan for a Startup Business.doc
The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that you want,
6 2019-03-26 145.50 KB Business Plan for a Startup Business.doc
Kế hoạch kinh doanh
7 2019-03-26 972.79 KB Business Economics.pdf
What is Economics? Economics is not a natural science, i.e. it is not concerned with studying the physical world like chemistry, biology. Social sciences are connected with the study of people in society. It is not possible to conduct laboratory experiments,
8 2019-03-26 101.97 KB business plan.pdf
Trong kinh doanh, mọi thứ đều rất công bằng: nếu bạn muốn có tiền của nhà đầu tư, bạn phải trình bày cho họ các kế hoạch kinh doanh khả thi. Kể cả khi bạn viết một bản tóm tắt quản trị sơ lược 12 trang hay
9 2019-03-26 101.97 KB business plan.pdf
Trong kinh doanh, mọi thứ đều rất công bằng: nếu bạn muốn có tiền của nhà đầu tư, bạn phải trình bày cho họ các kế hoạch kinh doanh khả thi. Kể cả khi bạn viết một bản tóm tắt quản trị sơ lược 12 trang hay một kế hoạch kinh doanh chính thức dài 70 trang.
10 2019-03-26 1,013.51 KB BUSINESS STRATEGY.pdf
Strategic decisions are rarely straightforward or simple. This is because they involve value judgments that depend to a large degree on people’s attitudes, perceptions and assumptions. This is why so many strategic decisions turn out to be ill-judged. 
11 2016-05-19 96.96 MB Harvard Business.rar
12 2019-03-26 162.00 KB BUSINESS PLAN.doc
13 2019-03-26 1.06 MB Intercultural Business.pdf
Business
14 2015-11-06 61.50 KB Mobile Business.doc
15 2019-03-26 713.79 KB Solutions for small business business planning and financial forecasting.pdf
This document has been developed for the Internet by the Ministry of Competition, Science and Enterprise, Province of British Columbia and Western Economic Diversification, Federal Government of Canada.
16 2018-04-30 319.17 MB Farm Business Unity.rar
17 2019-03-26 1.59 MB Business & Industrial Marketing.pdf
Như một thuê bao tạp chí này, bạn có thể hưởng lợi từ ngay lập tức, điện tử truy cập đến danh hiệu này thông qua Emerald Management Xtra. của bạn truy cập bao gồm một loạt các tính năng làm
18 2019-03-26 32.88 KB Business Meeting 2.pdf
    Đề thi thử đại học tham khảo dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng luyện tập và củng cố lại kiến  
19 2019-03-26 4.17 MB 583TGp business light.ppt
20 2019-03-26 1.62 MB 571TGp business light.ppt

1 2 3 4 5 ... 25 Show 1 - 20 of 484