Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'chd': 2810 (2810) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 57 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-02-20 11.07 GB The.Croods.A.New.Age.2020.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Long Tieng.mkv
2 2021-02-19 14.05 GB Monster.Hunter.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
3 2021-02-19 9.65 GB Monster.Hunter.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
4 2021-02-19 14.35 GB Monster.Hunter.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 CHD Sub Viet Mux San.mkv
5 2021-02-16 7.14 GB The.Croods.A.New.Age.2020.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
6 2021-02-16 11.75 GB The.Croods.A.New.Age.2020.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 CHD Sub Viet Mux San.mkv
7 2021-02-16 17.97 GB Wrong.Turn.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
8 2021-02-16 6.82 GB Wrong.Turn.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
9 2021-02-15 13.56 GB Horizon.Line.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
10 2021-02-15 6.56 GB Horizon.Line.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
11 2021-02-15 11.90 GB The.Swordsman.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
12 2021-02-15 5.10 GB The.Swordsman.2020.Bluray.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
13 2021-02-12 4.88 GB The.Infernal.Walker.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
14 2021-02-12 9.65 GB The.Infernal.Walker.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
15 2021-02-12 15.62 GB The Infernal Walker 2020 ViE 1080p BluRay DTS HD MA 7.1 x264 CHD Thuyet Minh.mkv
16 2021-02-12 8.82 GB The Infernal Walker 2020 ViE 1080p BluRay DTS HD MA 7.1 10bit x265 CHD Thuyet Minh.mkv
17 2021-02-12 10.43 GB The Infernal Walker 2020 ViE 1080p BluRay DTS ES x264 CHD Thuyet Minh.mkv
18 2021-01-20 7.18 GB Spell.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
19 2021-01-20 4.96 GB Max.Cloud.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
20 2021-01-20 5.92 GB Skylines.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
21 2021-01-20 6.38 GB Jiu.Jitsu.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
22 2021-01-07 10.18 GB Vanguard 2020 ViE 1080p BluRay DTS HD MA Matrix 6.1 10bit x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
23 2021-01-07 12.04 GB Wanted.2008.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264 CHD.VAV Zero..mkv
24 2020-12-26 9.94 GB Ninja.Assassin.2009.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.x264 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
25 2020-12-26 8.46 GB Ninja.Assassin.2009.BluRay.1080p.DTS.x264 CHD.mkv
26 2020-12-23 14.03 GB Vanguard 2020 ViE 1080p Blu ray DTS ES Matrix 6.1 x264 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
27 2020-12-23 17.33 GB Vanguard 2020 ViE 1080p Blu ray DTS HD MA Matrix 6.1 x264 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
28 2020-12-22 13.21 GB Vanguard 2020 ViE Bluray 1080p TrueHD 5.1 x264 CHD.mkv
29 2020-12-20 6.90 GB Vanguard 2020 1080p Blu ray DTS HD MA Matrix 6.1 10bit x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
30 2020-12-20 14.05 GB Vanguard 2020 1080p Blu ray DTS HD MA Matrix 6.1 x264 CHD Sub Viet Mux San.mkv
31 2020-12-18 10.43 GB Fatman.2020.BluRay.1080p.TrueHD5.1.x264 CHD.mkv
32 2020-12-17 5.79 GB Fatman.2020.BluRay.1080p.TrueHD5.1.x265.10bit CHD.mkv
33 2020-12-08 11.46 GB Honest.Thief.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
34 2020-12-08 5.29 GB Honest.Thief.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
35 2020-12-07 15.83 GB Tenet.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
36 2020-12-03 16.81 GB The.Big.Short.2015.BluRay.1080p.DTS HD.MA.7.1.x264 CHD.mkv
37 2020-12-03 11.43 GB The.Big.Short.2015.BluRay.1080p.DTS HD.MA.7.1.x265.10bit CHD.mkv
38 2020-12-02 9.40 GB Greenland.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
39 2020-12-02 13.92 GB Greenland.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x264 CHD.mkv
40 2020-11-22 4.44 GB Upgrade.2018.ViE.720p.BluRay.DTS.x264 CHD Zero..mkv
41 2020-11-16 10.09 GB The.New.Mutants.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
42 2020-11-15 15.30 GB Ad.Astra.2019.VIE.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x264 CHD Zero..mkv
43 2020-11-13 6.96 GB Unhinged.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
44 2020-11-12 5.60 GB Unhinged.2020.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
45 2020-11-12 11.39 GB Unhinged.2020.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
46 2020-11-11 15.30 GB Ad.Astra.2019.VIE.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x264 CHD.mkv
47 2020-11-07 13.55 GB The.New.Mutants.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x264 CHD.mkv
48 2020-11-07 6.80 GB The.New.Mutants.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x265.10bit CHD.mkv
49 2020-11-06 31.73 GB The.Last.Tycoon.2012.BluRay.REMUX.1080p.AVC.DTS HDMA7.1 CHD+Zero..ts
50 2020-11-06 10.63 GB The.Last.Tycoon.2012..VIE.1080p.Blu ray.DTS.x264 CHD Mr.Tom+Zero..mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 57 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X