Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'chd': 1184 (1184) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-05-14 6.76 GB Minari.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
2 2021-05-13 11.46 GB The.Father.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
3 2021-05-13 5.68 GB The.Father.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
4 2021-04-26 6.41 GB The.Marksman.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
5 2021-04-26 6.67 GB The.Virtuoso.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
6 2021-04-26 13.93 GB The.Virtuoso.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
7 2021-04-26 7.37 GB The.Little.Things.2021.BluRay.1080p.DTS HD.MA5.1.x265.10bit CHD.mkv
8 2021-04-26 15.34 GB The.Little.Things.2021.BluRay.1080p.DTS HD.MA5.1.x264 CHD.mkv
9 2021-04-26 8.60 GB Judas.and.the.Black.Messiah.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
10 2021-04-26 17.13 GB Judas.and.the.Black.Messiah.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
11 2021-04-18 6.02 GB Vanquish.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
12 2021-04-18 12.61 GB Vanquish.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
13 2021-04-16 5.31 GB The Final Stand 2020 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 10bit x265 CHD.mkv.mkv
14 2021-04-16 5.97 GB Russkiy.Reyd.(2020).1080p BluRay.DTS HD.MA5.1.10bit.x265 CHD.mkv
15 2021-03-19 11.01 GB Ip.Man.Kung.Fu.Master.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
16 2021-03-19 14.50 GB Ip.Man.Kung.Fu.Master.2019.ViE.1080p.USA.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 CHD Thuyet Minh.mkv
17 2021-03-17 8.60 GB News.of.the.World.2020.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
18 2021-03-15 28.52 GB Wonder.Woman.1984.(2020).IMAX.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.HDR.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
19 2021-03-15 34.83 GB Wonder.Woman.1984.(2020).ViE.IMAX.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.At...
20 2021-03-14 10.25 GB Wonder.Woman.1984.2020.REPACK2.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
21 2021-03-01 19.00 GB Monster.Hunter.2020.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.7.1.HDR.x265 CHD Sub Viet PDV Mux San.mkv
22 2021-02-19 14.05 GB Monster.Hunter.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
23 2021-02-19 9.65 GB Monster.Hunter.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
24 2021-02-16 11.75 GB The.Croods.A.New.Age.2020.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 CHD Sub Viet Mux San.mkv
25 2021-02-16 6.82 GB Wrong.Turn.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
26 2021-02-15 5.10 GB The.Swordsman.2020.Bluray.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
27 2021-02-12 4.88 GB The.Infernal.Walker.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
28 2021-02-12 8.82 GB The Infernal Walker 2020 ViE 1080p BluRay DTS HD MA 7.1 10bit x265 CHD Thuyet Minh.mkv
29 2021-01-20 7.18 GB Spell.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
30 2021-01-07 12.04 GB Wanted.2008.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264 CHD.VAV Zero..mkv
31 2020-12-23 14.03 GB Vanguard 2020 ViE 1080p Blu ray DTS ES Matrix 6.1 x264 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
32 2020-12-23 17.33 GB Vanguard 2020 ViE 1080p Blu ray DTS HD MA Matrix 6.1 x264 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
33 2020-12-22 13.21 GB Vanguard 2020 ViE Bluray 1080p TrueHD 5.1 x264 CHD.mkv
34 2020-12-20 6.90 GB Vanguard 2020 1080p Blu ray DTS HD MA Matrix 6.1 10bit x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
35 2020-12-20 14.05 GB Vanguard 2020 1080p Blu ray DTS HD MA Matrix 6.1 x264 CHD Sub Viet Mux San.mkv
36 2020-12-08 11.46 GB Honest.Thief.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
37 2020-12-08 5.29 GB Honest.Thief.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
38 2020-12-07 15.83 GB Tenet.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
39 2020-12-02 9.40 GB Greenland.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
40 2020-11-22 4.44 GB Upgrade.2018.ViE.720p.BluRay.DTS.x264 CHD Zero..mkv
41 2020-11-16 10.09 GB The.New.Mutants.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
42 2020-11-15 15.30 GB Ad.Astra.2019.VIE.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x264 CHD Zero..mkv
43 2020-11-13 6.96 GB Unhinged.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
44 2020-11-12 5.60 GB Unhinged.2020.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
45 2020-11-12 11.39 GB Unhinged.2020.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
46 2020-11-11 15.30 GB Ad.Astra.2019.VIE.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x264 CHD.mkv
47 2020-11-07 6.80 GB The.New.Mutants.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x265.10bit CHD.mkv
48 2020-11-06 31.73 GB The.Last.Tycoon.2012.BluRay.REMUX.1080p.AVC.DTS HDMA7.1 CHD+Zero..ts
49 2020-11-06 10.63 GB The.Last.Tycoon.2012..VIE.1080p.Blu ray.DTS.x264 CHD Mr.Tom+Zero..mkv
50 2020-10-06 13.42 GB The.Other.Guys.2010.Blu ray.1080p.DTS HD.MA 5.1.x264 CHD.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X