Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online


Tổng số tìm thấy chuỗi 'chd': 2647 (2647) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 53 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-07-28 6.83 GB Trolls.2016.BluRay.1080p.DTS HD.MA.7.1.x265.10bit CHD.mkv
2 2020-07-20 7.78 GB Bacurau.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
3 2020-07-20 17.13 GB Bacurau.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
4 2020-07-20 8.39 GB Gundala.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
5 2020-07-20 15.52 GB Gundala.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
6 2020-07-20 6.68 GB Resistance.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
7 2020-07-20 13.15 GB Resistance.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
8 2020-07-20 6.33 GB The.Other.Lamb.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
9 2020-07-20 12.31 GB The.Other.Lamb.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
10 2020-07-18 6.17 GB Edge.of.Darkness.2010.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
11 2020-07-18 10.69 GB Edge.of.Darkness.2010.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x264 CHD.mkv
12 2020-07-16 5.79 GB Survive.the.Night.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
13 2020-07-16 12.59 GB Survive.the.Night.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
14 2020-07-15 9.22 GB Inheritance 2020 ViE 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 10bit x265 CHD Thuyet Minh.mkv
15 2020-07-15 10.00 GB Conan.The.Barbarian.2011.BluRay.1080p.DTS.x264 CHD.mkv
16 2020-07-13 13.12 GB Inheritance.2020.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.x264 CHD.mkv
17 2020-07-13 5.61 GB Inheritance.2020.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.x265.10bit CHD.mkv
18 2020-07-12 8.50 GB Marriage.Story.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
19 2020-07-12 16.71 GB Marriage.Story.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
20 2020-07-09 13.97 GB Swordsmen.2011.BluRay.1080p.TrueHD5.1.x264 CHD.mkv
21 2020-07-09 6.71 GB Swordsmen.2011.BluRay.1080p.TrueHD5.1.x265.10bit CHD.mkv
22 2020-07-02 80.02 KB My Spy 2020 1080p AUS and GER BluRay DTS HD MA 5.1 x264 TayTO CHD All BluRay Vietnamese.rar
23 2020-06-29 5.84 GB Proximity 2020 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 10bit x265 CHD.mkv
24 2020-06-29 15.27 GB Proximity.2020.1080p.BluRay.DTS HD MA 5.1.x264 CHD.mkv
25 2020-06-29 5.37 GB Trolls.World.Tour.2020.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
26 2020-06-29 10.10 GB Trolls.World.Tour.2020.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
27 2020-06-25 5.83 GB Born To Fight 2004 ViE 720p BluRay DTS ES x264 CHD.mkv
28 2020-06-25 4.38 GB Born To Fight 2004 720p BluRay DTS x264 CHD Sub Viet Mux San.mkv
29 2020-06-22 5.51 GB Force.of.Nature.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
30 2020-06-10 5.46 GB Sniper.Assassin s.End.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA5.1.x265.10bit CHD.mkv
31 2020-06-06 5.23 GB Bad.Guys.The.Movie.2019.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
32 2020-06-02 5.43 GB The.Hunt.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x265.10bit CHD.mkv
33 2020-06-02 11.33 GB The.Hunt.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x264 CHD.mkv
34 2020-06-02 14.75 GB The.Hunt.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 CHD.mkv
35 2020-06-02 8.85 GB The.Hunt.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD.mkv
36 2020-05-29 10.68 GB The.Blackout.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
37 2020-05-29 17.65 GB The.Blackout.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
38 2020-05-24 9.00 GB Ashfall.2019.BluRay.1080p.TrueHD5.1.x265.10bit CHD.mkv
39 2020-05-12 13.76 GB Jade Dynasty 2019 ViE 1080p BluRay TrueHD5.1 x264 CHD.mkv
40 2020-05-12 7.67 GB Jade.Dynasty.2019.BluRay.1080p.TrueHD5.1.x265.10bit CHD.mkv
41 2020-05-12 11.79 GB Jade.Dynasty.2019.BluRay.1080p.TrueHD5.1.x264 CHD.mkv
42 2020-05-05 14.46 GB Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley...
43 2020-05-04 11.17 GB Fantasy.Island.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
44 2020-05-04 7.38 GB Fantasy.Island.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
45 2020-05-03 7.50 GB The.Call.of.the.Wild.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x265.10bit CHD.mkv
46 2020-05-03 9.52 GB The.Call.of.the.Wild.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x264 CHD.mkv
47 2020-05-03 7.24 GB Birds.of.Prey.And.the.Fantabulous.Emancipation.of.One.Harley...
48 2020-05-03 12.32 GB Birds.of.Prey.And.the.Fantabulous.Emancipation.of.One.Harley...
49 2020-04-28 13.68 GB Bloodshot 2020 ViE 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 x264 CHD.mkv
50 2020-04-26 8.28 GB Bloodshot.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 53 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X