Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'chd': 2781 (2781) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 56 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-11-22 4.44 GB Upgrade.2018.ViE.720p.BluRay.DTS.x264 CHD Zero..mkv
2 2020-11-16 10.09 GB The.New.Mutants.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
3 2020-11-15 15.30 GB Ad.Astra.2019.VIE.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x264 CHD Zero..mkv
4 2020-11-13 6.96 GB Unhinged.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
5 2020-11-12 5.60 GB Unhinged.2020.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
6 2020-11-12 11.39 GB Unhinged.2020.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
7 2020-11-11 15.30 GB Ad.Astra.2019.VIE.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x264 CHD.mkv
8 2020-11-07 13.55 GB The.New.Mutants.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x264 CHD.mkv
9 2020-11-07 6.80 GB The.New.Mutants.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x265.10bit CHD.mkv
10 2020-11-06 31.73 GB The.Last.Tycoon.2012.BluRay.REMUX.1080p.AVC.DTS HDMA7.1 CHD+Zero..ts
11 2020-11-06 10.63 GB The.Last.Tycoon.2012..VIE.1080p.Blu ray.DTS.x264 CHD Mr.Tom+Zero..mkv
12 2020-10-17 6.44 GB Raped.by.an.Angel.4.The.Rapist‘s.Union.1999.BluRay.1080.TrueHD5.1.x265.10bit CHD.mkv
13 2020-10-17 12.21 GB Raped.by.an.Angel.4.The.Rapist‘s.Union.1999.BluRay.1080.TrueHD5.1.x264 CHD.mkv
14 2020-10-06 8.50 GB The.Other.Guys.2010.Blu ray.1080p.DTS HD.MA 5.1.x265.10bit CHD.mkv
15 2020-10-06 13.42 GB The.Other.Guys.2010.Blu ray.1080p.DTS HD.MA 5.1.x264 CHD.mkv
16 2020-10-05 17.97 GB Raped by an Angel 2 1998 BluRay REMUX 1080p AVC TrueHD5.1 2Audio CHD.mkv
17 2020-10-05 5.97 GB Raped.by.an.Angel.2.1998.BluRay.1080.TrueHD5.1.x265.10bit CHD.mkv
18 2020-10-05 12.11 GB Raped.by.an.Angel.2.1998.BluRay.1080.TrueHD5.1.x264 CHD.mkv
19 2020-10-05 18.54 GB Body Weapon 1999 BluRay REMUX 1080p AVC TrueHD5.1 2Audio CHD.mkv
20 2020-10-05 7.17 GB Body.Weapon.1999.BluRay.1080.TrueHD5.1.x265.10bit CHD.mkv
21 2020-10-05 18.54 GB Body Weapon 1999 BluRay REMUX 1080p AVC TrueHD5.1 2Audio CHD.mkv
22 2020-10-04 1.98 GB Invincible Dragon 2019 .ViE. Bluray 1080p TrueHD 5.1 x264 CHD Zero..mkv
23 2020-10-04 11.08 GB Invincible Dragon 2019 ViE Bluray 1080p TrueHD 5.1 x264 CHD Zero..mkv
24 2020-10-03 5.57 GB The.Translators.2019.BluRay.1080.TrueHD5.1.x265.10bit CHD.mkv
25 2020-10-03 12.07 GB The.Translators.2019.BluRay.1080.TrueHD5.1.x264 CHD.mkv
26 2020-10-03 6.65 GB The Silencing.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
27 2020-10-03 10.79 GB The Silencing.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x264 CHD.mkv
28 2020-10-01 1.45 GB The.Last.Tycoon.2012.VIE.1080p.Blu ray.DTS.x264 CHD Mr.Tom Zero..mp4
29 2020-10-01 11.08 GB Invincible Dragon 2019 ViE Bluray 1080p TrueHD 5.1 x264 CHD.mkv
30 2020-09-29 1.98 GB Invincible Dragon 2019 ViE Bluray 1080p TrueHD 5.1 x264 CHD ZTRAN.mkv
31 2020-09-28 42.77 GB Parasite 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 CHD...
32 2020-09-27 4.89 GB The.Shamers.Daughter.2.The.Serpent.Gift.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
33 2020-09-27 12.54 GB The.Shamers.Daughter.2.The.Serpent.Gift.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA.5.1.x264 CHD.mkv
34 2020-09-27 10.78 GB Mardaani.2.2019.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.x264 CHD.mkv
35 2020-09-27 6.80 GB Mardaani.2.2019.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.x265.10bit CHD.mkv
36 2020-09-22 12.87 GB The.Tunnel.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 CHD Sub Viet Mux San.mkv
37 2020-09-22 7.70 GB The.Tunnel.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
38 2020-09-19 5.77 GB Curiosa.2019.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
39 2020-09-19 10.05 GB Curiosa.2019.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x264 CHD.mkv
40 2020-09-11 8.08 GB Mortal.2020.FRA.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
41 2020-09-11 12.38 GB Mortal.2020.FRA.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x264 CHD.mkv
42 2020-09-11 4.85 GB Hard.Kill.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
43 2020-09-11 10.78 GB Hard.Kill.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x264 CHD.mkv
44 2020-09-07 11.77 GB Rogue.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
45 2020-09-07 11.77 GB Rogue.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
46 2020-09-03 12.76 GB A.Beautiful.Day.in.the.Neighborhood.2019.ViE.1080p.BluRay.DT...
47 2020-09-03 5.60 GB The.Champions.1983.BluRay.1080.TrueHD5.1.x265.10bit CHD.mkv
48 2020-09-03 10.47 GB The.Champions.1983.BluRay.1080.TrueHD5.1.x264 CHD.mkv
49 2020-09-02 10.51 GB Evil.Instinct.1996.Bluray.1080p.LPCM2.0.x264 CHD.mkv
50 2020-09-02 6.20 GB Evil.Instinct.1996.Bluray.1080p.LPCM2.0.x265.10bit CHD.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 56 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X