Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online


Tổng số tìm thấy chuỗi 'chdbits': 323 (323) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-07-13 41.15 GB Survive.the.Night.2020.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
2 2020-05-12 35.42 GB The Call of the Wild 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 CHDBits.iso
3 2020-05-12 22.73 GB Jade Dynasty 2019 HKG Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 CHDBits.iso
4 2020-05-06 35.42 GB The Call of the Wild 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 CHDBits.iso
5 2020-04-28 31.60 GB Bloodshot.2020.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
6 2020-04-09 33.66 GB Escape.from.Pretoria.2020.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
7 2020-03-21 44.74 GB Uncut Gems 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 CHDBits.iso
8 2020-03-09 98.95 KB Love.Letter.1995.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.2.0 CHDBits.srt
/Phim tong hop
9 2020-03-09 21.48 GB Love.Letter.1995.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.2.0 CHDBits.mkv
/Phim tong hop
10 2020-02-27 22.24 GB Abigail 2019 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1 CHDBits.iso
11 2020-02-11 33.96 GB Jojo Rabbit 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 CHDBits.iso
12 2020-02-05 56.93 GB Ford.v.Ferrari.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
13 2020-02-05 42.00 GB Ford.v.Ferrari.2019.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA7.1 CHDBits.iso
14 2020-01-30 41.08 GB White.Snake.2019.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
15 2020-01-28 40.67 GB Doctor.Sleep.2019.Directors.Cut.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
16 2020-01-16 20.92 GB Countdown.2019.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
17 2020-01-15 60.83 GB The.Jungle.Book.2016.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
18 2020-01-15 27.06 GB Trespassers.2018.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
19 2020-01-13 31.36 GB Black.and.Blue.2019.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
20 2020-01-13 31.36 GB Black.and.Blue.2019.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
21 2020-01-13 27.06 GB Trespassers.2018.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
22 2020-01-09 23.13 GB Line.of.Duty.2019.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
23 2020-01-07 83.91 GB Gemini.Man.2019.UHD.BluRay.2160p.HFR.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
24 2020-01-04 41.62 GB Maleficent.Mistress.of.Evil.2019.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA7.1 CHDBits.iso
25 2020-01-03 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
26 2020-01-03 21.67 GB Line Walker 2 Invisible Spy 2019 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
27 2020-01-02 44.13 GB Red.Cliff.Part1.2008.TW.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
28 2020-01-01 21.67 GB Line Walker 2 Invisible Spy 2019 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 CHDBits.iso
29 2019-12-23 53.03 GB Joker.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
30 2019-12-23 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
31 2019-12-11 56.09 GB Rambo Last Blood 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 CHDBits.iso
32 2019-12-10 38.79 GB Ad Astra 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 CHDBits.iso
33 2019-12-10 56.09 GB Rambo Last Blood 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 CHDBits.iso
/Phim 4K (2160P)
34 2019-11-25 22.93 GB Due.West.Our...Journay.2D.2012.BluRay.1080p.AVC.TrueHD5.1 CHDBits.iso
35 2019-11-14 87.00 KB Lord of East China Sea II 1993 Blu ray 1080p AVC Dolby Digital Audio 2 0 CHDBits.srt
36 2019-10-18 26.46 GB Inside Man Most Wanted 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 CHDBits.iso
37 2019-10-07 34.52 GB A Private War 2018 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 CHDBits.iso
38 2019-09-20 39.52 GB Shaft.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
39 2019-09-16 31.24 GB Colossal 2016 BluRay 1080p AVC DTS HD MA5.1 CHDBits.iso
40 2019-09-03 22.32 GB Mara.2018.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
41 2019-08-03 59.95 GB Avengers.Endgame.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
42 2019-07-22 45.88 GB Hellboy.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
43 2019-07-11 138.06 KB Mulan.2009.BluRay.1080p.2Audio.x264 CHDBits.srt
/Phim tong hop
44 2019-07-11 10.89 GB Mulan.2009.BluRay.1080p.2Audio.x264 CHDBits.mkv
/Phim tong hop
45 2019-07-01 40.89 GB Dumbo.2019.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
46 2019-06-23 40.89 GB Dumbo.2019.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 CHDBits.iso
47 2019-06-11 21.55 GB The Beast Stalker 2008 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1 CHDBits .00000.m2ts
/Phim tong hop
48 2019-06-10 22.32 GB The.Kid.2019.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
49 2019-06-06 22.32 GB The.Kid.2019.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
50 2019-05-26 21.79 GB The Pool 2018 1080p Blu ray AVC TrueHD 7.1 CHDBits.iso

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X