Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'cif': 15 (15) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 17.08 KB Dieu kien CIF A3 GS TS Nguyen Thi Mo.docx
2 2019-03-26 218.75 KB Điều kiện giao hàng CIF.pdf
CIF được viết tắt từ Cost Insurance and Freight nghĩa là giá thành, bảo hiểm và cước. Đây là một thuật ngữ thương mại quốc tế được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng mua bán quốc tế. Khi giá cả được nêu là CIF, nó có nghĩa là giá của bên bán hàng đã
3 2019-03-26 360.18 KB CIF manual Cao Bang.pdf
4 2019-03-26 31.00 KB câu so sanh FOB và CIF.doc
"FOB”(free on board) có nghĩa là giao hàng trên tàu, ng i bán có nghĩa v b c hàng ườ ụ ố lên trên con tàu do người mua chỉ định. Rủi ro về hàng hóa, và
5 2019-03-26 70.50 KB Nguyên nhân xuất FOB của nhìu doanh nghiệp VN.doc
Hiện nay, khoảng 80% các thương vụ của DN Việt Nam khi xuất khẩu chọn đk FOB; khi nhập khẩu chọn đk CIF, CFR.Việc lựa chọn các đk thương mại này không có lợi ở tầm vĩ mô lẫn vi mô
6 2019-03-26 119.00 KB bài tập thuế.doc
              Một đơn vị kinh  doanh thực phẩm X  có số liệu kinh doanh  cả năm 2005 như sau: A/ có các nghiệp vụ  mua bán
7 2019-03-26 196.50 KB bài tập môn thuế.doc
  BÀI 1.             Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X  có số liệu kinh doanh cả năm 2005 như sau: A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá
8 2019-03-26 264.50 KB bài tập nguyên lý kế toán.doc
Trong kỳ kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế sau: NV1: Mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng số tiền: 45.000USD (tỷ giá mua ngoại tệ là 16.000 USD). NV2: Ký quỹ ngân hàng mở LC số tiền là
9 2019-03-26 70.00 KB CIF Tiền hàng.doc
CIF Tiền hàng, bảo hiểm và cước (...cảng đến quy định) Điều kiện CIF (viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh "Cost, Insurance and Freight" dịch ra tiếng Việt là " Tiền hàng, bảo hiểm và cước") được
10 2019-03-26 104.66 KB Tiếp thị giữa các tổ chức B2B part 9.pdf
Người mua sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng, thất thoát kể từ thời điểm hàng được giao lên bong tàu hay lên phương tiện vận chuyển. Người mua, do đó, chịu trách nhiệm mua bảo hiểm và thanh
11 2018-09-05 43.50 KB Giay nop thue CIF CUV.doc
12 2018-09-05 183.50 KB 2017 224 CIF.xls
13 2018-09-05 183.00 KB 2017 091 CIF.xls
14 2018-09-05 183.00 KB 2017 139 VS CIF.xls
15 2017-05-26 10.04 KB CIF current.xlsx

First | Prev | [1] | Next | Last