Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'cnv': 14 (14) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 14.52 KB DANH SACH CNV.docx
2 2019-03-26 397.00 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Hiện nay công tác kế toán tiền lương tại các doanh nghiệp tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều phương pháp tính lương khác nhau sao cho phù hợp với đặc điểm của công ty của mình. Rất nhiều doanh nghiệp sử dụng thành công những phương pháp tính lương rất
3 2019-03-26 186.42 KB Thực trạng quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Tin học Vân Thanh.docx
. Phân loại các hình thức trả lương: + Trả lương theo THỜI GIAN: là hình thức trả lương cho người lao động, căn cứ ngày làm việc thực tế của tháng. Lương thời gian áp dụng cho nhân viên văn phòng và CNV làm việc hành chánh tại các bộ phận khác.
4 2019-03-26 142.12 KB QUY ĐỊNH VỀ VĂN HOÁ GIAO TIẾP CỦA CNV.pdf
Các quy tắc văn hoá giao tiếp với nhân viên cấp dưới: a) Mục đích và cách thức tiến hành: • Kiểm tra sự thực hiện quyết định quản trị; • Đánh giá tiến độ công việc trong
5 2019-03-26 216.80 KB Mẫu quy trình nghỉ việc.pdf
QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Xây dựng các bước quy trình nghỉ việc của CNV công ty. - Đảm bảo quyền lợi của công ty và của người nghỉ việc. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn
6 2019-03-26 152.54 KB QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC.pdf
Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau: 1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng tuần, vào
7 2019-03-26 131.57 KB QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN.pdf
Công ty chưa áp dụng hình thức định mức công việc cho nhân viên công ty, do vậy việc đánh giá số lượng công việc thực hiện của CNV phụ thuộc vào khả năng chủ động, sáng tạo
8 2019-03-26 55.50 KB BẢNG PHÂN QUYỀN CHO CNV CÔNG TY.doc
Hướng dẫn: đối với từng vị trí, xem xét từng quyền về mặt số lượng, thời gian, chất lượng (nếu được). Sau đó lập thành bảng hoàn chỉnh, chuyển vào bảng mô tả công việc.
9 2019-03-26 43.00 KB BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHONG CÁCH GIAO TIẾP CỦA CNV.doc
Để tính điểm về phong cách giao tiếp, bạn lấy tổng số câu hỏi trả lời đúng chia cho tổng số điểm nhân với 5. Trong đó 5 đỉêm là cao nhất.
10 2019-03-26 66.50 KB QUY ĐỊNH VỀ PHONG CÁCH GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ CNV.doc
Giữa đồng nghiệp với nhau cần có mối quan hệ tốt đẹp. Mọi người trong doanh nghiệp có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể phục vụ khách hàng tốt nhất. Tuy nhiên để giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp
11 2019-03-26 56.50 KB QUY ĐỊNH VỀ VĂN HOÁ GIAO TIẾP CỦA CNV.doc
Hãy tuân thủ trật tự, đẳng cấp. Có thể bạn không hợp với cấp trên trực tiếp và bạn cho rằng ông ta là người kém cỏi, không có khả năng giải quyết vấn đề. Nhưng nếu bạn “qua
12 2019-03-26 55.50 KB BẢN PHÂN QUYỀN CHO CNV CÔNG TY.doc
Bảng hướng dẫn phân quyền cho nhân viên trong công ty: đối với từng vị trí, xem xét từng quyền về mặt số lượng, thời gian, chất lượng (nếu được). Sau đó lập thành bảng hoàn chỉnh,
13 2019-03-26 54.00 KB MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN.doc
. Đánh giá về số lượng công việc: Công ty chưa áp dụng hình thức định mức công việc cho nhân viên công ty, do vậy việc đánh giá số lượng công việc thực hiện của CNV phụ
14 2017-01-12 3.91 MB DS CNV TAEKWANG VAY VON 2014 DOT 3 TRANG.xls

First | Prev | [1] | Next | Last