Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'calculating': 2 (2) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 3.57 MB Nghiên cứu ứng dụng bài toán điều khiển giao thông...
Đề tài nghiên cứu ,tổng hợp các lý thuyết tính toán của phương pháp điều khiển phối hợp đèn tín hiệu, từ đó đi lựa chọn lý thuyết phù hợp với điều kiện giao thông ở thành phố Đà Nẵng .Trên cơ sở lý thuyết đã chọn đó đề tài thiết lập các bài toán tính
2 2019-03-26 1.04 MB World Bank A Model for Calculating Interconnection Costs in ...

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X