Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'cyclone': 3 (3) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 1.50 MB [Sưu tầm] Thủ Thuật Máy Tính Phần 11.pdf
1 TỰ TAY THIẾT KẾ NHỮNG TẤM THIỆP XINH XẮN TẶNG CHO BẠN BÈ VÀ NGƯỜI THÂN VỚI ARCSOFT GREETING CARD CREATOR 2 TỰ GIẢI NÉN VÀ MÃ HOÁ VỚI ZIP 2 SECURE EXE CREATOR 3 TỰ CHẾ MỘT KIỂU FILE CHO RIÊNG MÌNH 4 TRUY NHẬP DỮ LIỆU
2 2019-03-26 329.66 KB Cyclone Design.pdf
  Cyclone Design Cyclones are very common particulate control devices used in many applications, especially those where relatively large particles need to be collected. They are not very efficient for collecting small particles because small particles
3 2019-03-26 12.65 KB Cyclone test.pdf
Durchführung Es werden 200 g Pulver 10 min im Kreislauf im Zyklon gefahren. Es muss der Wert 6 bei der Strömungsmesssonde im Zyklon eingestellt werden. Anschließend wird von dem Pulver eine Siebanalyse und ein Blech beschichtet und entsprechend

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X