Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online


Tổng số tìm thấy chuỗi 'dts': 17949 (17949) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 359 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-08-13 17.35 GB The Outpost 2020 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 x264 HDChina Sub Viet Mux San.mkv
2 2020-08-13 7.34 GB The.Outpost.2020.BluRay.720p.x264.DTS HDChina.mkv
3 2020-08-10 18.00 GB The.Outpost.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
4 2020-08-10 40.16 GB The Outpost 2020 BluRay 1080p AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
5 2020-08-10 33.99 GB The Outpost 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
6 2020-08-10 18.32 GB The.Outpost.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
7 2020-08-10 9.75 GB The.Outpost.2020.ViE.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
8 2020-08-10 16.63 GB The.Outpost.2020.1080p.BluRay.DTS.x264 iFT.mkv
9 2020-08-10 8.65 GB The.Outpost.2020.720p.BluRay.DTS.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
10 2020-08-09 7.92 GB Koma.2019.720p.BluRay.DTS.x264 iFT.mkv
11 2020-08-09 21.60 GB Koma.2019.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 iFT.mkv
12 2020-08-09 37.37 GB Koma 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 RELiGiOUS.iso
13 2020-08-07 33.07 GB Koma AKA Coma 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
14 2020-08-07 15.97 GB Koma.2019.1080p.BluRay.DTS.x264 iFT.mkv
15 2020-08-06 18.17 GB Deep Blue Sea 3 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
16 2020-08-06 13.69 GB Deep Blue Sea 3 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
17 2020-08-06 6.95 GB Deep.Blue.Sea.3.2020.1080p.BluRay.x265.10bit.DTS PTH.mkv
18 2020-08-06 9.87 GB Deep.Blue.Sea.3.2020.1080p.BluRay.x264.DTS PTH.mkv
19 2020-08-06 7.83 GB Bacurau.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.10.bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
20 2020-08-04 36.54 GB Bacurau 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
21 2020-08-04 8.70 GB Bacurau.2019.ViE.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
22 2020-08-04 14.56 GB Bacurau.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
23 2020-08-04 112.34 MB Bacurau 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Vietnamese...
24 2020-08-03 15.48 GB Bacurau 2019 ViE 1080p BluRay DTS ES x264 EA Sub Viet Thuyet Minh.mkv
25 2020-08-02 23.61 GB Force of Nature 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
26 2020-08-02 13.52 GB Force.of.Nature.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
27 2020-08-02 11.86 GB Force.of.Nature.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
28 2020-08-02 7.11 GB Force.of.Nature.2020.ViE.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
29 2020-08-02 10.00 GB Radius 2017 1080p BluRay DTS x264 LoRD.mkv
30 2020-07-31 22.28 GB Radius 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Thuyet Minh.mkv
31 2020-07-31 11.39 GB Radius 2017 ViE 1080p BluRay DTS ES x264 LoRD Thuyet Minh.mkv
32 2020-07-30 27.14 GB Starfish.2018.1080p.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 playBD.mkv
33 2020-07-30 13.52 GB Starfish.2018.1080p.BluRay.DTS.x264 iFT.mkv
34 2020-07-30 25.11 GB Swallow.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 iFT.mkv
35 2020-07-30 10.06 GB Swallow.2019.1080p.BluRay.DTS.264 iFT.mkv
36 2020-07-28 6.83 GB Trolls.2016.BluRay.1080p.DTS HD.MA.7.1.x265.10bit CHD.mkv
37 2020-07-27 30.90 GB Resistance 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
38 2020-07-26 7.38 GB Resistance.2020.720p.BluRay.DTS.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
39 2020-07-26 12.28 GB Resistance.2020.1080p.BluRay.DTS.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
40 2020-07-26 21.47 GB Paranormal Activity The Ghost Dimension 2015 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
41 2020-07-26 14.69 GB Paranormal Activity 2007 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
42 2020-07-26 21.92 GB Paranormal Activity 4 2012 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
43 2020-07-26 21.99 GB Paranormal Activity 3 2011 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
44 2020-07-26 21.97 GB Paranormal Activity 2 2010 Unrated 1080p Blu ray Rrmux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
45 2020-07-26 23.79 GB Paranormal Activity The Marked Ones 2014 Unrated 1080p Blu ray...
46 2020-07-25 13.68 GB The.Rhythm.Section.2020.1080p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
47 2020-07-25 16.00 GB The.Rhythm.Section.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
48 2020-07-25 7.37 GB The.Rhythm.Section.2020.720p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
49 2020-07-24 4.37 GB Edge.of.Darkness.2010.720p.BluRay.DTS.x264 HiDt.mkv
50 2020-07-24 345.59 KB Motherless Brooklyn 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.srt

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 359 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X