Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'dts': 19031 (19031) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 381 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-01-13 40.54 GB Love 2015 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 PCH.iso
2 2021-01-13 33.38 GB Love 2015 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA Matrix 6.1 HDT ....
3 2021-01-13 19.88 GB Love 2015 1080p BluRay DTS ES x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
4 2021-01-13 9.01 GB Love 2015 720p BluRay DTS ES x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
5 2021-01-13 7.28 GB Love.2015.720p.BluRay.DTS ES.x264 CtrlHD Sub Viet Mux San.mkv
6 2021-01-11 15.29 GB The Conjuring 2 1080p BluRay DTS ES x264 HDMaNiAcS Sub Viet PDV Mux San.mkv
7 2021-01-11 8.18 GB The.Conjuring.2.2016.720p.BluRay.DTS ES.x264 HiDt Sub Viet Mux San.mkv
8 2021-01-11 12.06 GB Dreamland.2019.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT.mkv
9 2021-01-11 6.90 GB Dreamland.2019.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT.mkv
10 2021-01-10 22.19 GB The Conjuring 2013 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
11 2021-01-10 14.89 GB The.Conjuring.2013.1080p.BluRay.DTS.x264 HDMaNiAcS.mkv
12 2021-01-10 12.74 GB The.Conjuring.2013.1080p.BluRay.DTS.x264 DON.mkv
13 2021-01-10 5.82 GB The Conjuring 2013 720p BluRay DTS x264 CtrlHD.mkv
14 2021-01-08 20.26 GB Run 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
15 2021-01-08 8.56 GB Run.2020.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
16 2021-01-08 10.15 GB Run.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
17 2021-01-08 4.61 GB Run.2020.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
18 2021-01-07 29.33 GB Love and Monsters 2020 2160p UHD BluRay DTS HD MA 7.1 HDR x265 HQMUX Sub Viet Mux San.mkv
19 2021-01-07 10.18 GB Vanguard 2020 ViE 1080p BluRay DTS HD MA Matrix 6.1 10bit x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
20 2021-01-07 12.04 GB Wanted.2008.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264 CHD.VAV Zero..mkv
21 2021-01-05 18.26 GB The Game 1997 1080p BluRay DTS ES x264 D Z0N3 Sub Viet Mux San Fixed.mkv
22 2021-01-05 20.08 GB The Game 1997 1080p BluRay DTS HD MA 6.1 x264 D Z0N3 Sub Viet Mux San Fixed.mkv
23 2021-01-05 8.68 GB The Game 1997 720p BluRay DTS ES x264 CRiSC Sub Viet Mux San Fixed.mkv
24 2021-01-04 15.30 GB The.Poison.Rose.2019.1080p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT.mkv
25 2021-01-04 17.41 GB The.Poison.Rose.2019.1080p.BluRay.DTS HD.MA.6.1.x264 iFT.mkv
26 2021-01-04 7.10 GB The.Poison.Rose.2019.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT.mkv
27 2021-01-03 54.41 GB Love.and.Monsters.2020.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.DoVi.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
28 2021-01-03 17.04 GB Love.and.Monsters.2020.UHD.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.HDR.x265 SPHD Sub Viet Mux San.mkv
29 2021-01-01 23.89 GB The Poison Rose 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 6.1 HDT.mkv
30 2020-12-30 39.71 GB Love.and.Monsters.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 BHD.iso
31 2020-12-30 23.27 GB The Witches 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 INCUBO.iso
32 2020-12-30 18.11 GB The Witches 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
33 2020-12-30 10.60 GB The.Witches.2020.1080p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
34 2020-12-30 12.65 GB The.Witches.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
35 2020-12-30 5.89 GB The.Witches.2020.720p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
36 2020-12-29 21.18 GB Wonder.Woman.1984.2020.2160p.HMAX.WEB DL.DTS ES.Discrete.6.1.HDR.HEVC TOMMY Sub Viet Mux San.mkv
37 2020-12-29 24.27 GB Wonder.Woman.1984.2020.2160p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.Discrete....
38 2020-12-29 12.49 GB Wonder.Woman.1984.2020.1080p.AMZN.WEB DL.DTS ES.Discrete.6.1.H.264 NTG Sub Viet Mux San.mkv
39 2020-12-29 30.06 GB Love and Monsters 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
40 2020-12-29 7.33 GB Love.and.Monsters.2020.720p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
41 2020-12-29 13.96 GB Love.and.Monsters.2020.1080p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
42 2020-12-29 16.17 GB Love.and.Monsters.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
43 2020-12-29 15.57 GB Wonder.Woman.1984.2020.1080p.AMZN.WEB DL.DTS HD.MA.Discrete.6.1.H.264 NTG Sub Viet Mux San.mkv
44 2020-12-29 6.41 GB Wonder.Woman.1984.2020.720p.AMZN.WEB DL.DTS ES.Discrete.6.1.H.264 NTG Sub Viet Mux San.mkv
45 2020-12-27 12.32 GB Ninja.Assassin.2009.1080p.BluRay.DTS ES.Discrete.6.1.x264 SbR Sub Viet Mux San.mkv
46 2020-12-27 14.49 GB Ninja.Assassin.2009.1080p.BluRay.DTS HD.MA.Discrete.6.1.x264 SbR Sub Viet Mux San.mkv
47 2020-12-27 18.22 GB Ninja Assassin 2009 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA Matrix 6.1 HDT.mkv
48 2020-12-27 13.36 GB Ninja.Assassin.2009.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.Matrix.6.1.x264 SbR Sub Viet Thuyet Minh.mkv
49 2020-12-27 14.49 GB Ninja.Assassin.2009.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.Matrix.6.1.x264 SbR Sub Viet Thuyet Minh.mkv
50 2020-12-26 30.21 GB Honest.Thief.2020.1080p.USA.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 BHD.iso

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 381 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X