Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'dts': 18957 (18957) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 380 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-10-21 3.23 GB Kalashnikov 2020 mHD BluRay DTS ES x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
2 2020-10-21 29.83 GB Kalashnikov 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
3 2020-10-20 17.78 GB Kalashnikov 2020 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 x264 SPHD Sub Viet Mux San.mkv
4 2020-10-20 15.93 GB Kalashnikov 2020 1080p BluRay DTS ES x264 SPHD Sub Viet Mux San.mkv
5 2020-10-20 8.22 GB Kalashnikov 2020 720p BluRay DTS ES x264 SPHD Sub Viet Mux San.mkv
6 2020-10-20 35.70 GB Tremors.Shrieker.Island.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 MTeam.iso
7 2020-10-20 26.41 GB Tremors Shrieker Island 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
8 2020-10-20 13.16 GB Tremors.Shrieker.Island.2020.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT.mkv
9 2020-10-20 15.00 GB Tremors.Shrieker.Island.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 iFT.mkv
10 2020-10-20 7.40 GB Tremors.Shrieker.Island.2020.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT.mkv
11 2020-10-20 3.70 GB Tremors.Shrieker.Island.2020.576p.BluRay.DTS ES.x264 HDT.mkv
12 2020-10-20 8.66 GB Cut.Throat.City.2020.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT.mkv
13 2020-10-18 13.78 GB You.Should.Have.Left.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 iFT.mkv
14 2020-10-18 12.58 GB You.Should.Have.Left.2020.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT.mkv
15 2020-10-18 6.82 GB You.Should.Have.Left.2020.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT.mkv
16 2020-10-18 18.52 GB Cut.Throat.City.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 iFT.mkv
17 2020-10-18 16.65 GB Cut.Throat.City.2020.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT.mkv
18 2020-10-18 9.43 GB Fast.and.Furious.Presents.Hobbs.and.Shaw.2019.720p.BluRay.DT...
19 2020-10-14 26.29 GB A Good Day To Die Hard 2013 Vie Extended 1080p Blu Ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 BDViet Zero..mkv
20 2020-10-14 29.39 GB Die Hard 4 Live Free Or Die Hard 2007 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 CHDBits Zero..m2ts
21 2020-10-14 10.10 GB Die.Hard.4.Live.Free.or.Die.Hard.2007.ViE.Unrated.720p.BluRay.DTS.x264 DON.VAV Zero..mkv
22 2020-10-14 29.28 GB Die.Hard.With.a.Vengeance.1995.ViE.1080p.BluRay.AVC.DTS HD.MA.5.1 VAV Zero..mkv
23 2020-10-13 2.88 GB Neighbors 2 Sorority Rising 2016 mHD BluRay DTS x264 TayTO.mkv
24 2020-10-13 23.28 GB Fukushima 50 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 TTG.iso
25 2020-10-13 24.36 GB Neighbors 2014 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub PDV Mux San.mkv
26 2020-10-13 9.79 GB Neighbors.2014.1080p.BluRay.x264.DTS WiKi.mkv
27 2020-10-13 4.46 GB Neighbors 2014 720p BluRay DTS x264 PIS.mkv
28 2020-10-13 11.31 GB Neighbors.2014.1080p.BluRay.DTS.x264 SbR.mkv
29 2020-10-12 7.51 GB The.Wall.2017.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264 DRONES Zero..mkv
30 2020-10-12 11.39 GB Radius 2017 ViE 1080p BluRay DTS ES x264 LoRD Thuyet Minh Zero..mkv
31 2020-10-12 25.22 GB Rzhev 2019 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet) Zero..mkv
32 2020-10-12 22.84 GB Protege.2007..VIE.1080p.Bluray.REMUX.AVC.DTS HD.MA7.1 HDVN Zero..mkv
33 2020-10-12 22.40 GB Neighbors 2 Sorority Rising 2016 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
34 2020-10-12 10.47 GB Neighbors 2 Sorority Rising 2016 1080p BluRay DTS x264 DON.mkv
35 2020-10-12 11.27 GB Neighbors.2.Sorority.Rising.2016.1080p.BluRay.DTS.x264 HDMaNiAcS.mkv
36 2020-10-12 10.75 GB Neighbors.2.Sorority.Rising.2016.1080p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
37 2020-10-12 35.32 GB Die Hard 1988.VIE.1080p CEE Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 Zero..mkv
38 2020-10-12 4.39 GB Neighbors.2.Sorority.Rising.2016.720p.BluRay.DTS.x264 HiDt.mkv
39 2020-10-12 3.84 GB El.Camino.A.Breaking.Bad.Movie.2019.mHD.BluRay.DTS ES.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
40 2020-10-12 13.19 GB Die.Hard.1988.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264 WiKi.VAV Zero..mkv
41 2020-10-11 24.35 GB El.Camino.A.Breaking.Bad.Movie.2019.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
42 2020-10-11 14.70 GB El.Camino.A.Breaking.Bad.Movie.2019.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
43 2020-10-11 16.36 GB El.Camino.A.Breaking.Bad.Movie.2019.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
44 2020-10-11 8.29 GB El.Camino.A.Breaking.Bad.Movie.2019.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
45 2020-10-10 27.72 GB Die.Hard.2.1990.VIE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HDMA5.1 Zero..mkv
46 2020-10-10 9.05 GB Die.Hard.2.1990.ViE.720p.BluRay.DTS.x264 ESiR Zero..mkv
47 2020-10-10 19.58 GB The 2nd 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
48 2020-10-10 16.84 GB The 2nd 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
49 2020-10-10 21.88 GB The Wall 2017.VIE. 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Zero..mkv
50 2020-10-10 34.43 GB Lone.Survivor.2013.ViE.1080p.BluRay.AVC.DTS HD.MA5.1 VAV Zero..mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 380 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X