Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'dts': 8353 (8353) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 168 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-06-11 35.88 GB Way Down 2021 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 UNTOUCHED.iso
2 2021-06-10 23.11 GB Flashback 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
3 2021-06-10 20.22 GB Flashback.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
4 2021-06-10 5.08 GB Trigger.Point.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
5 2021-06-10 9.91 GB Trigger.Point.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
6 2021-06-10 11.47 GB Monsters.of.Man.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
7 2021-06-10 19.83 GB Monsters.of.Man.2020.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x264 CHD.mkv
8 2021-06-10 6.20 GB Flashback.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
9 2021-06-10 12.14 GB Flashback.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
10 2021-06-09 13.72 GB Way.Down.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.x264 MTeam Sub Viet Thuyet Minh.mkv
11 2021-06-09 20.00 GB Way.Down.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 MTeam Sub Viet Thuyet Minh.mkv
12 2021-06-09 6.89 GB Way.Down.2021.ViE.720p.BluRay.DTS ES.x264 MTeam Sub Viet Thuyet Minh New.mkv
13 2021-06-09 17.06 GB Way Down 2021 ViE 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 x264 MTeam Sub Viet Thuyet Minh.mkv
14 2021-06-09 5.83 GB Way Down 2021 ViE 720p BluRay DTS x264 MTeam Sub Viet Thuyet Minh.mkv
15 2021-06-09 11.95 GB Way.Down.2021.1080p.BluRay.DTS ES.x264 MTeam Sub Viet Mux San.mkv
16 2021-06-09 13.82 GB Way.Down.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 MTeam Sub Viet Mux San.mkv
17 2021-06-09 15.08 GB Way.Down.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 MTeam Sub Viet Mux San.mkv
18 2021-06-09 5.11 GB Way.Down.2021.720p.BluRay.DTS ES.x264 MTeam Sub Viet Mux San.mkv
19 2021-06-09 30.81 GB Independence Day 1996 Extended Cut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
20 2021-06-08 34.92 GB Proximity 2020 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 Zero..mkv
21 2021-06-08 4.58 GB Way.Down.2021.720p.BluRay.DTS.x264 MTeam.mkv
22 2021-06-08 21.42 GB Independence.Day.1996.Extended.Cut.1080p.BluRay.DTS.x264 NTb.mkv
23 2021-06-08 10.97 GB Independence.Day.1996.Extended.Cut.720p.BluRay.DTS.x264 DON Sub Viet Mux San.mkv
24 2021-06-07 17.43 GB Godzilla.vs.Kong.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
25 2021-06-07 15.73 GB Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
26 2021-06-07 9.41 GB Godzilla.vs.Kong.2021.ViE.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
27 2021-06-07 8.21 GB Godzilla.vs.Kong.2021.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
28 2021-06-06 18.08 GB Godzilla.vs.Kong.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.x264 MTeam Sub Viet Thuyet Minh.mkv
29 2021-06-06 8.44 GB Godzilla.vs.Kong.2021.ViE.720p.BluRay.DTS ES.x264 MTeam Sub Viet Thuyet Minh.mkv
30 2021-06-06 16.38 GB Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.BluRay.DTS ES.x264 MTeam Sub Viet Mux San.mkv
31 2021-06-06 6.75 GB Godzilla.vs.Kong.2021.720p.BluRay.DTS ES.x264 MTeam Sub Viet Mux San.mkv
32 2021-06-06 45.65 GB Journey to China The Mystery of Iron Mask 2019 2160p UHD Blu ray...
33 2021-06-04 13.85 GB Shock.Wave.2.2020.1080p.BluRay.DTS ES.x264 WiKi Sub Viet Mux San.mkv
34 2021-06-04 7.69 GB Shock Wave 2 2020 ViE 720p BluRay DTS ES x264 WiKi Sub Viet Thuyet Minh.mkv
35 2021-06-04 7.15 GB Shock.Wave.2.2020.720p.BluRay.DTS ES.x264 WiKi Sub Viet Mux San.mkv
36 2021-06-04 14.94 GB Shock.Wave.2.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
37 2021-06-04 23.47 GB Shock.Wave.2.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.x264 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
38 2021-06-02 3.17 GB Chaos.Walking.2021.mHD.BluRay.DTS ES.x264 HDT.mkv
39 2021-06-01 11.36 GB The Nest 2020 BluRay 1080p DTS HDMA5 1 x265 10bit CHD.mkv
40 2021-06-01 10.31 GB The Nest 2020 BluRay 1080p DTS HDMA5 1 x264 CHD.mkv
41 2021-06-01 10.99 GB The.Courier.2020.1080p.BluRay.DTS ES.x264 DON Sub Viet Mux San.mkv
42 2021-06-01 13.59 GB The.Courier.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 DON Sub Viet Mux San.mkv
43 2021-05-31 16.15 GB The.Courier.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
44 2021-05-31 6.89 GB The.Courier.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
45 2021-05-30 41.52 GB The Courier 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
46 2021-05-29 31.35 GB The.Courier.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
47 2021-05-29 31.97 GB The Nest 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 iNTEGRUM.iso
48 2021-05-29 39.42 GB The Last Castle 2001 1080p EUR Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 NEWHAM.iso
49 2021-05-29 33.01 GB The.Last.Castle.2001.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
50 2021-05-29 22.28 GB The.Last.Castle.2001.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Styled Mux San.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 168 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X