Trang chủ / Tìm kiếm : Essentials Thấy 188 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 10 Show 1 - 20 of 188

STT Ngày Kích thước Tên file
1 2019-03-26 382.83 KB Blogging Essentials.pdf
2 2019-03-26 146.88 KB ESSENTIALS of Knowledge Management.Essentials Series phần 2.pdf
Ngoài việc tích hợp dữ liệu ban đầu những thách thức trong đó tập trung vào việc người mua và nhà cung cấp hệ thống để giao tiếp với một khác - một thách thức quan trọng khác Yếu tố
3 2019-03-26 179.79 KB ESSENTIALS of Knowledge Management.Essentials Series phần 9.pdf
Quản lý cũng xác định và sau đó chỉ định truy cập và sử dụng đặc quyền để thông tin trong hệ thống KM, thông qua cơ quan có thẩm quyền và là chìa khóa để giúp đỡ
4 2019-03-26 141.25 KB ESSENTIALS of Knowledge Management.Essentials Series phần 8.pdf
Quản lý cũng là trách nhiệm cung cấp một môi trường hỗ trợ các hoạt động KM, từ một môi trường làm việc hiệu quả cho các khu vực lưu trữ an toàn cho các phương tiện truyền thông
5 2019-03-26 402.09 KB ESSENTIALS of Knowledge Management.Essentials Series phần 7.pdf
Trong hầu hết các tổ chức kiến thức, vai trò của quản lý là cung cấp hỗ trợ và hướng cho người lao động tri thức. Trong vai trò này, quản lý trực tiếp ảnh hưởng đến chu kỳ cuộc sống KM bằng cách
6 2019-03-26 182.15 KB ESSENTIALS of Knowledge Management.Essentials Series phần 6.pdf
thông qua các hoạt động khác nhau, từ báo cáo và tài liệu quy trình công ty, kiến thức kỹ thuật, trong đó bao gồm một phương tiện chính thức của giải nén kiến thức từ một
7 2019-03-26 213.03 KB ESSENTIALS of Knowledge Management.Essentials Series phần 5.pdf
được khuyến khích để khám phá các nguồn tài nguyên được liệt kê trong phần đọc thêm. Mặc dù quản lý tri thức có rất nhiều để cung cấp, giống như bất kỳ quá trình tối
8 2019-03-26 297.79 KB ESSENTIALS of Knowledge Management.Essentials Series phần 3.pdf
Sự trở lại có khả năng về đầu tư (ROI) thực hiện một chương trình KM khả thi là gì? Các phương tiện tính toán ROI và kinh tế của quản lý tri thức, từ tư vấn chi phí đầu tư trong cơ
9 2019-03-26 232.61 KB ESSENTIALS of Knowledge Management.Essentials Series phần 1.pdf
nhà cung cấp phần mềm trưởng thành, lớn hơn những thách thức trong hội nhập cơ sở dữ liệu và chia sẻ dữ liệu. Nó là hợp lý, nếu không mong đợi, gánh nặng sẽ được vào nhà cung
10 2019-03-26 2.50 MB Essentials of Statistics.pdf
Many students find that the obligatory Statistics course comes as a shock. The set textbook is difficult, the curriculum is vast, and secondary-school maths feels infinitely far away. “Statistics” offers friendly instruction on the core areas
11 2019-03-26 727.35 KB SAT writing essentials.pdf
Nếu bạn quan tâm đến du học tại Mỹ thì đây sẽ là một thông tin rất quan trọng: các trường CĐ, ĐH của đất nước này thường nhìn vào bài luận (essay) trong kỳ thi SAT của thí sinh
12 2019-03-26 343.66 KB TOEFL Exam Essentials.pdf
LearningExpress provides career guides, study aides, and test-preparation books to help people prepare for high-stakes tests; to pass licensing, certification, or competitive entry-level exams; or to advance in school or professionally.
13 2019-03-26 2.63 MB O'Reilly IPv6 Essentials.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
14 2014-06-27 25.04 MB Microsoft Security Essentials.rar
15 2011-02-02 709.69 KB O'Reilly XForms Essentials.zip
16 2011-02-02 1.58 MB O'Reilly RFID Essentials.zip
17 2019-03-26 7.40 MB Away3D 3.6 Essentials.pdf
Away3D is an impressive technology, and this book is focused on showing you how to create practical and fun 3D Flash applications with plenty of step-by-step examples, tips to help you avoid common mistakes, plain English explanations of the concepts
18 2019-03-26 1.41 MB ESSENTIALS of Knowledge Management.pdf
The Essentials Series was created for busy business advisory and corporate professionals.The books in this series were designed so that these busy professionals can quickly acquire knowledge and skills in core business areas. Each book provides need-to-have
19 2019-03-26 1.52 MB Core Data iOS Essentials.pdf
The book follows an unfolding example app, exploring the features and principles of Core Data as they are added to the app. The book is full of step-by-step instructions, clear explanations, and useful quick reference material. If you’ve already explored
20 2019-03-26 22.16 MB Calculus Essentials for Dummies.pdf
Many colleges and universities require students to take at least one math course, and Calculus I is often the chosen option. Calculus Essentials For Dummies provides explanations of key concepts for students who may have taken calculus in high school

1 2 3 4 5 ... 10 Show 1 - 20 of 188