Tìm kiếm : Forensics Thấy 119 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 6 Show 1 - 20 of 119

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 319.76 KB Hacker Highschool en8 Forensics.pdf
(tailieu_phim_4share)
2 2019-03-26 4.38 MB Digital Forensics with Open Source Tools.pdf
(tailieu_phim_4share)
Digital Forensics with Open Source Tools is the definitive book on investigating and analyzing computer systems and media using open source tools. The book is a technical procedural guide, and explains the use of these tools on Linux and Windows systems
3 2011-02-02 45.16 MB Sybex Mastering Windows Network Forensics and Investigation.zip
(admin1)
4 2013-07-10 553.35 MB Forensic.Heroes.II.EP15.720P.mkv
(fs2019)
/Forensic.Heroes.II.EP01-20.720P.HDTV.X264-StTVG-AudioViet/Phan2: Bang chứng thep tập 15 / Bằng Chứng Thép (2006) | Cao Ngạn Bác là bác sĩ pháp y cao cấp, phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu
5 2013-07-10 438.70 MB Forensic.Heroes.II.EP12 dvdrip.mkv
(fs2019)
/Forensic.Heroes.II.EP01-20.720P.HDTV.X264-StTVG-AudioViet/Phan2: Bang chứng thep tập 12 / Bằng Chứng Thép (2006) | Cao Ngạn Bác là bác sĩ pháp y cao cấp, phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu
6 2018-07-18 4.99 MB Advance Topic DNA Forensic Methodology.pdf
7 2018-07-18 5.89 MB Advance Topic DNA Forensic Interprinting .pdf
8 2018-05-06 1.75 MB Data Analysis in Forensic Science.pdf
9 2018-02-13 1.39 MB Introductionto Statistics for Forensic Science.pdf
10 2020-09-20 3.31 MB Fundamentals of Forensic DNA Typing ( PDFDrive ).pdf
11 2015-09-14 437.67 MB [tvb lvl vn]Ep22.Forensic.Heroes .mkv
(fs2019)
/000 phim/bangchungthep/Phan1: Bang chứng thep tập 22 / Bằng Chứng Thép (2006) | Cao Ngạn Bác là bác sĩ pháp y cao cấp, phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu thập bằng chứng, hóa nghiệm vật chứng,
12 2015-09-14 437.88 MB [tvb lvl vn]Ep12.Forensic.Heroes.mkv
(fs2019)
/000 phim/bangchungthep/Phan1: Bang chứng thep tập 12 / Bằng Chứng Thép (2006) | Cao Ngạn Bác là bác sĩ pháp y cao cấp, phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu thập bằng chứng, hóa nghiệm vật chứng,
13 2015-09-14 435.62 MB [tvb lvl vn]Ep08.Forensic.Heroes.mkv
(fs2019)
/000 phim/bangchungthep/Phan1: Bang chứng thep tập 8 / Bằng Chứng Thép (2006) | Cao Ngạn Bác là bác sĩ pháp y cao cấp, phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu thập bằng chứng, hóa nghiệm vật chứng,
14 2015-09-14 380.00 MB [tvb lvl vn]Ep07.Forensic.Heroes .mkv
(fs2019)
/000 phim/bangchungthep/Phan1: Bang chứng thep tập 7 / Bằng Chứng Thép (2006) | Cao Ngạn Bác là bác sĩ pháp y cao cấp, phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu thập bằng chứng, hóa nghiệm vật chứng,
15 2015-09-14 436.32 MB [tvb lvl vn]Ep06.Forensic.Heroes.mkv
(fs2019)
/000 phim/bangchungthep/Phan1: Bang chứng thep tập 6 / Bằng Chứng Thép (2006) | Cao Ngạn Bác là bác sĩ pháp y cao cấp, phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu thập bằng chứng, hóa nghiệm vật chứng,
16 2015-09-14 438.30 MB [tvb lvl vn]Ep04.Forensic.Heroes.mkv
(fs2019)
/000 phim/bangchungthep/Phan1: Bang chứng thep tập 4 / Bằng Chứng Thép (2006) | Cao Ngạn Bác là bác sĩ pháp y cao cấp, phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu thập bằng chứng, hóa nghiệm vật chứng,
17 2015-09-14 436.19 MB [tvb lvl vn]Ep01.Forensic.Heroes .mkv
(fs2019)
/000 phim/bangchungthep/Phan1: Bang chứng thep tập 1 / Bằng Chứng Thép (2006) | Cao Ngạn Bác là bác sĩ pháp y cao cấp, phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu thập bằng chứng, hóa nghiệm vật chứng,
18 2011-02-02 3.57 MB Syngress Windows Forensic Analysis DVD Toolkit.zip
(admin1)
19 2018-07-18 113.35 KB Forensic Applications of Next Generation Sequencing NIST.pdf
20 2018-02-13 1.53 MB Essential Mathematics and Statistics for Forensic Science.pdf

1 2 3 4 5 6 Show 1 - 20 of 119