Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'gprs': 14 (14) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 3.59 MB www STADTAUS com GSM GPRS UMTS Roadmap.pdf
2 2019-03-26 946.75 KB GPRS ericsson.pdf
3 2019-03-26 981.68 KB GPRS in BSC.pdf
4 2019-03-26 691.40 KB (E)GPRS in BSC.pdf
5 2019-03-26 247.02 KB Activating and Testing BSS9006 GPRS.pdf
6 2019-03-26 10.83 MB GSM GPRS and EDGE Performance Evolution Towards 3G UMTS eBook KB.pdf
7 2019-03-26 1.57 MB Agilent Drive Test GPRS.pdf
8 2019-03-26 290.08 KB Key Performance Indicators GPRS and EDGE.pdf
9 2019-03-26 2.96 MB Quy hoạch CDMA 2000.docx
Hiện nay nhu cầu về sử dụng dịch vụ thông tin di động đã trở nên rất phổ biến, đặc biệt là dịch vụ dữ liệu tốc độ cao, đây còn là một trong các tiêu chuẩn bắt buộc của ITU cho mạng thế hệ thứ 3(3G). Tại Việt Nam 2 mạng GSM hiện tại đang sử dụng công nghệ
10 2019-03-26 2.70 MB GPRS QoS in Integrated 3G Networks.pdf
11 2019-03-26 4.06 MB GPRS and 3G Wireless Applications.pdf
12 2019-03-26 5.08 MB GPRS Networks.pdf
13 2011-02-02 14.16 MB Artech House GPRS Gateway to Third Generation Mobile Networks.zip
14 2011-02-02 11.87 MB Artech House GPRS for Mobile Internet.zip

First | Prev | [1] | Next | Last