Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online


Tổng số tìm thấy chuỗi 'hdt': 1103 (1103) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-07-13 24.35 GB Survive the Night 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
2 2020-07-12 45.62 GB Marriage Story 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 HDT.iso
3 2020-07-12 30.78 GB Marriage Story 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
4 2020-07-12 28.23 GB Wasp Network 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
5 2020-07-12 150.48 KB Wasp Network 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Vietnamese Styled.rar
6 2020-07-12 232.24 KB Marriage Story 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Vietnamese Styled.rar
7 2020-07-12 26.96 GB Journey to China The Mystery of Iron Mask 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
8 2020-07-12 13.34 GB The Old Guard 2020 1080p WEBRip DDP5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
9 2020-07-10 33.13 GB Trolls World Tour 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
10 2020-07-10 22.61 GB Trolls 2016 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
11 2020-07-09 29.17 GB Swordsmen 2011 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
12 2020-07-08 19.52 GB Blood and Money 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
13 2020-07-07 34.78 GB Danger Close The Battle of Long Tan 2019 ViE 1080p Blu ray Remux...
14 2020-07-06 32.14 GB Entebbe 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.rar
15 2020-07-06 138.61 KB Danger Close The Battle of Long Tan 2019 ViE 1080p Blu ray Remux...
16 2020-07-03 38.72 GB Seven Samurai 1954 1080p Blu ray Remux AVC FLAC 2.0 HDT Sub Viet Mux San.mkv
17 2020-07-03 21.01 GB My Spy 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
18 2020-06-29 21.17 GB Trolls World Tour 2020 ViE 1080p BluRay Remux AVC TrueHD Atmos...
19 2020-06-29 17.46 GB Trolls World Tour 2020 1080p BluRay Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
20 2020-06-25 21.07 GB Born to Fight 2004 1080p GER Blu ray VC 1 DTS HD MA 5.1 HDT.iso
21 2020-06-25 20.31 GB Born to Fight 2004 ViE 1080p Blu ray Remux VC 1 DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
22 2020-06-21 21.67 GB Sniper Assassins End 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
23 2020-06-21 19.63 GB Force of Nature 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
24 2020-06-16 30.47 GB The Personal History of David Copperfield 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
25 2020-06-12 18.99 GB Sniper Assassins End 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
26 2020-06-06 14.01 GB The Cut Throats 1969 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 1.0 HDT.mkv
27 2020-06-02 25.10 GB The.Hunt.2020.ViE.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
28 2020-06-02 28.32 GB Bad Guys The Movie 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5 1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
29 2020-06-01 33.58 GB The Blackout 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT hungdaita Sub Viet Mux San.mkv
30 2020-05-24 32.71 GB Ashfall 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
31 2020-05-24 21.37 GB Chasing the Dragon II 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
32 2020-05-20 24.57 GB Fantasy Island 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
33 2020-05-19 4.55 GB The Invisible Man 2020 ViE mHD BluRay AAC 7.1 x264 HDT.mkv
34 2020-05-18 3.47 GB The Invisible Man 2020 mHD BluRay AAC 7.1 x264 HDT.mkv
35 2020-05-17 28.54 GB The.Way.Back.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT.mkv
36 2020-05-17 72.09 KB The Invisible Man 2020 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.srt
37 2020-05-17 27.16 GB The Invisible Man 2020 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
38 2020-05-15 26.25 GB Vivarium 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
39 2020-05-12 21.47 GB Fantasy Island 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
40 2020-05-12 22.47 GB Jade Dynasty 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
41 2020-05-12 2.94 GB Jade Dynasty 2019 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 HDT.mkv
42 2020-05-12 2.49 GB Jade Dynasty 2019 mHD BluRay DD5.1 x264 HDT.mkv
43 2020-05-06 52.65 GB The Call of the Wild 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
44 2020-05-06 28.77 GB The Call of the Wild 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
45 2020-05-04 3.69 GB Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley...
46 2020-05-04 24.25 GB Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley...
47 2020-05-01 4.44 GB 50.Line Walker 2 Invisible Spy 2019 ViE mHD BluRay DDP5.1 x264 HDT.mkv
48 2020-05-01 1.73 GB 49.Keeper of Darkness 2015 ViE 720p iPad BluRay AAC x264 HDT [www.BanQuyen.VN].mp4
49 2020-05-01 2.75 GB 44.Hurricane.Heist.2018.ViE.mHD.BluRay.DD EX.5.1.x264 HDT [www.BanQuyen.VN].mkv
50 2020-05-01 2.14 GB 43.Helios 2015 ViE mHD BluRay AAC x264 HDT [www.BanQuyen.VN].mp4

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X