Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'hdt': 1273 (1273) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-11-25 20.51 GB Greenland 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
2 2020-11-25 20.51 GB Greenland 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
3 2020-11-21 58.02 GB Ne Zha 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR TrueHD Atmos...
4 2020-11-21 33.88 GB Ne.Zha.2019.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
5 2020-11-20 30.65 GB Train.to.Busan.2.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT.mkv
6 2020-11-17 27.67 GB Operation Mekong 2016.VIE.1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT Zero..mkv
7 2020-11-16 50.57 GB The New Mutants 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HDR HEVC TrueHD...
8 2020-11-16 28.61 GB The New Mutants 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
9 2020-11-16 6.09 GB The New Mutants 2020 ViE 720p BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
10 2020-11-16 7.65 GB The New Mutants 2020 ViE 720p BluRay DTS ES 6.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
11 2020-11-16 2.89 GB The New Mutants 2020 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
12 2020-11-16 3.46 GB The New Mutants 2020 ViE mHD BluRay DTS ES 6.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
13 2020-11-15 28.87 GB Black Mass 2015 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 HDT+Zero..m2ts
14 2020-11-13 24.37 GB Unhinged.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
15 2020-11-13 3.55 GB Unhinged.2020.mHD.BluRay.DTS ES.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
16 2020-11-13 2.60 GB Unhinged.2020.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
17 2020-11-12 17.81 GB The.Doorman.2020.1080p.Blu Ray.Remux.AVC.TrueHD.5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
18 2020-11-12 13.99 GB The Doorman 2020 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
19 2020-11-12 11.68 GB The Doorman 2020 1080p BluRay DTS ES x264 HDT Sub Viet Mux san.mkv
20 2020-11-12 5.94 GB The Doorman 2020 720p BluRay DTS ES x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
21 2020-11-12 2.50 GB The Doorman 2020 mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
22 2020-11-12 4.91 GB The Doorman 2020 720p BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
23 2020-11-07 24.62 GB The New Mutants 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
24 2020-11-07 12.14 GB The New Mutants 2020 1080p BluRay DTS ES 6.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
25 2020-11-07 14.13 GB The New Mutants 2020 1080p BluRay DTS HD MA 7.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
26 2020-11-07 2.47 GB The New Mutants 2020 mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
27 2020-11-07 3.04 GB The New Mutants 2020 mHD BluRay DTS ES 6.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
28 2020-11-07 5.67 GB The New Mutants 2020 720p BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
29 2020-11-07 6.66 GB The New Mutants 2020 720p BluRay DTS ES 6.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
30 2020-11-03 55.13 GB Mulan.2020.ViE.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
31 2020-11-02 36.14 GB Mulan.2020.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
32 2020-11-01 3.66 GB Mulan.2020.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
33 2020-11-01 3.14 GB Mulan.2020.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
34 2020-10-29 35.70 GB Cut.Throat.City.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
35 2020-10-27 28.57 GB Ghosts of War 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
36 2020-10-27 16.53 GB Ghost Of War 2020 ViE 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
37 2020-10-27 13.65 GB Ghost Of War 2020 ViE 1080p BluRay DTS ES x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
38 2020-10-27 7.60 GB Ghost Of War 2020 ViE 720p BluRay DTS ES x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
39 2020-10-27 6.03 GB Ghost Of War 2020 ViE 720p BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
40 2020-10-27 35.25 GB Pinocchio 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
41 2020-10-26 29.89 GB Pinocchio 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
42 2020-10-25 13.74 GB Ghost Of War 2020 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
43 2020-10-25 12.23 GB Ghost Of War 2020 1080p BluRay DTS ES x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
44 2020-10-25 6.60 GB Ghost Of War 2020 720p BluRay DTS ES x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
45 2020-10-25 5.61 GB Ghost Of War 2020 720p BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
46 2020-10-24 24.79 GB Ghosts of War 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
47 2020-10-23 34.46 GB Kalashnikov 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
48 2020-10-23 3.06 GB Kalashnikov 2020 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
49 2020-10-23 4.33 GB Kalashnikov 2020 ViE mHD BluRay DTS ES x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
50 2020-10-21 2.60 GB Kalashnikov 2020 mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X