Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'hevc': 1484 (1484) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-09-09 38.55 GB Sausage.Party.2016.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
2 2020-09-09 41.89 GB Inferno 2016 2160p UHD BluRay HDR HEVC Atmos TrueHD 7.1 REMUX AYA.mkv
3 2020-09-09 54.29 GB Inferno 2016 2160p UltraHD Blu ray HDR HEVC Atmos 7.1 TERMiNAL.iso
4 2020-09-09 58.70 GB Allied 2016 2160p UltraHD Blu ray REMUX HDR HEVC DTS HD MA 5.1 NIMA4K.iso
5 2020-09-09 51.45 GB Allied.2016.UHD.BluRay.2160p.DTS HD.MA.5.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
6 2020-09-08 57.39 GB Argo.2012.Theatrical.UHD.BluRay.2160p.HEVC.DTS HD.MA.5.1 BeyondHD.iso
7 2020-09-08 44.09 GB Argo 2012 Theatrical Cut 2160p UHD BluRay HDR HEVC DTS HD MA 5.1 REMUX AYA.mkv
8 2020-09-08 45.16 GB The Accountant 2016 2160p UHD BluRay HDR HEVC DTS HD MA 7.1 REMUX AYA.mkv
9 2020-09-07 74.01 GB Believer.2018.2160p.KOR.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 ARiN.iso
10 2020-09-07 56.50 GB Believer.2018.2160p.Bluray.Remux.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 KAWAiREMUX.mkv
11 2020-09-03 53.70 GB Sherlock.Holmes.2009.UHD.BluRay.2160p.DTS HD.MA.5.1.HEVC.HYBRID.REMUX FraMeSToR.mkv
12 2020-09-03 60.63 GB Sherlock.Holmes.2009.UHD.BluRay.2160p.HEVC.DTS HD.MA.5.1 BeyondHD.iso
13 2020-09-01 32.97 GB Superman.Man.of.Tomorrow.2020.UHD.BluRay.2160p.DTS HD.MA.5.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
14 2020-08-31 49.08 GB Beetlejuice.1988.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
15 2020-08-27 87.64 GB The Dark Knight Rises 2012 UHD Blu Ray 2160p HEVC DTS HD MA 5.1 CHDBits.iso
16 2020-08-27 59.90 GB Batman.Begins.2005.ViE.2160p.UHD.BluRay.REMUX.HEVC.DTS HD.MA.5.1 DBSK.mkv
17 2020-08-26 63.00 GB Valerian and the City of a Thousand Planets 2017 ViE 2160p UltraHD...
18 2020-08-24 57.13 GB Pitch Black (2000) Theatrical Cut 2160p Blu ray HDR HEVC DTS HD MA 5.1.m2ts
19 2020-08-24 59.13 GB Pitch Black (2000) Directors Cut 2160p Blu ray HDR HEVC DTS HD MA 5.1.m2ts
20 2020-08-24 3.50 GB The.Maze.Runner.2014.2160p.10bit.HDR.BluRay.DTS ES.x265.HEVC PSA Remuxed.mkv
21 2020-08-24 49.69 GB The Maze Runner 2014 2160p UltraHD Blu ray HDR HEVC DTS HD MA 7.1 COASTER.iso
22 2020-08-24 54.33 GB Maze Runner The Scorch Trials 2015 2160p UltraHD Blu ray HDR HEVC DTS HD MA 7.1 NIMA4K.iso
23 2020-08-24 62.76 GB Maze.Runner.The.Death.Cure.2018.ViE.2160p.UHD.BluRay.REMUX.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 DBSK.mkv
24 2020-08-23 77.53 GB Waterworld 1995 ViE UHD 2160p Bluray REMUX HEVC DTS HD MA 7.1 TVS.mkv
25 2020-08-19 43.41 GB Alien Covenant (2017) 2160p UltraHD Bluray HDR HEVC Atmos 7.1.m2ts
26 2020-08-16 52.89 GB Goosebumps.2.Haunted.Halloween.2018.2160p.TWN.UHD.Blu ray.HE...
27 2020-08-16 47.88 GB Goosebumps 2 Haunted Halloween 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux...
28 2020-08-15 52.89 GB Goosebumps.2.Haunted.Halloween.2018.2160p.TWN.UHD.Blu ray.HE...
29 2020-08-15 47.88 GB Goosebumps 2 Haunted Halloween 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux...
30 2020-08-14 5.07 GB Project.Power.2020.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.HDR.HEVC NTG.mkv
31 2020-08-14 42.90 GB Independence Day 1996 Extended Cut UHD BluRay 2160p DTS X 7.1 HEVC REMUX AYA.mkv
32 2020-08-13 40.72 GB Zootopia 2016 ViE UHD 2160p BluRay REMUX HEVC TrueHD Atmos 7.1 TVS.mkv
33 2020-08-12 64.84 GB Flash Gordon 1980 UHD BluRay 2160p Remux HEVC DTS HD MA 5.1 HDR MBH.mkv
34 2020-08-10 63.77 GB RED.2.2013.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
35 2020-08-10 84.16 GB RED 2 2013 2160p UltraHD Blu ray HDR HEVC Atmos 7.1 WhiteRhino.iso
36 2020-08-10 67.20 GB The.Hitmans.Bodyguard.2017.ViE.2160p.UHD.BluRay.REMUX.HEVC.TrueHD7.1 DBSK.mkv
37 2020-08-10 57.35 GB Bill & Ted‘s Excellent Adventure 1989 2160p EUR UHD Blu ray HEVC DTS HD MA 2.0 COASTER.iso
38 2020-08-08 80.35 GB Warrior.2011.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
39 2020-08-08 69.29 GB Warrior 2011 UHD BluRay 2160p HEVC TrueHD Atmos 7.1 REMUX AYA.mkv
40 2020-08-08 84.01 GB Daybreakers.2009.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.HDR.Atmos.TrueHD.7.1 BeyondHD.iso
41 2020-08-08 49.88 GB Daybreakers 2009 UHD BluRay 2160p TrueHD Atmos 7.1 HEVC REMUX AYA.mkv
42 2020-08-07 55.83 GB Fury.2014.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
43 2020-08-07 81.64 GB Transformers.Age.of.Extinction.2014.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 VT4K.mkv
44 2020-08-06 44.94 GB G.I. Joe The Rise of Cobra 2009 2160p UHD BluRay HDR HEVC DTS HD MA 5.1 REMUX AYA.mkv
45 2020-08-04 50.83 GB Jurassic Park III 2001 2160p UHD BluRay HDR HEVC DTS X REMUX AYA.mkv
46 2020-08-04 51.28 GB The Lost World Jurassic Park 1997 2160p UHD BluRay HDR HEVC DTS X REMUX AYA.mkv
47 2020-08-04 9.23 GB Star.Wars.The.Rise.of.Skywalker.2019.2160p.10bit.HDR.BluRay.DTS HDMA.x265.HEVC PSA Remuxed.mkv
48 2020-08-04 62.02 GB Star Wars Episode IX The Rise of Skywalker 2019 2160p ViE UHD...
49 2020-08-04 49.56 GB Jurassic Park 1993 2160p UHD BluRay HDR HEVC DTS X REMUX AYA.mkv
50 2020-08-04 56.68 GB Jurassic.Park.1993.2160p.UHD.BluRay.HDR.HEVC.DTS X HDBEE.iso

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X