Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'hmax': 156 (156) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-11-25 6.15 GB 8.Bit.Christmas.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 EVO.mkv
2 2021-11-06 10.47 GB Dune.2021.ViE.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 CMRG Thuyetminh Vietsub.mkv
3 2021-10-30 21.02 GB Dune.2021.ViE.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265 FLUX (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
4 2021-10-30 10.47 GB Dune.2021.ViE.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
5 2021-10-29 21.37 GB Dune.2021.ViE.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC CMRG Sub Viet Thuyet Minh.mkv
6 2021-10-29 8.93 GB Dune.2021.ViE.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC EVO Sub Viet Thuyet Minh.mkv
7 2021-10-29 10.83 GB Dune 2021 ViE 1080p HMAX WEB DL DDP5.1 Atmos H.264 CMRG Sub Viet Thuyet Minh.mkv
8 2021-10-29 5.57 GB Dune.2021.ViE.720p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 .B Sub Viet Thuyet Minh.mkv
9 2021-10-29 20.32 GB Dune.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC CMRG.mkv
10 2021-10-29 4.52 GB Dune.2021.720p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 .B.mkv
11 2021-10-29 7.88 GB Dune.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC EVO.mkv
12 2021-10-29 9.78 GB Dune.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 CMRG.mkv
13 2021-10-28 67.77 KB Dune.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 CMRG Subs Vietnamese.rar
14 2021-10-28 10.47 GB (T.Minh) Dune.2021.ViE.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 CMRG.mkv
15 2021-10-28 21.00 GB (Thuyet Minh Vietsub) Dune.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC CM.mkv
16 2021-10-28 10.46 GB (Thuyet Minh Vietsub) Dune 2021 1080p HMAX WEB DL DDP5.1 Atmos x264 CM.mkv
17 2021-10-22 7.88 GB Dune.2021.1080p.HDR.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H265 EVO.mkv
18 2021-10-22 20.32 GB (Vietsub) Dune.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC CM.mkv
19 2021-10-22 9.78 GB (Vietsub) Dune.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 CM.mkv
20 2021-10-22 20.29 GB Dune.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265 FLUX.mp4
21 2021-10-22 4.52 GB Dune.2021.720p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 MZABI (Sub Viet).mkv
22 2021-10-22 7.90 GB Dune.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265 FLUX.mp4
23 2021-10-22 9.78 GB Dune.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX (Sub Viet).mkv
24 2021-10-22 20.32 GB Dune.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC EVO.mkv
25 2021-10-22 9.78 GB Dune.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 CMRG.mkv
26 2021-10-22 20.32 GB Dune.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265 FLUX (Sub Viet).mkv
27 2021-10-14 3.01 GB Halsey.If.I.Cant.Have.Love.I.Want.Power.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DD5.1.H.264 FLUX (Sub Viet).mkv
28 2021-10-02 7.57 GB The.Many.Saints.of.Newark.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 CM.mkv
29 2021-10-01 7.57 GB The.Many.Saints.of.Newark.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 TEPES.mkv
30 2021-09-20 605.21 MB (Thuyet Minh Sub Viet) The Suicide Squad 2021 ViE 2160p HMAX WEB DL DDP5.1 Atmos HDR H 265 FLUX.mka
31 2021-09-20 6.25 GB Cry.Macho.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DD5.1.H.264 FLUX.mkv
32 2021-09-18 13.14 GB Cry.Macho.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DD5.1.DV.HEVC FLUX.mkv
33 2021-09-18 6.25 GB Cry.Macho.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DD5.1.x264 CMRG.mkv
34 2021-09-16 8.89 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX.Thuyetminh Vietsub.mkv
35 2021-09-16 17.82 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos NAISU.Thuyetminh Vietsub.mkv
36 2021-09-13 6.72 GB (Sub Viet) Malignant 2021 1080p HMAX WEB DL DDP5.1 H.264 TIMECUT.mkv
37 2021-09-12 6.72 GB Malignant 2021 1080p HMAX WEB DL DDP5.1 H.264 TIMECUT (Sub Viet).mkv
38 2021-09-12 14.23 GB Malignant 2021 2160p HMAX WEB DL DDP5.1 HDR.HEVC CMRG (Sub Viet).mkv
39 2021-08-31 9.00 GB In.the.Heights.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 MZABI.mkv
40 2021-08-29 14.95 GB Reminiscence.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265 FLUX (Sub Viet).mkv
41 2021-08-24 14.95 GB Reminiscence.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC FLUX.mkv
42 2021-08-24 5.83 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC FLUX.mkv
43 2021-08-23 5.81 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC TEPES.mkv
44 2021-08-23 7.03 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS ES.6.1.HDR.HEVC TEPES Sub Viet Mux San.mkv
45 2021-08-23 9.95 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.HDR.HEVC TEPES Sub Viet Mux San.mkv
46 2021-08-23 14.95 GB Reminiscence.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC FLUX.mkv
47 2021-08-23 19.09 GB Reminiscence.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.HDR.HEVC FLUX Sub Viet Mux San.mkv
48 2021-08-23 8.50 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS ES.6.1.x264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
49 2021-08-23 11.42 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.x264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
50 2021-08-23 7.28 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 FLUX.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 | Next | Last