Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'imax': 162 (162) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-12-05 66.08 GB (Vietsub) Spider Man.Far.from.Home.2019.IMAX.2160p.CORE.WEB DL.DD5.1.HDR.H.265 FLUX.mkv
2 2021-11-26 28.63 GB Captain.Marvel.2019.1080p.IMAX.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.7.1 NTL.mkv
3 2021-11-26 10.01 GB Captain.Marvel.2019.1080p.IMAX.BluRay.DDP7.1.x264 NOGROUP.mkv
4 2021-11-26 24.64 GB Black.Widow.2021.1080p.IMAX.BluRay.TrueHD.Atmos7.1.x264 NOGROUP.mkv
5 2021-11-26 24.79 GB Thor.Ragnarok.2017.1080p.IMAX.BluRay.TrueHD.7.1.Atmos.x264 NOGROUP.mkv
6 2021-11-26 31.11 GB Thor.Ragnarok.2017.1080p.IMAX.BluRay.REMUX.AVC.TrueHD.7.1.Atmos NTL.mkv
7 2021-11-24 25.81 GB Doctor.Strange.2016.IMAX.Edition.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.7.1 NOGROUP.mkv
8 2021-11-24 24.50 GB Ant Man.And.The.Wasp.2018.1080p.IMAX.BluRay.TrueHD.7.1.Atmos.x264 NOGROUP.mkv
9 2021-11-24 236.23 KB Ant Man.And.The.Wasp.2018.1080p.IMAX.BluRay.TrueHD.7.1.Atmos.x264 NOGROUP.srt
10 2021-11-24 27.57 GB Ant Man.And.The.Wasp.2018.1080p.IMAX.BluRay.REMUX.AVC.TrueHD.7.1.Atmos NTL.mkv
11 2021-11-24 236.23 KB Ant Man.And.The.Wasp.2018.1080p.IMAX.BluRay.REMUX.AVC.TrueHD.7.1.Atmos NTL.srt
12 2021-11-24 10.92 GB (Thuyet Minh Vietsub) Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.ViE....
13 2021-11-24 11.88 GB (Thuyet Minh Vietsub) Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.ViE....
14 2021-11-24 11.65 GB (Thuyet Minh Vietsub) Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.ViE....
15 2021-11-24 6.37 GB (Thuyet Minh Vietsub) Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.ViE....
16 2021-11-24 5.41 GB (Thuyet Minh Vietsub) Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.ViE....
17 2021-11-24 10.48 GB (Vietsub) Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.IMAX.2160p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.HDR.HEVC CMRG.mkv
18 2021-11-24 10.48 GB (Vietsub) Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.IMAX.2160p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.HDR.HEVC CM.mkv
19 2021-11-24 10.26 GB (Vietsub) Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.IMAX.2160p.WEB DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC TEPES.mkv
20 2021-11-24 4.97 GB (Vietsub) Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.IMAX.1080p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.H.264 alfaHD.mkv
21 2021-11-21 26.34 GB Guardians.of.the.Galaxy.Vol.2.2017.1080p.IMAX.Edition.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.7.1 NOGROUP.mkv
22 2021-11-21 15.85 GB Guardians.of.the.Galaxy.Vol.2.2017.1080p.IMAX Edition.BluRay.DTS.x264 NOGROUP.mkv
23 2021-11-21 29.31 GB Guardians.Of.The.Galaxy.2014.Hybrid.1080p.IMAX.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.7.1.Atmos NTL.mkv
24 2021-11-21 18.36 GB Guardians.Of.The.Galaxy.2014.Hybrid.1080p.IMAX.BluRay.DDP.5.1.x264 NOGROUP.mkv
25 2021-11-18 29.86 GB Captain.America.Civil.War.2016.1080p.IMAX.Edition.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.7.1 NTL.mkv
26 2021-11-18 15.59 GB Captain.America.Civil.War.2016.1080p.IMAX.Edition.BluRay.DTS.x264 NOGROUP.mkv
27 2021-11-16 23.93 GB Iron.Man.2008.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
28 2021-11-16 23.68 GB Black.Panther.2018.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
29 2021-11-16 7.09 GB Guardians.of.the.Galaxy.Vol.2.2017.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 MZABI.mkv
30 2021-11-16 6.73 GB Iron.Man.2008.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 MZABI.mkv
31 2021-11-16 26.59 GB Avengers.Infinity.War.2018.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit...
32 2021-11-16 24.80 GB Black.Widow.2021.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
33 2021-11-16 23.29 GB Thor.Ragnarok.2017.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
34 2021-11-16 21.57 GB Doctor.Strange.2016.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
35 2021-11-16 7.52 GB Black.Widow.2021.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 MZABI.mkv
36 2021-11-16 7.33 GB Black.Panther.2018.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 MZABI.mkv
37 2021-11-16 6.42 GB Captain.Marvel.2019.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 MZABI.mkv
38 2021-11-16 7.11 GB Thor.Ragnarok.2017.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDPA5.1.H.264 MZABI.mkv
39 2021-11-15 14.71 GB Captain.Marvel.2019.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.HDR.HEVC MZABI (Sub Viet).mkv
40 2021-11-15 6.42 GB Captain.Marvel.2019.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 MZABI (Sub Viet).mkv
41 2021-11-15 22.85 GB (IMAX Vietsub) Captain.Marvel.2019.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x2...
42 2021-11-14 16.03 GB Shang.Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings.2021.IMAX.2160p.DS...
43 2021-11-14 7.21 GB Shang.Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings.2021.IMAX.1080p.DS...
44 2021-11-13 16.03 GB Shang.Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings.2021.IMAX.2160p.DS...
45 2021-11-13 16.61 GB Shang.Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings.2021.ViE.IMAX.2160...
46 2021-11-13 7.80 GB Shang.Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings.2021.ViE.IMAX.1080...
47 2021-11-13 7.21 GB Shang.Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings.2021.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 MZABI.mkv
48 2021-11-13 20.88 GB (IMAX TM Vietsub) Shang.Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings....
49 2021-11-13 12.07 GB (IMAX TM Vietsub) Shang.Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings....
50 2021-11-12 7.21 GB Shang.Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings.2021.IMAX.1080p.DS...

First | Prev | [1] 2 3 4 | Next | Last