Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'microwaves': 2 (2) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 950.65 KB BÀI GIẢNG MÔN HỌC KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN.pdf
Vì tần số cao ở dải microwaves nên lý thuyết mạch cơ sở không còn hiệu lực, do pha của áp dòng thay đổi đáng kể trong các phần tử (các phần tử phân bố). Thông số tập trung: là các đại lượng đặc tính điện xuất hiện hoặc tồn tại ở một vị trí xác định nào
2 2019-03-26 2.71 MB Microwaves and Wireless Simplified.pdf

First | Prev | [1] | Next | Last