Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'node': 38 (38) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-01-24 797.70 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28D48.zip
2 2020-10-28 1.00 GB Baseband Radio Node CXP9024418 6 R55L49.zip
3 2020-05-27 1.00 GB Baseband Radio Node CXP9024418 6 R55L49.zip
4 2020-05-07 1.00 GB Baseband Radio Node CXP9024418 6 R55L49.zip
5 2020-05-07 1.00 GB Baseband Radio Node CXP9024418 6 R55L49.zip
6 2020-04-24 1.00 GB Baseband Radio Node CXP9024418 6 R55L49.zip
7 2020-04-24 1.00 GB Baseband Radio Node CXP9024418 6 R55L49.zip
8 2020-04-08 1.00 GB Baseband Radio Node CXP9024418 6 R55L49.zip
9 2020-04-02 0 Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28J24.zip
10 2019-11-20 1,001.24 MB Baseband Radio Node CXP9024418 6 R48N23.zip
11 2019-11-20 998.99 MB Baseband Radio Node CXP9024418 6 R48L18.zip
12 2019-10-29 8.86 MB Node.js Design Patterns.pdf
13 2019-08-22 808.58 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28J24.zip
14 2019-07-31 808.58 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28J24.zip
15 2019-03-26 400.82 KB Mã hoá hệ đa cấp đa kế thừa thay cho phép tính lưới dựa trên tài liệu.docx
Sự cập nhật hóa ngày càng lớn đối với những hệ đa cấp kế thừa bội đang trở nên thông dụng với 1 số lượng gia tăng những ứng dụng lâu năm hỗ trợ những đối tượng phức tạp. Việc tính tóan hiệu quả của phép tính lưới kết hợp thấp hơn với lớn nhất (GLB) và
16 2019-03-26 7.37 MB 3G handset and network design.pdf
This book is the product of over 15 years of working with RTT, delivering strategic technology design programs for the cellular design community. This has included pro- grams on AMPS/ETACS handset, base station, and network design in the early to mid-1980s;
17 2019-03-26 3.13 MB Node Web Development.pdf
This book is a practical introduction to learning about Node. Each chapter introduces you to a different area of Node, using screenshots and examples to get you up and running as quickly as possible. If you are a developer who wants to use JavaScript
18 2019-03-26 6.89 MB Building Hypermedia APIs with HTML5 and Node.pdf
With this concise book, you'll learn the art of building hypermedia APIs that don't simply run on the Web, but that actually exist in the Web. You'll start with the general principles and technologies behind this architectural approach, and then dive
19 2019-03-26 1.19 MB Cấu trúc phần cứng WCDMA .3900.pdf
Cấu trúc phần cứng WCDMA BTS3900: Là một phần quan trọng của UTRAN, NodeB chủ yếu xử lý các tín hiệu của lớp vật lý trên giao diện Uu. TS3900 là macro Node trong phòng thế hệ mới được sản xuất bởi Huawei. Trong khóa học này, các phần sẽ được giới thiệu:
20 2019-03-26 288.74 KB Routing Thuật toán.pdf
Định tuyến trong mạng chuyển mạch trọn gói: o Có thể có 3 tuyến từ node 1 tới node 6: 1-3-6, 1-4-5-6, 1-2-5-6 o Tuyến nào tối ưu nhất? : Min delay, min hop, max BW, min cost o Thuật toán định tuyến - Truyền nhanh và chính xác ; Thích ứng với thay đổi
21 2019-03-26 375.78 KB Kỹ thuật chuyển mạch chương 3.pdf
Cơ sở Dữ liệu được chia thành nhiều gói nhỏ có chiều dài thay đổi, mỗi gói được gán thêm địa chỉ cùng những thông tin điều khiển cần thiết. !Các gói khi đi vào trong một node được lưu vào trong bộ đệm cho đến khi được xử lý, sau đó xếp hàng trong hàng
22 2019-03-26 111.50 KB CÂY ĐỎ ĐEN.doc
  Cây đỏ đen là một cây nhị phân tìm kiếm (BST) tuân thủ các quy tắc sau: (1) Mọi node phải là đỏ hoặc đen. (2) Node gốc và các node lá (NIL) phải luôn luôn đen. (3)
23 2019-01-29 797.70 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28D48.zip
24 2019-01-29 808.58 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28J24.zip
25 2019-01-28 808.58 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28J24.zip
26 2019-01-28 808.58 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28J24.zip
27 2018-10-23 797.70 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28D48.zip
28 2018-05-30 797.70 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28D48.zip
29 2018-05-30 797.70 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28D48.zip
30 2018-05-03 797.70 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28D48.zip
31 2018-04-19 797.70 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28D48.zip
32 2018-04-03 797.70 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28D48.zip
33 2018-03-22 797.70 MB Baseband Radio Node UP 17.Q4 R28D48.zip
34 2018-01-23 11.14 MB Node.pdf
35 2018-01-21 3.05 MB Mastering Node.js.pdf
36 2015-10-24 7.67 MB node v0.12.2 x86.msi
37 2015-09-08 7.50 MB RESTful Web API Design with Node.js.pdf
38 2015-07-07 7.67 MB node v0.12.2 x86.msi

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X